Google Demand Gen – Tavoita asiakkaasi ja luo uutta kysyntää

Lukuaika min

Googlen uusi Demand Gen kampanjatyyppi keskittyy erityisesti kysynnän luomiseen, myynnin vauhdittamiseen ja potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen useissa eri kanavissa oikeaan aikaan. Kampanjatyyppi hyödyntää Googlen laajoja datavarantoja ja tekoälyä entistä tehokkaammin.

Google on jälleen kerran laajentanut digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksia lanseeraamalla uuden kampanjatyypin nimeltä Demand Genin. Demand Gen on Discovery-kampanjatyypin uusin päivitys, mikä sisältää uusia hyödyllisiä ominaisuuksia mainostajille. Demand Gen -mainonta hyödyntää YouTubea, Gmailia, sekä Discovery-sovellusta mainoskanavina.

Tässä blogipostauksessa käymme läpi Demand Gen -kampanjatyyppiä, miten se eroaa Discovery-kampanjoista ja mitä uusia ominaisuuksia se tuo mukanaan. Demand Gen on suunniteltu vastaamaan nykypäivän markkinoijan tarpeisiin. Tarjolla on monipuolisia mainonnan kohdennusmahdollisuuksia ja koneoppimisen vauhdittamaa mainosten levitystä ja optimointia.

Kuvan lähde: google.com

Demand Gen kampanjamuotona

Demand Gen on lyhenne sanoista ”Demand Generation” eli kysynnän luomisesta. Kampanjatyyppi keskittyy erityisesti kysynnän luomiseen ja potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen useissa eri kanavissa oikeaan aikaan. Kampanjatyyppi hyödyntää Googlen laajoja datavarantoja ja tekoälyä tarjotakseen mainostajille paremman mahdollisuuden tavoittaa juuri ne kuluttajat, jotka ovat todennäköisesti kiinnostuneita heidän tuotteistaan tai palveluistaan. Demand Gen mainokset näkyvät Gmail, Discover ja YouTube-alustoilla ja mainokset on optimoitu mobiilikäyttö edellä. Tähän viittaavat tiivit otsikko- ja kuvaustekstit sekä kuvien muotoiluasetukset ja kuvakoot.

Demand Genilla kilpailuetua ostopolun keskivaiheen markkinoinnissa

Googlen viimeisten ostokäyttäytymistutkimusten mukaan kuluttajien harkintavaihe ja vaihtoehtojen vertailu ovat pitkittyneet ennen varsinaista ostopäätöstä. Google kuvaa tätä vaihetta termillä “Messy Middle”, jolla viitataan ostopolun keskivaiheisiin. Demand Gen -mainonnalla on tarkoitus saavuttaa lisänäkyvyyttä ja vahvempaa vaikutusta ostopolun keski- ja yläpäässä. Mainostajille Demand Gen on hyödyllinen erityisesti tietoisuuden kasvattamisessa sekä brändin kontaktipisteiden lisäämisessä. Uusien mainosformaattien avulla (YouTube-videot ja YouTube Shorts -videot) mainostaja voi yhdellä kampanjalla luoda monipuolisen media mixin, jolla lähestyä asiakkaitaan.

Kuvan lähde: google.com

Googlen muutti kaikki Discovery-kampanjat Demand Geniksi tammikuun loppuun mennessä. Muutos alkoi betatestin käynnistyttyä elokuussa 2023. Helmikuusta alkaen kaikilla Google-tilin omistajilla on mahdollisuus ottaa Demand Gen käyttöön. 

Videomainokset mukaan mixiin

Demand Genin selkeimmät uusimmat ominaisuudet liittyvät mainostyyppeihin. Mukaan on tullut nyt myös videomainokset ja näin mainostaja saa YouTuben mainosinventaarin käyttöönsä. Mobiiliin keskittyvät vertikaaliset YouTube Shorts -videot sekä perinteiset YouTube In-stream mainospaikat ovat nyt mainostajan ulottuvilla. Tämä avaa enemmän mahdollisuuksia brändäävään mainontaan ja brändin monipuolisempaan kommunikointiin. Lisäksi myös taktiset videoviestit pääsevät mukaan mainosmixiin.

Lookalike-yleisöt käytettävissä in-market- ja affinity-yleisöjen lisäksi

Perinteisten kohdistusmahdollisuuksien lisäksi Demand Gen -mainokset voidaan kohdistaa nyt myös lookalike-yleisöihin. Lookalike-yleisöt ovat siis yleisöjä, joiden käyttäjät ovat ominaisuuksiltaan samanlaisia kuin Googlelle antamissasi käyttäjälistoissa. Käyttäjälistat voivat olla esimerkiksi ensimmäisen osapuolen dataan perustuvia käyttäjälistoja tai lista verkkosivujesi kanssa vuorovaikutuksessa olevista käyttäjistä (esimerkiksi konvertoituneet käyttäjät). Google käyttää tietoja löytääkseen muita potentiaalisi asiakkaita, joilla on samanlaiset ominaisuudet ja joille mainoksia kannattaa näyttää.

Lookalike-kohdennuksessa voidaan tavoittaa potentiaalisia ostajia ja käyttäjäryhmiä, joita ei välttämättä muuten löytyisi esimerkiksi Googlen in-market tai affinity-yleisövaihtoehdoista. Jos in-market ja affinity-yleisöt eivät ole sinulle tuttuja, niin kerrataanpa vielä.

Googlen Affinity-yleisöt

Affinity-yleisöt koostuvat käyttäjistä, jotka ovat kiinnostuneita tietystä aihepiiristä tai toimialasta. Nämä yleisöt on muodostettu analysoimalla käyttäjien verkkokäyttäytymistä ja –toimintaa, kuten sivustoilla vierailuja ja hakukyselyitä. Esimerkiksi ”matkailusta kiinnostuneet” tai ”terveysintoilijat” kattavat ihmisiä, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta kyseisiin aiheisiin.

Googlen in-market-yleisöt

In-market-yleisöt ovat potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat aktiivisesti etsimässä tiettyjä tuotteita tai palveluita. Nämä yleisöt perustuvat käyttäjien tekemiin toimintoihin Internetissä, kuten tuotteen tai palvelun hakuihin, sivustojen vierailuihin ja muihin ostamiseen liittyviin verkkokäyttäytymismalleihin. Esimerkkejä in-market-yleisöistä ovat ”autoja etsivät” tai ”matkoja suunnittelevat”. 

In-market- ja affinity-yleisöt ovat varsin suuria käyttäjämääriltään, joten niihin kohdistaessa pitää olla tarkkana. Erityisesti in-market yleisöissä on tarkentavia alakategorioita, joiden mukaan yleisöä voi segmentoida.

Käytännössä mainostajat voivat hyödyntää näitä yleisöjä kohdentamaan mainoksiaan tehokkaammin ja saavuttamaan haluamansa kohdeyleisön. Affinity-yleisöt auttavat tavoittamaan ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita tietyistä aiheista tai aloista, kun taas in-market-yleisöt auttavat tavoittamaan ihmisiä, jotka ovat lähellä ostopäätöksen tekemistä tietyllä tuote- tai palvelualalla. Näitä työkaluja käytetään yleisesti Google Ads -mainosalustalla mainosten kohdentamiseen, mikä auttaa parantamaan mainosten tehokkuutta ja sijoitetun pääoman tuottoa.

Maksimoi sivustoliikenne ja kasvata lämpimiä yleisöjä

Demand gen -kampanjoissa on nyt mahdollista käyttää myös Maximize Clicks -hintatarjousstrategiaa. Tämä tarkoittaa käytännössä liikenteen maksimointia halutulle laskeutumissivulle. Kyseinen hintatarjousstrategia sopii mainostajalle, joka pyrkii erityisesti kasvattamaan tuotteen tai palvelun tunnettuutta ja sivustoliikennettä. Kun sivustolle saadaan paljon kävijöitä halutuista kohderyhmistä, voidaan tästä kävijämassasta muodostaa oma yleisönsä Google Analytics 4 avulla. Tälle “lämpimälle” yleisölle voidaan kohdistaa uudelleenmarkkinointia tai muuta taktisempaa mainontaa, jolla edistää ostoja tai liidinhankintaa.   

Ihanteelliset palvelut ja tuotteet Demand Gen -mainonnassa

Demand Gen -kampanjat ovat erityisen hyödyllisiä, kun tuotteen tai palvelun hankinta vaatii perusteellista selvitystä, tutustumista ja vertailua. Kun ostoprosessi on pidempi, Demand Genin monipuolisen mainosmixin avulla voi luoda useita kosketuspisteitä asiakkaaseen. Mainostaja voi lisätä näkyvyyttä ostoprosessin tiedon etsintä- ja harkintavaiheessa ja näin parantaa mahdollisuuksiaan kotiuttaa kauppa.

Demand Gen -kampanjat soveltuvat myös erinomaisesti monenlaisten tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, kampanjointiin ja aktivointiin. Tässä muutamia esimerkkejä tuotteista ja palveluista, jotka voivat hyötyä erityisesti Demand Gen -kampanjasta:

Teknologiatuotteet: Uusien teknologisten laitteiden tai ohjelmistojen markkinoinnissa Demand Gen voi auttaa tavoittamaan teknologiasta kiinnostuneita kuluttajia. Tämä on erityisen tärkeää markkinoilla, joilla uusia tuotteita lanseerataan tiheään tahtiin ja vaihtoehtoja ja korvaavia tuotteita on paljon.

B2B-palvelut: Business-to-business -palveluiden, kuten pilvipalveluiden, konsultointi- ja IT-tukipalveluiden, markkinoinnissa Demand Gen voi auttaa tavoittamaan päätöksentekijöitä ja vaikuttamaan ostoprosessiin pitkällä aikavälillä lisäämällä brändin näkyvyyttä ja tunnettuutta. 

Kuluttajatuotteet: Erilaiset kuluttajien aktivointikampanjat ja tarjouskampanjat ovat erinomaisia mainostettavaksi Demand Genin kautta. Oman verkkosivudatan, hakusanakohdennusten ja lookalike-yleisöjen avulla tavoitetaan potentiaaliset asiakkaat.

Matkailu- ja vapaa-ajan palvelut: Matkailualan yritykset, kuten hotellit, lentoyhtiöt ja matkanjärjestäjät, voivat käyttää Demand Gen -kampanjoita herättämään kiinnostusta kohteitaan kohtaan ja edistämään lomapakettiensa myyntiä.

Koulutus- ja rekrytointipalvelut: Verkkokurssit, sertifiointikoulutukset ja ammatillinen rekrytointipalvelut hyötyvät Demand Gen -kampanjoista, koska Googlen omilla yleisöillä pystyy tavoittamaan eri ammattiryhmien edustajia ja työnhakijoita. Yleisöt voivat olla erityisesti hyödyllisiä prospektoivassa mainonnassa.

Demand Gen sosiaalisen median mainonnan tukena

Sosiaalisen median mainosaineistot istuvat hyvin myös Demand Gen -mainonnassa käytettäviksi. Näin mainonnan peittoa pystytään kasvattamaan ja kontaktipisteitä lisäämään myös Googlen ekosysteemiin. Kokemuksiemme mukaan esimeriksi liidien hankinnassa voidaan päästä lähelle samoja konversiohintoja kuin sosiaalisen median vastaavissa kampanjoissa. Erityisesti mobiilipuolella Demand Gen on vahvoilla ja mainospaikat ovat suunniteltu hyvin mobiiliystävälliksi. Visuaaliset aineistot kannattaakin suunnitella mobiilinäytöt huomioiden. Mainostajalla on runsas määrä otsikko- ja kuvaustekstikenttiä käytettävissä erilaisten viestien testaamiseen. 

Haluatko tutustua Demand Genin parhaisiin käytäntöihin ja oppia aiheesta lisää? 

Ota meihin yhteyttä!

Artikkelikuvasta kiitos: Firmbee.com on Unsplash

Henri Lehmusto

Paid Search Consultant

Olen espoolainen digimarkkinoinnin konsultti, joka on erityisen innostunut Google-mainonnasta ja sen optimoinnista. Matkani varrella olen kehittänyt osaamistani erilaisissa markkinoinnin työtehtävissä ja koulutusohjelmissa. Työskentelen asiakkaiden kanssa yhdessä sparraten ja mainonnan prosesseja kehittäen.