SEM-auditointi

Tarjoamme nyt ilmaiseksi Google Ads -tilin auditointia mainostajille, joiden kuukausittainen mediabudjetin kulutus on yli 10 000€. Saat ulkopuolisen kokeneen PPC-asiantuntijan näkemyksen mainontasi nykytilasta ja konkreettiset kehitysideat mainontasi tuottavuuden kasvattamiseksi. Tutustu tarkemmin ja lunasta maksuton auditointi!

Neljä syytä tehdä SEM-auditointi

SAAT ULKOPUOLISEN NÄKEMYKSEN HAKUSANAMAINONTASI NYKYTILASTA

Saat ulkopuolisen kokeneen asiantuntijan näkemyksen Google Ads -mainostilisi nykytilanteesta totuutta kaunistelematta.

KASVATAT HAKUSANAMAINONTASI TEHOKKUUTTA, KOHDENNAT MAINOKSET TARKEMMIN JA LISÄÄT MYYNTIÄ

Auditoinnin avulla tunnistetaan mainostilin heikkoudet ja pullonkaulat, joita kehittämällä kasvatat mainontasi tehokkuutta, kohdennat viestisi tarkemmin ja lisäät mainonnan tuottamaa myyntiä.

SAAT SELKEÄT KEHITYSIDEAT HETI TOTEUTETTAVIKSI

Auditointimme tuottavat usein noin 100 sivuisia raportteja. Saat niistä paljon teoriatietoa, mutta erityisesti hyvin käytännöllisiä kehitysideoita.

PAHIMMASSA TAPAUKSESSA AUDITOIMAMME TILIT OVAT HEITTÄNEET HUKKAAN KYMMENIÄ TUHANSIA EUROJA VUODESSA

Google Ads -auditointimme ovat paljastaneet monia tehottomia mainostilejä, jotka ovat tuhlanneet kymmeniä tuhansia euroja vuodessa turhaan. Eikö tämänkin rahan käyttäisi mieluummin paremmin?

Auditointi on helppoa sinulle

Saat käsiisi parhaat tulokset, kun:
1 Olet meille avoin liiketoiminnastanne ja tavoitteistanne.
2 Kerrot meille tärkeimmät kilpailijanne.
3 Annat oikeudet päästä analysoimaan Google Analyticsista löytyvää dataa.
4 Annat oikeudet Google Ads -tilillenne.
Auditoinnin aikana saamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain auditoinnin ajan. Työmme jälkeen saatte kaikki tiedot ja työmme tulokset käyttöönne.

0€
Maksuton

Yrityksesi Google Ads -tilin kulutus on yli 10 000 euroa kuukaudessa

Haluat uusia lisämyyntiä tuottavia konkreettisia kehitysideoita nopeasti

Vaadit hyvin perusteltuja ja dataan pohjautuvia näkemyksiä

4800€
Starter kit

Yrityksesi Google Ads -tilin kulutus on alle 10 000 euroa kuukaudessa

Kokeilet tai olet jo aloittanut uusien online-kanavien parissa

Haluat tietää, miten kasvattaa online-myyntiä kannattavasti

Auditoinnin toteutuksen vaiheet

Saat auditoinnin tulokset aina 14 päivän kuluessa aloituspalaverista.

Näemme kasvotusten palaverissa tai pidämme videoneuvottelun, jossa pyydämme sinua kertomaan liiketoiminnastanne, tavoitteistanne, kohderyhmistänne sekä markkinatilanteesta. Näiden tietojen avulla pystymme ottamaan auditoinnissa huomioon myös mainonnan strategiset tavoitteet.

Käymme läpi mainostilinne rakenteen läpi sekä varmistamme tilin valmiudet ohjata tehokkaasti kävijöitä sivustollenne. Tilin rakenteelliseen auditointiin kuuluu seuraavat osiot:
1.Kampanjarakenne

Puramme mainonnan tilisi käytössä olevien kampanjoiden kesken. Tarkistamme, ettei kampanjoiden välillä ole päällekkäisyyksiä eikä tilissä tapahdu sisäistä kilpailua.

Huomioimme myös miten tehokkaasti kampanjoiden keskinäistä budjettia voidaan hallinnoida.

Teemme myös kampanjoistasi tavoitemallista riippuen joko CPA- tai ROAS-jaottelun, jonka avulla voit arvioida yksittäisten kampanjoiden toimivuutta.

2.Avainsanakohdistukset

Analysoimme mainontasi avainsanakohdistukset. Onko mainonnan kohdistuksesi nykyisellään liian laajaksi paisunut, vai oletko kenties rajoittanut itseltäsi tarpeettomasti myyntimahdollisuuksia?

3.Mainostekstit

Hyvä rakenne ja kohdistus vain varmistavat sen, että mainoksesi näkyvät oikealle yleisölle. Mainostekstin tehtäväksi jää antaa käyttäjälle syy klikata mainostasi ja ohjata hänet tekemään haluttuja asioita.

Vastaavatko mainoksesi kävijöiden tekemiin hakuihin? Sisältävätkö mainokset riittävästi kehotteita? Onko mainostekstien kehittäminen säännöllistä vai pusketaanko yleisölle edelleen samaa viestiä kuin viime vuonna?

4.Mainonnan ohjaus

Ohjataanko sinun mainontasi oikeaan paikkaan? Kuinka hyvin tämä laskeutumissivu vastaa kävijän odotusarvoon?

5.Mainoslaajennukset

Mainonnassa on monenlaisia mainoslaajennuksia, joiden tehtävänä on täydentää ja rikastaa mainostesi houkuttelevuutta. Google myös palkitsee mainoslaajennusten käyttöä parantamalla tällaisten mainosten laatupisteitä.

Menestyksekästä mainontaa ohjataan tavoitteiden avulla. Tällöin tavoiteseurannan toimivuus korostuu. Tarkistamme nykyisten tavoitteiden asetukset ja kattavuuden. Näin varmistut, että mainontaasi ohjataan todellisten tavoitteiden pohjalta.

Tarkastelemme teidän mainonnan toimivuutta kilpailijoidenne tekemään mainontaan. Millä teemoilla olette vahvimmillanne? Mainostavatko kilpailijat teidän yrityksenne nimellä? Miten mainonnan panostuksenne vastaavat kilpailijoiden panostuksia?

Purkupalaverissa käydään tulokset läpi kasvotusten tai videoneuvottelussa. Saatte raportin tuloksista sekä dokumentin suosittelemistamme toimenpide-ehdotuksista mainostilinne parantamiseksi.

Google Ads -auditoinneista vastaa

Mirkka vastaa OIKIOlla Head of Paid Search -roolissa hakumainonnan osaamisalueesta.

Mirkka Mussalo Head of Paid Search

Ota yhteyttä SEM-auditoinnista

Yhteydenottopyyntösi jälkeen olemme sinuun yhteydessä vuorokauden sisään ja ehdotamme sinulle, miten voisimme edetä.