Sivuston rakenne ja hierarkia – Miten ne vaikuttavat SEOon?

Lukuaika min

Sivustorakenne ja hakukoneoptimointi

Sivuston rakenteella, URL-hierarkioilla ja sisäisillä linkeillä on oikein tehtyinä huimia vaikutuksia niin käyttökokemukseen kuin hakukonenäkyvyyteen. Kuitenkin, kuten kaikkia isompia muutoksia tehdessä, sisältyy myös hierarkkisen rakenteen muuttamiseen riskejä. Riskit eliminoidakseen tulee muutokset suunnitella selkeästi – uudelleenohjauksia unohtamatta.

Miksi sivuston rakenteella ja hierarkialla on merkitystä?

Sivustojen rakenne on sivusto-optimoinnin osa-alue, joka usein jää vaille isompaa tarkastelua tai unohtuu tyystin. Koska kyseessä on hakukoneoptimointia ajatellen kuitenkin yksi tärkeimmistä optimoinnin kohteista, tulee sivuston rakenteeseen ja hierarkiaan panostaa – aivan kuten sisältöihinkin.

Hyvin suunniteltu hierarkia mahdollistaa seuraavat:

Käyttäjäkokemus

Kun käyttäjä osaa intuitiivisesti hahmottaa reitin etsimäänsä sisältöön, se alentaa sivuston poistumisia, kasvattaa konversioita ja parantaa yleisesti käytettävyyttä. Sisällön looginen sijoittelu sivustolla puolestaan vähentää poistumisia takaisin hakukoneeseen – joka omalta osaltaan parantaa sivuston hakutulossijoituksia.

Sivustolinkit

Mitä selkeämpi hierarkia sivustolle on luotu ja mitä paremmin sisältöalueista on luotu linkkisiilot (kerron tästä myöhemmin), sitä helpommin sivustosi pääsee nauttimaan Googlen tarjoamista sivustolinkeistä. Sivustolinkkejä ei Googlen puolesta voi lisätä tai poistaa – Google määrittää ne itse sivustohierarkian, relevanssin ja sisäisen linkkivoiman mukaisesti.

Sivustolinkit ovat SEOn ja orgaanisen liikenteen kannalta erittäin tärkeitä. Ne kasvattavat sivustosi liikennettä ja käyttökokemusta, kun ihmiset voivat etusivun lisäksi klikata 2-8 toiseen sisältösivuun. Toisaalta huonon tai liian ”littanan” sivustorakenteen omaavan sivuston on turha haaveilla sivustolinkeistä – Google kun palkitsee sivustolinkeillä sivustoja, joilla on hyvät, intuitiiviset sisältörakenteet.

Googlen ymmärrys sivuston eri aiheista paranee

Google oppii hyvän hierarkian avulla myös ymmärtämään sisältöjä ja niiden keskinäistä suhdetta. Tämän ymmärryksen avulla Google myös oppii
– priorisoimaan korkeammalla hierarkiapuussa olevia sivuja geneerisillä hauilla
– priorisoimaan matalammalla hierarkiapuussa olevia sivuja spesifeillä hauilla

Sivustorakenteen luominen käytännössä

1. Hyvin suunniteltu on melkein jo tehty

Suunnittele sivustorakenteesi jo ennen kuin aloitat sivujen luomisen verkkosivualustaasi. Voit tehdä sen paperilla, Excelissä, tekstinkäsittelyohjelmassa tai vaikka Mindmap-ohjelmistossa.

Huomioi, että sivustosi URL-rakenne ja navigaatiorakenne tulee seuraamaan sivustorakennetta, joten hierarkiasuunnittelu on todella tärkeää sivustosi käytettävyyden kannalta.

Muistettavaa:
– Kun olet luomassa sivuston hierarkiaa, yritä ajatella rakennetta loogisesti: ”Miten juuri minä löytäisin etsimäni sivun navigaatiota seuraamalla?”.
– Yritä myös pitää pääkategorioiden/pääsivujen määrä alle seitsemässä. Nämä sivut ovat ne, jotka näkyvät päänavigaatiosi linkkeinä.
– Pyri siihen, että jokaiselle liiketoiminnan kannalta tärkeälle sivulle pääsee kolmella (tai alle) klikkauksella.

2. Päätä URL-rakenne sivustorakenteesi mukaisesti

Ylläolevassa kuvassa on kulutusluottoyrityksen kotisivun rakenne. Etusivun alla on pääsivut: Lainat, Luotot ja Tietoa. Näiden alla on omat alasivunsa. Ylläolevan hierarkian mukaan URL-rakenne autolaina sivulle koostuu seuraavista osioista: Etusivu / Lainat / Autolaina. URLia muodostaessa rakenteen tulee siis näyttää tältä: https://www.kulutusluottofirma.fi/lainat/autolaina, jotta se olisi rakenteeltaan selkeä.

Muistettavaa:
– Suunnittele URL-osoiterakenne niin, että siinä ei ole erikoismerkkejä, isoja kirjaimia tai ääkkösiä.
– Yritä myös pitää pääkategorioiden/pääsivujen määrä alle seitsemässä. Nämä sivut ovat ne, jotka näkyvät päänavigaatiosi linkkeinä.
– Pyri siihen, että jokaiselle liiketoiminnan kannalta tärkeälle sivulle pääsee kolmella (tai alle) klikkauksella.

3. Sivustorakenteen ja navigaation tekninen toteutus

Kun URL-rakenteita muodostetaan ja navigaatiopalkkia rakennetaan, tulee huomioida myös näiden tekniset toteutukset. Pahimmillaan Google ei osaa hyödyntää navigaatiota lainkaan. Tämä voi taas johtaa siihen, että alasivut eivät hyödykään uudesta sisältörakenteesta. Tulee siis olla tarkkana.

Tärkeintä on tarkastaa, että navigaatiolinkit, sisältölinkit sekä mahdolliset sivupalkkilinkit ovat toteutettu HTML-standardien mukaisesti. Skriptipohjaiset teknologiat, Flash ja muut poikkeavat verkkosivuston toteutustavat aiheuttavat yleisesti ongelmia kahlattavuuteen ja pahimmillaan estävät Googlen hakukonerobottia käyttämästä navigaatio- tai sisältölinkkejä.

Muistettavaa:
– Jos jokin alasivu kuuluu hierarkiassa kahteen kohtaan, älä kuitenkaan kopioi sivua kahteen URL-osoitteeseen. Se aiheuttaa duplikaattisisältöä, joka heikentää sivuston relevanssia ja auktoriteettia. Parempi tapa on hoitaa ”ongelma” sisäisten linkkien avulla.
– Käytä Canonical-määritteitä. Canonical-määritteillä kerrotaan Googlelle ja muille hakukoneille, mikä sisällön absoluuttinen URL osoite on. Jos navigaatiossa löytyy URL, jonka perässä on esimerkiksi parametri (eli http://www.sivu.fi/sivu-1?mika-sivu=tama-sivu), Google kokee molemmat URL-versiot (parametriversion sekä ”puhtaan” version) omina, erillisinä alasivuinaan.

4. Uudelleenohjaukset

Jos olet tehnyt täysin uuden sivuston uudelle verkkotunnukselle, ei sinulla ole mitään uudelleenohjattavaa. Jos kuitenkin olet tehnyt sivustouudistuksen (tai hierarkiauudistuksen) jo olemassa olevalle verkkotunnukselle, ovat uudelleenohjaukset ehkä tärkein hakukoneoptimoinnin väline. Tällä varmistetaan että Google ymmärtää helpommin miten sivusto on muuttunut ja ennaltaehkäistään se, että Googlen hakutuloksiin ilmestyisi 404 virhesivuja.

Kun uusi sivusto julkaistaan, tulee muistaa ohjata kaikki vanhan sivuston URL-osoitteet uusiin osoitteisiin pysyvää 301 uudelleenohjausta käyttäen. Ilman uudelleenohjauksia Googlen indeksi täyttyy 404 virhesivuista – joka tietty johtaa siihen, että Google poistaa sivuja hakutuloksista tarjoamatta etsijöille sivun uutta versiota. Myös linkkivoima ja auktoriteetti katoaa 404 sivujen mukana, joten elpyminen ilman uudelleenohjauksia tehdystä sivustouudistuksesta saattaa pahimmillaan viedä kuukausia.

301 uudelleenohjaus:
Pysyvä uudelleenohjaus, jota yleisesti tulee käyttää kun käyttäjä ohjataan URL-osoitteelta toiselle. 301 ohjaukset vievät linkkivoimasta ja auktoriteetista jopa 95% vastaanottavalle sivulle.

302 uudelleenohjaus:
Väliaikainen uudelleenohjaus, joka on usein ”default” uudelleenohjauksena CMS järjestelmissä. 302 ohjauksia tulee välttää, koska ne välittävät vain 5-10% linkkivoimastaan ja auktoriteetistaan vastaanottavalle sivulle.

Yhteenveto

Jotta Google oppii ymmärtämään, arvostamaan ja lajittelemaan sivustosi sisällöt (sekä jakamaan sivuston sisäistä linkkivoimaa oikeisiin paikkoihin), ovat sivustorakenne, hierarkia ja navigaatiopolut avainasemassa. Parhaimmillaan selkeä hierarkia ja navigaatio parantaa käyttökokemusta, madaltaa poistumisia ja kasvattaa konversioprosenttia – ja tietty kasvattaa myös hakutulossijoitusten määrää.

Lähteitä ja luettavaa
Yoast kirjoittaa hierarkiasta: https://yoast.com/site-structure-the-ultimate-guide/
Kissmetrics kirjoittaa hierarkiasta: https://blog.kissmetrics.com/site-structure-enhance-seo/
Moz kirjoittaa uudelleenohjauksista: https://moz.com/learn/seo/http-status-codes
Kuvamateriaali: https://pixabay.com/