Hakumarkkina-analyysi: Miltä näyttää hyvinvointituotteiden markkinatilanne Googlen hakukoneessa kesällä 2024?

Lukuaika min

Tässä hakusanamainonnan analyysissa keskitymme hyvintointituotteiden markkinatilanteeseen pääkaupunkiseudun alueella kesällä 2024.

Tässä hakusanamainonnan analyysissa keskitymme hyvintointituotteiden markkinatilanteeseen pääkaupunkiseudun alueella. Googlen tarjoama avoin hakudata tarjoaa mahdollisuuden tutkia yleisimpiä mainostajia ja kilpailuasetelmaa mistä tahansa toimialasta. Tähän analyysiin olen valinnut hyvinvointituotteet ja yleisimmät tuotebrändit.

Jos työskentelet tai olet kiinnostunut hyvinvointituotteiden markkinasta, SEINE-analyysimme tarjoaa hyvän näköalan hakusanamainonnan ja orgaanisen haun nykytilanteeseen. Vaikka toimiala ei olisi sinulle tuttu, opit miten OIKIOlla analysoimme hakusanamainonnan markkinatilannetta. 

Tietoa SEINE-työkalustamme

SEINE on OIKIOn rakentama Google-haun analyysityökalu, jota hyödynnämme aktiivisesti esimerkiksi Google-mainonnan kilpailijakatsauksissa. SEINE sopii minkä tahansa toimialan objektiiviseen tutkimiseen. SEINEn avulla voimme kerätä dataa sadoista tai tuhansista relevanteista hakusanoista.

Tämä kaikkien saatavilla oleva julkinen hakudata suodatetaan ja muutetaan helposti ymmärrettäväksi analyysiksi hakukonemarkkinan nykytilasta.

Voimme löytää nopeasti vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä sivustot ovat sijoittuneita ensimmäisille maksetuille tai orgaanisille positioille valitulla avainsanajoukolla hakukoneessa?
  • Miten hakusanamainonnan maksettu liikenne jakautuu eri sivustojen kesken?
  • Minkä hintaisia klikit ovat keskimäärin eri hakusanateemoissa? 

 

Hakusana-analyysin taustaa

Tämä hyvinvointimarkkinoiden analyysi tehtiin 27.5.2024. Syötimme tutkittavaksi 847 uniikkia avainsanaa. Avainsanat on kategorisoitu erilaisiin teemoihin. Teemoiksi valitsin yleisimmät hyvinvointituotteiden valmistajien tuotebrändit, kosmetiikan, vitamiinit ja hivenaineet sekä toimiallalle tyypilliset ruokavalmiste- ja superfood -termit.

Allaolevassa kaaviossa näkyy, miten hakumäärät jakautuvat teemojen välillä yhden kuukauden ajanjaksolla. Vitamiinit ja hivenaineet sekä ruokavalmisteet ovat haetuimpien hakutermien joukossa.

 

Katsaus hakuvolyymeihin

Alla oleva kaavio esittää kuukausittaiset hakumäärät Googlessa hyvinvointituotteisiin liittyvillä hakusanoilla. Hakuvolyymit ovat korkeimmillaan alkuvuonna, erityisesti tammikuussa. Kesäkuukausina (kesäkuu ja heinäkuu) hakuvolyymit ovat alhaisimmillaan.


Syksyllä hakuvolyymit nousevat jälleen, mutta joulukuussa tapahtuu jälleen lasku. Kaiken kaikkiaan hakuvolyymit heijastavat vuodenaikojen ja lomakausien vaikutuksia hyvinvointituotteiden kysyntään.

 

Eniten laskennallista verkkoliikennettä saaneet verkkosivustot

Kun tarkastelemme SEINEllä kaikkia avainsanoja teemasta riippumatta, näemme mitkä sivustot ansaitsevat eniten orgaanista liikennettä ja miten mainosklikit jakautuvat mainostajien välillä.

Kaavio esittää kuukausittaiset liikennemäärät eri verkkosivustoille hyvinvointituotteiden avainsanojen perusteella. Tulokset on jaoteltu kolmeen eri liikennetyyppiin: orgaaniset klikkaukset, mainosklikkaukset ja ostosklikkaukset.

Ruohonjuuri.fi on selvästi eniten liikennettä saava sivusto, erityisesti orgaanisten klikkausten osalta.

Itsehoitoapteekki.fi saa merkittävän osan liikenteestään mainosklikkauksista.

Useimmat sivustot eivät saaneet ollenkaan Google Shopping-klikkauksia.

Hyvinvoinnin.fi ja Vitaravinne.fi saavat molemmat jonkin verran liikennettä ostosklikkauksista, mutta määrät ovat suhteellisen pieniä.
Yhteensä suurin osa liikenteestä tulee orgaanisista klikkauksista, mikä osoittaa, että orgaaniset hakutulokset ovat tärkeimmät liikenteen lähteet näille verkkosivustoille.

Klikkausmäärät sivustoille valaisevat nykyistä markkinatilannetta Googlen hakukoneessa. Maksetun liikenteen määrät heijastelevat käytössä olevia mediabudjetteja ja rahallisia panostuksia hakumainontaan.

 

Mitkä sivustot ansaitsevat parhaimmat orgaaniset positiot ja korkeimmat mainossijoitukset?

Mainostajia usein kiinnostaa, mitkä sivustot hallitsevat ylimpiä mainospaikkoja ja orgaanisia sijoituksia. SEINEn avulla havainnollistamme orgaanisia sijoituksia  pinotun pylväsdiagrammin avulla. Tämä on ehkä selkein tapa hahmottaa kilpailijatilanne yhdessä kaaviossa.

Hakusijoitukset ovat jaettu viiteen eri sijoitusryhmään: Positiot 1.-3., 4.-7., 8.-10., 11.-20., ja 21.-30. 

Sinunapteekki.fi ja ruohonjuuri.fi ovat vahvimpia orgaanisten hakusijoitusten suhteen, erityisesti sijoituksilla 1-3 ja 4-7.

Life.fi, k-ruoka.fi, ja hyvinvoinnin.fi saavat myös merkittävästi näkyvyyttä, erityisesti sijoituksilla 1-10.

Aco.fi -sivustolla on heikoin näkyvyys, sillä se sijoittuu ainoastaan sijoituksille 21-30.

Useimmilla verkkotunnuksilla on hyvä edustus kaikissa sijoitusryhmissä, mutta merkittävä määrä hakusijoituksia on alemmilla sijoilla (11.-30.).

Maksetun haun osalta voimme tarkastella mainostajien mainosten sijoituksia samaan tapaan. Ylin mahdollinen mainossijoitus (1.) on merkitty vihreällä palkilla. Palkin pituus kuvastaa sijoitusten määrä, Tätä kutsutaan Googlessa termillä “Absolute top of page”.

Ruohonjuuri.fi hallitsee mainossijoituksia, sillä suurin osa sen mainoksista on sijoittunut sivun ensimmäiselle sijalle. Lisäksi Ruohonjuuri.fi näyttää paljon mainoksia, jotka ovat sijoittuneet orgaanisten hakutulosten yläpuolelle.

Sinunapteekki.fi ja vitaravinne.fi pärjäävät myös hyvin. Heidän mainoksensa sijoittuvat usein sivun absoluuttisesti ylimmälle sijalle ja orgaanisten hakutulosten yläpuolelle.

Hyvinvoinnin.fi ja itsehoitoapteekki.fi ovat vahvasti edustettuina sijoituksissa, jotka ovat orgaanisten hakutulosten yläpuolella, mutta eivät aina aivan kärjessä.

Muilla verkkosivustoilla, kuten aco.fi, jolie.fi, k-ruoka.fi, life.fi, ja sokos.fi, on myös korkeita mainossijoituksia, mutta huomattavasti vähemmän kuin ruohonjuuri.fi:llä.

Kaavio osoittaa, että useimmat mainostajat ansaitsevat kärkisijotuksia mainoksilleen. Ruohonjuuri.fi erottuu edukseen erittäin runsaalla määrällä korkeita mainossijoituksia.

 

Yhteenveto

Hyvinvointituotteiden hakusanamarkkinoilla on selkeä johtaja (ruohonjuuri.fi), mutta useilla kilpailijoilla on potentiaalia parantaa asemaansa. Kaikista mainostajista vain hyvinvoinnin.fi hyödynsi Google Shopping -mainosformaattia analyysin tekohetkellä.

Kausivaihtelut vaikuttavat merkittävästi hyvinvointituotteiden hakuvolyymeihin. Tämä on asia, jonka voi huomioida esimerkiksi kampanjasuunnittelussa. Hyvien orgaanisten hakutulosten ja maksettujen mainosten sijoitusten yhdistäminen on avainasemassa näkyvyyden maksimoimiseksi.

Hyvinvointituotteiden markkinalla kilpailu Googlessa on kovaa. Oikeilla sisältö- ja mainosstrategioilla on mahdollista parantaa orgaanisia sijoituksia ja mainosviestien näkyvyyttä. Analyysia voi viedä pidemmälle tarkastelemalla eri hakuteemoja. Hakuteemojen välilllä tulokset kilpailutilanteen osalta voivat näyttää hyvinkin erilaiselta.

Jos kaipaat syvällisempää hakuanalyysia toimialallesi relevantista hakuteemasta, ota yhteyttä OIKIOn paid search -ammattilaisiin. Haluaisitko hyödyntää OIKIOn SEINE-työkalua oman yrityksesi hakumarkkinan kartoituksessa? Teemme analyysejä ilmaiseksi yrityksille, joiden Google Ads -mediakulutus on vähintään 10 000€/kk.

 

Image credit: 

Photo by Kimia Zarifi on Unsplash

Henri Lehmusto

Paid Search Consultant

Olen espoolainen digimarkkinoinnin konsultti, joka on erityisen innostunut Google-mainonnasta ja sen optimoinnista. Matkani varrella olen kehittänyt osaamistani erilaisissa markkinoinnin työtehtävissä ja koulutusohjelmissa. Työskentelen asiakkaiden kanssa yhdessä sparraten ja mainonnan prosesseja kehittäen.