Facebook-mainonnan auditointi

Tarjoamme nyt maksutta Facebook-mainonnan auditointia mainostajille, joiden kuukausittainen mediabudjetin kulutus on yli 5000€. Saat ulkopuolisen kokeneen Facebook-mainonnan asiantuntijan näkemyksen mainontasi nykytilasta ja konkreettiset kehitysideat mainontasi tuottavuuden kasvattamiseksi. Tutustu tarkemmin ja lunasta maksuton auditointi!

Neljä syytä tehdä Facebook-mainonnan auditointi

SAAT ULKOPUOLISEN NÄKEMYKSEN FACEBOOK-MAINONTASI NYKYTILASTA

Saat kokeneen asiantuntijan näkemyksen Facebook-mainontasi nykytilanteesta totuutta kaunistelematta.

KASVATAT FACEBOOK-MAINONTASI TEHOKKUUTTA, KOHDENNAT MAINOKSET TARKEMMIN JA LISÄÄT MYYNTIÄ

Auditoinnin avulla tunnistetaan mainostilin heikkoudet ja pullonkaulat, joita kehittämällä kasvatat mainontasi tehokkuutta, kohdennat viestisi tarkemmin ja lisäät mainonnan tuottamaa myyntiä.

SAAT SELKEÄT KEHITYSIDEAT HETI TOTEUTETTAVIKSI

Auditointimme lopputuloksena saat kattavan raportin sisältäen teoriatietoa parhaista optimointitavoista, mutta erityisesti hyvin käytännöllisiä kehitysideoita, jotka ovat toteutettavissa samantien.

PAHIMMASSA TAPAUKSESSA AUDITOIMAMME TILIT OVAT HEITTÄNEET HUKKAAN KYMMENIÄ TUHANSIA EUROJA VUODESSA

Facebook-mainonnan auditointimme ovat paljastaneet monia tehottomia mainostilejä, joissa mainontabudjettia on hukattu turhiin toimenpiteisiin jopa kymmenien tuhansien eurojen edestä vuodessa. Nämäkin eurot voisi käyttää paremmin, eikö totta?

Auditointi on helppoa sinulle

Saat käsiisi parhaat tulokset, kun:
1 Voimme keskustella avoimesti liiketoiminnastanne ja tavoitteistanne.
2 Pääsemme kuulemaan tärkeimmistä kilpailijoistanne.
3 Tiedämme tarkemmin Facebook-mainonnan prosessiinne vaikuttavista tekijöistä ja haasteista.
4 Saamme analysointioikeudet Facebook-mainostiliin ja -pikseliin, kuin myös Google Analyticsin dataan.
Käsittelemme auditoinnin aikana saamiamme tietoja luottamuksellisesti ja vain auditoinnin ajan. Työmme jälkeen saatte kaikki tiedot ja työmme tulokset käyttöönne.

0€
Maksuton

Yrityksesi Facebook/Instagram-mainonnan kulutus on yli 5000 euroa kuukaudessa

Haluat uusia lisämyyntiä tuottavia konkreettisia kehitysideoita nopeasti

Vaadit hyvin perusteltuja ja dataan pohjautuvia näkemyksiä

4800€
Starter kit

Yrityksesi Facebook/Instagram-mainonnan kulutus on alle 5000 euroa kuukaudessa

Kokeilet tai olet jo aloittanut uusien online-kanavien parissa

Haluat tietää, miten kasvattaa online-myyntiä kannattavasti

Auditoinnin toteutuksen vaiheet

Saat auditoinnin tulokset aina 14 päivän kuluessa aloituspalaverista.

Aloitamme palaverilla, jossa käymme läpi liiketoimintanne rakennetta, tavoitteita, markkinatilannetta sekä itse Facebook/Instagram-mainonnan prosessia. Näiden tietojen avulla osaamme ottaa auditoinnissa huomioon niin mainonnan strategiset tavoitteet kuin taustalla vaikuttavat tekijät.

Facebook-auditoinnin ensimmäinen osa koskee tilillä valittuja strategioita ja lähestymistapoja.

Käymme läpi (1) millaisin tavoittein Facebook-mainontaa tällä hetkellä ohjataan ja millaisia tuloksia tili niiden pohjalta tuottaa.

Teemme analyysin (2) mitkä valinnat on jätetty ostojärjestelmän optimoitavaksi ja missä langat pidetään puolestaan tiukemmin omissa käsissä.

Lisäksi (3) tutkimme tehtyjä optimointitoimenpiteitä sekä niiden toimivuutta.

Tehtyjen havaintojen pohjalta teemme toimenpide-ehdotukset strategian tehostamiseksi liiketoimintanne tavoitteiden mukaisesti.

Menestyksekkään Facebook-mainonnan taustalla on toimiva sivustoseuranta, joka mittaa oikeita tekijöitä. Teemme näin ollen (1) tarkistuksen myös itse Facebook-pikseliin varmistaaksemme, että kaikki on kuten pitää. Annamme myös parannusehdotukset seurannan kehittämisestä. Lisäksi (2) analysoimme miten pikselin keräämää dataa käytetään tällä hetkellä hyväksi, ja teemme suositukset pikselin kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen jatkossa.

Hyväkin Facebook/Instagram-mainonnan strategia voi kompastua epäedulliseen rakenteeseen.

Käymme läpi (1) tilin nykyisen rakenteen niin kampanja-, mainosjoukko- kuin mainostasollakin, ja selvitämme mahdolliset rakenteelliset esteet optimaalisen performanssille, ja teemme ehdotukset niiden ratkaisemiseksi.

Teemme myös (2) katsauksen rakenteeseen sen hallinnoimisen näkökulmasta: onko tili vaivalloisesti ylläpidettävä vai helppohoitoinen? Annamme katsauksen pohjalta suositukset millä keinoin tekemistä voisi tehostaa ajan ja vaivan säästämiseksi.

Lisäksi selvitämme (3) miten hyvin FB/IG-mainonnan toimenpiteet ovat tällä hetkellä seurattavissa web-analytiikan näkökulmasta, ja mitä mahdollisesti tulisi kehittää seurattavuuden parantamiseksi.

Teemme analyysin myös Facebook/Instagram-mainonnan luovaan puoleen eli itse mainoksiin. Miten mainokset suhteutuvat kilpailijoiden mainoksiin? Millaista materiaalia suositaan tällä hetkellä eniten? Millainen päivityssykli materiaaleissa on? Miten luovia testataan vai testataanko ollenkaan? Analyysin perusteella annamme kehitysideoita Facebook- ja Instagram-presenssin kehittämiseksi entistä paremmaksi.

Purkupalaverissa käymme tulokset ja kehitysehdotukset läpi kasvotusten tai videoneuvottelussa. Raportti tuloksista ja jatkosuosituksista mainostilinne parantamiseksi jää käyttöönne auditoinnin jälkeen.

Facebook-mainonnan auditoinneista vastaa

Olen kehittänyt asiakkaiden Facebook-mainontaa yli neljän vuoden ajan. Luotsaan OIKIOn Facebook-mainonnan kompetenssialuetta, ja olen erikoistunut Facebook- ja Instagram-mainontaan. Työskennellessäni useiden eri asiakkaiden kanssa monelta eri toimialalta olen kartuttanut kattavan näkemyksen niin toimialakohtaisista seikoista kuin universaaleista parhaista käytännöistä Facebook-mainonnan saralla. Ennen OIKIOta olen työskennellyt mm. suuressa mediatoimistossa.

Krista Tikka Junior Web Analyst

Ota yhteyttä Facebook-mainonnan auditoinnista

Yhteydenottopyyntösi jälkeen olemme sinuun yhteydessä vuorokauden sisään ja ehdotamme sinulle, miten voisimme edetä.