International Search Summit 2023 Barcelonassa

Lukuaika min

OIKIOlta osallistuttiin jo toista vuotta peräkkäin Barcelonassa järjestettävään International Search Summitiin 16.11.2023. Kansainväliseen hakukoneoptimointiin (SEO) ja hakumainontaan (SEM) keskittyvä konferenssi koostui intensiivisestä yhden päivän ohjelmasta, johon mahtui useita asiantuntijapuheenvuoroja.

Mukana olivat OIKIOlta hakukoneoptimoinnin konsultti Riikka sekä hakumainonnan konsultit Reetta ja Silvia. Kerromme tässä blogikirjoituksessa konferenssin keskeisimmistä teemoista.

 

Tekoäly ja kansainväliset markkinat kaiken keskiössä

International Search Summitin ohjelma jakautui kolmeen osa-alueeseen: International SEO, International Content ja Audience & Paid.

Ensimmäinen osio keskittyi laajasti hakukoneoptimointiin tekoälystä teknisen SEOn kautta verkkokaupan skaalaamiseen uusille markkinoille.

Toisessa osiossa käsiteltiin markkinointia tekoälyn aikakaudella sekä menetelmiä kansainvälisen verkkosivuston asiakaskokemuksen ja sisällön laadun parantamiseen. 

Kolmannessa osiossa puolestaan pureuduttiin kulttuurivirheiden välttämiseen uusilla markkinoilla sekä kohdeyleisön tavoittamiseen ja maksettujen kampanjoiden strategioihin.

 

Käytettävyys nousee yhä tärkeämmäksi Googlen algoritmissa

Toinen näkemys, johon kollegat ympäri maailmaa yhtyivät oli, että Googlen algoritmissa E-E-A-T, ja etenkin sivuston käyttäjäystävällisyys, on entistä tärkeämpi kriteeri sille, kuinka hyvin sivusto sijoittuu Googlen hakutuloksissa. 

E-E-A-T on osa Googlen ohjeistoa, jota käytetään sisällön asiantuntemuksen ja laadun arvioimiseen. Lyhenne E-E-A-T tulee sanoista Experience, Expertise, Authoritativeness ja Trustworthiness. Suomeksi se tarkoittaa kokemusta, asiantuntemusta, auktoriteettia ja luotettavuutta.

Käyttäjäystävällisyys on olennainen osa hyvää SEO-strategiaa, koska se ei ainoastaan paranna sijoituksia hakukoneissa, vaan myös varmistaa paremman kokemuksen sivuston käyttäjille. Käyttäjäystävällisyyden mittaaminen voi olla haastavaa useista syistä. Google on kuitenkin antanut melko tarkat speksit siihen, miten se mittaa esimerkiksi E-E-A-T:n osin sivuston laatua ja käytettävyyttä. Ennen tekoälyä ohjeistusta oli hankala tiivistää konkreettisiksi action pointeiksi. Tähän on kuitenkin tekoälyn myötä tullut muutos.

Heti konfrenssin jälkeen lähdimme OIKIOlla luomaan työkalua, jossa tekoälyn avulla tarkistamme, miten koko sivusto tai yksittäiset laskeutumissivut vastaavat Googlen E-E-A-T kriteereihin. Lisäksi teköäly miettii parannusehdotukset, jotta sivusto vastaisi paremmin Googlen ohjeistukseen.

Ota yhteyttä, jos kiinnostaa tietää, miten omat verkkosivusi vastaavat Googlen E-E-A-T kriteereihin.

 

Markkinatutkimus osaksi hakumainonnan strategiaa

Yksi mieleenpainuvimmista mainontaan liittyvistä puheenvuoroista oli brittiläisen Hallam-markkinointitoimiston toimitusjohtaja Julio Taylorin esitys, joka keskittyi digikampanjan strategiaan rajat ylittävässä kontekstissa. Esitys korosti, että menestyäkseen kansainvälisessä ympäristössä yritysten on ymmärrettävä ja hyödynnettävä monipuolista markkinatietoa, mukaan lukien taloudelliset indikaattorit, kielitaito ja kulttuuriset erityispiirteet. 

Taylor painotti paikallisen asiantuntemuksen ja kumppanuuksien merkitystä, sekä strategisen ajattelun tärkeyttä brändin rakentamisessa, yleisön kasvattamisessa ja asiakaskokemuksen kehittämisessä. Tärkeä osa strategiaa on myös jatkuva datan analysointi ja toiminnan kehittäminen markkinoiden muuttuvien trendien mukaisesti.

Puheenvuoro aiheutti meidän kesken pohdintaa siitä, että suomalaiset yritykset ovat usein tottuneet pieniin kohderyhmiin, jolloin mediabudjetin hallinta on suhteellisen suoraviivaista ja riski ison mittakaavan ylilyönteihin ja huteihin on pieni. Uusille markkinoille meno vaatii kuitenkin usean ulottuvuuden huomioimista, koska liian kevyt suunnittelu voi johtaa siihen, että koko budjetti kulutetaan ohi kohderyhmän tuloksetta.

 

Tekoälyllä boostia mainonnan mittareihin

Arvostetun kansainvälisen Peak Ace -digimarkkinointitoimiston edustajat Julia Riml ja Francesco Ingrosso vetivät meidän mielestä koko tapahtuman parhaan tekoälyyn liittyvän esityksen. Esitys keskittyi tekoälyn hyödyntämiseen kohdennetun mainonnan suunnittelussa ja personoitujen mainosviestien kirjoittamisessa. Esityksessä korostettiin myös tekoälyn roolia datan analysoinnissa ja asiakasprofiilien luomisessa. 

Peak Acen asiakkailleen tekemissä testeissä todettiin tekoälyn hyödyntämisen parantavan konkreettisesti mainonnan tuloksia. Testien yksi lopputulema oli esimerkiksi, että tekoälyn avulla optimoidut mainoscopyt paransivat merkittävästi asiakkaalle tärkeitä mainonnan mittareita: konversioastetta onnistuttiin nostamaan ja konversiohintaa laskemaan. 

 

Mikä on ideaali kampanjakokonaisuus? Entä onko broad match sittenkään oikea ratkaisu kaikkiin tilanteisiin?

Navah Hopkins Optmyzr:lta avasi mielenkiintoisen keskustelun siitä, tuottavatko Googlen suositukset aina parhaat mahdolliset tulokset asiakkaan seuraamilla mittareilla. He ovat tehneet laajasti testaamista eri kampanjamuotojen kesken sekä kokeilleet asiakkailleen eri match typeihin nojaavia strategioita. 

Testeistä saatiin useita mielenkiintoisia lopputuloksia, mutta niistä kaksi olivat meille erityisen huomioitavia ja yllättäviä. Ensinnäkin kun testattiin Performance Max -kampanjan pyörittämistä ilman perinteisiä hakukampanjoita, lopputulos oli konversioiden suhteen selvästi heikompi, kun silloin jos kampanjoita pyöritetään rinnakkain. Kulutus nousi kyseisessä testissä 32% ja konversioita tuli 41% vähemmän. 

Optmyzr:n tiimi oli myös haastanut Googlen suosituksen broad match -avainsanakohdistuksen käytöstä. Kun testattiin broad match vs. exact match -avainsanakohdistuksia, huomattiin kaikkien yllätykseksi, että exact match voitti jokaisella mittarilla (2600+ tiliä mukana analyysissä). Analyysissä oli varmasti useita Suomea suurempia markkinoita (jolloin hakuja yleisesti runsaammin ja hakutermejä laajemmin), mutta tästä huolimatta tulos oli meidän silmissä hyvinkin merkittävä.

ROAS-mittarilla exact match toi ylivoimaisesti paremmat tulokset.

Broad matchillä on toki paikkansa, mutta osana harkittua strategiaa ja oikeanlaista tilirakennetta. Kohdistustyyppi kannattaakin valita testaamisen kautta, dataan pohjautuen, eikä Googlen suosituksia voi aina olettaa parhaiksi vaihtoehdoiksi jokaiselle tilille. 

 

Tekoäly osaksi arkea ja uusia ideoita testauskulttuuriin

Seminaari tarjosi meille tärkeitä oppeja maailmalta, joita tulemme seuraavaksi hyödyntämään omien asiakkaidemme kehitystöissä. Tekoälyn valjastaminen optimointitarkoituksiin tulee viemään meidänkin tekemistä uuteen, tehokkaampaan suuntaan. Testaamiseen saimme runsaasti uusia ideoita sekä prosesseja, joita viemme innolla asiakastyöhön. Kansainvälisen markkinoinnin parhaista opeista saimme inspiraatiota omiin kansainvälisiin yhteistöihin. 

 

 

Reetta Järvelin

Paid Search Consultant & Team Lead

Olen monipuolinen digimarkkinoinnin asiantuntija, jolle hakusanamainonta on erityisen lähellä sydäntä. Autan asiakkaitani kehittymään ja kasvamaan hyödyntäen mm. OIKIOn edistyksellisiä työkaluja ja parhaaksi todettuja toimintamalleja.