Vahva viesti SMX Advanced -seminaarista: Pysy ajan tasalla tai jäät junasta

Lukuaika min

SMX Advanced on kokeneille asiantuntijoille suunnattu hakukonemarkkinoinnin ja hakukoneoptimoinnin seminaari. Tällä kertaa se järjestettiin Berliinissä 13.-14.9.2023 ja mukana olivat OIKIO:lta hakukonemarkkinoinnin konsultit Jaana ja Laura. Kerromme tässä blogitekstissä seminaarin pääteemoista.

 

Testaamalla kohti kasvua

Se mikä erottaa menestyjät peruspuurtajista on rohkeus ja asenne testaamiseen. Yrityksissä tulisi vaalia kasvun asennetta (Growth mindset) muuttumattoman asenteen (Fixed mindset) sijaan. Kasvuasenne on avainasemassa, kun haetaan kehitystä haastavassa markkinatilanteessa.

Testaamisen lisäksi seminaarissa puhuttiin paljon tekoälytyökaluista erityisesti siitä näkökulmasta, miten ne nopeuttavat ja helpottavat tulevaisuuden työtä. Tämän lisäksi korostettiin kohderyhmän puhuttelua oikeilla luovilla ja kokonaisuuden hahmottamista tuotiin esille useammassa puheenvuorossa.

 

Tulevaisuuden tekijän taitopankissa tulisi olla ymmärrys kokonaisuuksista

Alustakohtainen siiloutuminen olisi pitänyt jo aikaisemmin heittää romukoppaan. Kyse ei ole maksetun haun, videon ja some-alustojen ymmärtämisestä vaan isommasta kuvasta eli sivuston saavutettavuuden, seurantojen ja suurien datamäärien käsittelystä.

Datan laadukkuus ja sen jalostaminen nousi esiin useammassa puheenvuorossa. Toisaalta näytettiin datan käsittelyyn sopivia työkaluja, toisaalta puhuttiin tekoälyn mahdollisuuksista. Kaikessa kuitenkin oli oleellisesta kohderyhmän huomioiminen ja sen tarpeisiin vastaaminen.

 

Mittaa oikeita asioita

Tulosten seuraamiseen on hyvä panostaa juuri oikeanlaisilla mittareilla. On hyvä valita mitattavat KPI:t funnelin vaiheen mukaan. Jos haet tunnettuutta, niin loppupään konversiot tuskin ovat se asia mitä kannattaa mitata. Michelle Morgan puhui seminaarissa juurikin siitä, miten yritysten pitäisi rakentaa tavoitteet koko funnelin näkökulmasta.

 

Kuva: Michelle Morgan – Paid Media Pros – Don’t Miss the Forest for the Trees. Understanding Digital Marketing Results as a Whole

 

Hakukonemarkkinointi nyt – tämä on hyvä tietää

Kaiken hakukonemarkkinoinnin taustalla on datan laatu. Google ei yksistään tarjoa ratkaisuja ja kohdennuksia vaan oman datan rooli korostuu ja sitä olisikin hyvä käyttää jatkossa rikastamaan dataa esimerkiksi CRM-järjestelmän avulla. Kohdennusmahdollisuudet löytyvät jokaisesta kanavasta ja niitä tulisi hyödyntää, rikastaa ja testata. Testauksen kautta on mahdollista löytää sopivat kohdennusmahdollisuudet omaan liiketoimintaan.

Google Ads -tekemisessä uusia ominaisuuksia tulee nyt lähes kuukausittain ja mainosmuodot kehittyvät yhä monikanavaisemmiksi. Visuaalisten elementtien ja erityisesti videoiden merkitys kasvaa, kun mainonta jakautuu eri kanaviin Googlen inventaarissa. Visuaalisissa elementeissä on tärkeää pystyä testaamaan useampaa versiota, jotta nähdään, mikä toimii parhaiten. 

 

Tehokkuutta tulee tutkia kokonaisuuden kautta, ei yhden alustan lukuina

Tehokkuutta on hyvä tarkkailla yli kanavarajojen. Se, että yhden kanavan tulokset heikkenevät, ei välttämättä tarkoita että kyseinen kanava alisuoriutuu vaan esimerkiksi Google Adsin avulla voidaan tavoitella uusia asiakkaita olemassa olevien sijaan ja ohjeistaa algoritmi tukemaan tätä tavoitetta. Toinen hyvä vaihtoehto on keskittyä customer lifetime valuen kasvattamiseen. 

Roots Network:n Marcel Smal toi esiin puheenvuorossaan kohdentamisen keinoja juuri eri asiakassegmenteille, kuten uusille asiakkaille, nukkuville asiakkaille ja aktiivisille asiakkaille. 

Googlen Adsissä voi tunnistaa olemassa olevat asiakkaat automaattisen tunnistuksen (autodetection), asiakaslistan (customer match list) tai Googlen tagin (Global Site Tag + New customer parameters) avulla ja miettiä strategiaa sen mukaan. 

 

Kuva: Marcel Smal – Roots Network – Looking Beyond Conversions: 5 Ways to Maximise Customer Lifetime Value in Google Ads.

 

Jos SEA-tekijää mietityttää oma tulevaisuus?

Monelle SEA-tekijälle on saattanut herätä pelko oman työpaikan tulevaisuudesta, kun Google panostaa entistä enemmän AI-pohjaisiin ratkaisuihin. Tekoäly tulee toki nopeuttamaan ja tehostamaan työntekoa. Seminaarissa puheenvuoronsa pitänyt Googlen Sebastian Grebaschkin antoi valistuneimman arvauksensa: ”Ei meiltä työt katoa. Kone ei korvaa ihmistä ja ihmisen tulee vain oppia ohjaamaan konetta.”

 

 

5 tärkeintä teemaa SMX Advanced -seminaarista

 

  • Uskalla olla rohkea. Testaa, jotta opit. Älä testaa testaamisen ilosta, vaan testaa relevanteilla metriikoilla.
  • Muuttuva markkina vaatii joustavuutta ja halukkuutta testata – Sen ydinajatus on olla pelkäämättä epäonnistumista, vaan ottaa kaikki kokemus oppimisen kautta
  • Datan hyödyntäminen – CRM sekä muu oma data on ehdotonta ja sen rooli korostuu tulevaisuudessa merkittävästi mm. kohdentamisen keinoissa ja datan rikastuttamisessa
  • Visuaalisten elementtien rooli kasvaa entisestään – monikanavaisuuden lisääntyessä myös Googlen inventaarissa on tärkeää tarjota Googlen automaatiolle vaihtoehtoja ja vertailla tuloksia
  • Tekoälyn rooli korostuu markkinoinnissa – markkinointia on mahdollista tehdä tehokkaammin ja saavuttaa parempia tuloksia

Jaana Räsänen

Paid Search Consultant

Olen kokenut hakukonemainonnan asiantuntija, joka tykkää sukeltaa yksityiskohtiin mutta tarkastella vaikutuksia myös kokonaisuuden kannalta ja ymmärtää niiden syy-seuraus -suhteita. Kiinnostuksen kohteitani ovat hakukonemainonnan full funnel -tekeminen ja web-analytiikka.