Jääkö markkinoinnin in-house-asiantuntija yksin osaamisensa kehityksen kanssa?

Lukuaika min

Haastavassa taloustilanteessa moni yritys haluaa koota oman markkinoinnin in-house-tiimin ja luopua ulkoisista kumppaneista. OIKIOn jatkuvan sparrailun malli on suunniteltu auttamaan yrityksiä saavuttamaan markkinointitavoitteensa tehokkaasti sisäisin voimin.

 

Markkinoinnin alustojen muutokset vaativat syväosaamista ja jatkuvaa oppimista

Usein koetaan, että sisäinen markkinoinnin asiantuntija on paremmin perillä yrityksen kulttuurista, arvoista, visiosta ja myös viestintä on helpompaa. Vaaditaanko kuitenkin yhdeltä in-house-asiantuntijalta liikaa jos hän on vastuussa monesta kanavasta yhtäaikaa?

Viimeisen parin vuoden aikana alustojen ominaisuuksissa ja algoritmeissa on tapahtunut paljon muutoksia. Niissä on vaikea pysyä mukana, jos uuden opiskeluun ei ole varattu arjessa tarpeeksi aikaa. Muutoksista johtuen vaatimukset markkinoinnin moniosaajien syväosaamisen tasosta vain kasvavat ja samalla töitä tehostetaan jatkuvasti.

Osaamisen syventämiseen on tietysti olemassa erilaisia kursseja, mutta paras tapa oppia on arjessa työtä tehden ja toisten kanssa sparraillen. OIKIO on tehnyt yhteistyötä onnistuneesti useampien kumppanien kanssa jatkuvan sparrailun -mallilla. Mallissa OIKIOn konsultti on mukana tekijän arjessa säännöllisissä tapaamisissa, joissa ratkotaan yhdessä arjen ongelmia ja sparraillaan miten tekemistä voi kehittää.

Jatkuvan sparrailun -mallissa omistajuus esimerkiksi mainostilin operoinnista on yrityksen omalla asiantuntijalla. OIKIOn asiantuntija on arjessa mukana ja tuo oman syväosaamisen sisäisen asiantuntijan saataville. Tarvittaessa voidaan myös sopia loma-aikojen tai sairastumisen aikaisesta tuurauksesta, kun liiketoiminta, mainostili tai verkkosivusto ovat jo tuttuja OIKIOn asiantuntijalle. 

 

Mitä hyötyä OIKIOn nykyiset kumppanit ovat saaneet arkeensa sparrailusta?

Sparrailevan tekemisen tarkoitus on innostaa, kannustaa, kehittää ja ehkä myös motivoida yrityksen in-house-asiantuntijaa. OIKIOn asiantuntijan rooli on suodattaa ja pureskella valtavasta tietomassasta tärkeimmät asiat ja tuoda ne sparrattavan ja sitä kautta kumppaniyrityksen tietoon. Erilaiset kumppanuudet, kuten OIKIOlla Googlen Premier Partner -kumppanuus, antavat mahdollisuuden päästä kiinni ensikäden tietoon tulevista muutoksista ja erilaiseen markkinadataan. Näin kehitystyötä voidaan ennakoida ja suunnitella yhdessä.

OIKIO on saanut positiivista palautetta sparrailevasta työmallista. Sen on koettu antavan ratkaisuja arjessa yllättäviin ongelmiin ja konkreettinen tekeminen on kasvattanut in-house-asiantuntijan itsevarmuutta. Lisäksi kumppaniyrityksen markkinoinnin tekijöiden osaaminen on syventynyt ja kehittynyt ajan kuluessa. Oppiminen on myös osaltaan koettu nopeammaksi käytännössä kuin erilaisia artikkeleita tai ohjeita lukemalla. Usein uusiin asioihin perehtymiseen ei ole aikaa arjessa ja siihen tarpeeseen pystytään vastaamaan sparrailevalla tekemisellä OIKIOn asiantuntijan kanssa.

 

Erilaiset T ja V-muotoiset taidot työpaikalla
Unlocking the Secrets of T-Shaped and V-Shaped Employees: How to Position Yourself for Career Success. Salem Group. Kirjoittaja Layan Bekai. Kuva: Jeroen Kraaijenbrink

 

Layan Bekain LinkedIn artikkelissa kuvataan, miten sekä T- että V-osaaminen ovat tarpeellisia yrityksessä. T-osaamisen henkilöllä on pinnallinen näkemys eri aloilta sekä syvällistä asiantuntemusta yhdellä tietyllä alalla. T toimii yleensä yhteistyön vauhdittajana. V-osaamisen henkilöllä on yleensä syväosaaminen yhdestä alueesta ja hän saattaa tarvita asteittain ymmärryksen laajentamista eri osaamisen aloilta. Sparrailevan tekemisen tarkoituksena onkin, että asteittain sparraillen syntyy näiden kahden osaamisen yhdistelmä, jota kuvataan E (Kampa) tai π (Pii) -osaamisena. Tähän perustuu myös OIKIOn jatkuvan sparrailun -malli. 

 

Miten sparraava yhteistyö lähtee liikkeelle?

Sparraava yhteistyö lähtee liikkeelle projektista, jossa tehdään kartoitus nykytilanteeseen ja tutustutaan kumppanin markkinoinnin tekijään tai -tiimiin. Tekeminen räätälöidään aina in-house-asiantuntijan osaamisen mukaan sekä yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet huomioiden. 

Ota siis yhteyttä jos yrityksessä tarvitaan apua osaamisen syventämisessä jatkuvan sparrailun -mallilla perinteisten kertaluontoisten koulutusten lisäksi. Osaamisen kartuttaminen on in-house-asiantuntijalle motivoivaa ja yritykseen sitouttavaa eli siihen kannattaa panostaa.

Laura Paukkonen

Paid Search Consultant

Työskentelyni Paid Search -konsulttina perustuu jatkuvaan oppimiseen sekä syvälliseen tulosten ymmärtämiseen ja analyysiin. Aiempi kokemukseni vähittäiskaupan parissa on antanut minulle valmiudet asettaa tavoitteita, seurata ja arvioida tuloksia tehokkaasti niin liiketoiminnan kuin loppukäyttäjän perspektiivistä.