Monipuolinen Google Ads -mainonta

Yrityksen liiketoimintatavoitteet ovat etusijalla, kun yhdistämme strategisen ymmärryksen ja Google Adsin syvällisen osaamisen. Tarjoamme asiakkaillemme mittatilaustyönä suunniteltuja Google Ads -mainosratkaisuja, jotka vievät liiketoiminnan uudelle tasolle tavoittaen ihanneasiakkaat ostopolun eri vaiheissa.

Google Ads -mainontaa ostopolun jokaiseen vaiheeseen

Google Ads -mainonta tunnettuuden kasvattajana

Google Ads -mainonnalla voi kasvattaa tietoisuutta ja brändin tunnettuutta tehokkaasti laajankin yleisön joukossa. Erilaisten tarkkojen kohdennusratkaisuiden avulla yritykset voivat näyttää mainoksiaan haluamilleen kohderyhmille, maksimoida näkyvyyden ja saavuttaa potentiaaliset asiakkaat juuri oikealla hetkellä, juuri oikeassa kanavassa. Hyväksi todettuja Google Ads -kampanjamuotoja tunnettuuden lisäämiseen ovat esimerkiksi Googlen Display-, Youtube- ja Demand Gen- kampanjat.

 

Miten edesauttaa päätöksen tekoa Google-mainonnan avulla

Google-mainonnan hyödyntäminen ”Messy Middle” -vaiheessa, eli kuluttajan harkinta- ja päätöksentekoprosessin keskivaiheilla, on avainasemassa, kun halutaan ohjata potentiaalisen asiakkaan päätöksentekoa. Kun teemme asiakkaillemme hyvin kohdennettua ja relevanteilla hakusanoilla räätälöityä Google Ads -mainontaa, voimme vaikuttaa suoraan kuluttajien haku- ja vertailuvaiheeseen tarjoamalla näille tärkeää tietoa ja vakuuttavia syitä valita juuri asiakkaamme tuotteet tai palvelut.

Shopping-mainonta verkkokaupoille

Shopping-mainonta on olennainen osa verkkokauppojen markkinointistrategiaa, koska se tarjoaa ainutlaatuisen tavan esitellä tuotteita suoraan potentiaalisille ostajille heti hakutulosten yhteydessä. Tämän mainosmuodon avulla verkkokaupat voivat näyttää tuotekuvia, hintoja ja muita tärkeitä tietoja ilman, että kuluttajan tarvitsee ensin klikata sivustolle.

Shopping-mainonta mahdollistaa hyvän kohdennustarkkuuden ja korkean ROI:n, sillä mainokset näytetään käyttäjille, jotka aktiivisesti etsivät vastaavia tuotteita netistä.

Shopping-mainonnan tehokkuuteen vaikuttaa vahvasti tuotefeedin laatu. Me OIKIOlla osaamme optimoida feediä ja konsultoida asiakkaitamme, miten saada tuotefeedistä parhaimmat tehot irti Shopping-mainonnan hyväksi. Käytämme myös erilaisia feedityökaluja, kuten Channablea ja Data Feed Watchia.

Googlen Demand Gen- ja Performance Max -kampanjat

Googlen Demand Generation (Demand Gen) ja Performance Max -kampanjat edustavat nykyaikaista AI-avusteista lähestymistapaa digitaaliseen markkinointiin, joka keskittyy sekä uuden kysynnän luomiseen että maksimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseen.

Demand Gen -kampanjoiden avulla yritykset voivat rakentaa tietoisuutta ja kiinnostusta tuotteitaan tai palveluitaan kohtaan houkutellen potentiaalisia asiakkaita ostoprosessin alkuvaiheessa.

Performance Max -kampanjat puolestaan keskittyvät tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämiseen optimoiden kampanjoita reaaliajassa, jotta saavutetaan paras mahdollinen suorituskyky ja ROI. Performance Max -kampanjat soveltuvat erinomaisesti yrityksille, jotka haluavat maksimoida konversiot, kuten verkkokaupan myynnin tai liidien keräämisen AI:n avulla.

Yhdessä Demand Gen- ja Performance Max -kampanjat tarjoavat yrityksille kattavan työkalupakin digitaalisen läsnäolon vahvistamiseen ja kasvun kiihdyttämiseen. Ne mahdollistavat strategisen lähestymistavan, jossa yhdistyvät pitkän tähtäimen brändin rakentaminen ja lyhyen aikavälin myyntitavoitteiden saavuttaminen.

AI-pohjaisissa kampanjatyypeissä korostuvat algoritmeille syötettävän datan määrä ja erityisesti laatu. OIKIOn Google Ads -asiantuntijat ymmärtävät datan merkityksen ja osaavat neuvoa asiakkaita datan optimaalisessa hyödyntämisessä, jotta mainoskampanjoista saadaan paras hyöty irti.

Youtube-mainonta

YouTube-mainonta tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tavoittaa laajat yleisöt visuaalisen ja interaktiivisen sisällön kautta, mikä tekee siitä yhden tehokkaimmista digitaalisen markkinoinnin kanavista. Mainokset voidaan kohdentaa tarkasti käyttäjien kiinnostuksen kohteiden, demografisten tietojen ja katseluhistorian perusteella varmistaen, että viesti saavuttaa juuri oikean kohderyhmän.

YouTube-mainonta mahdollistaa useita eri mainosmuotoja, mukaan lukien lyhyet skippaamattomat mainokset, pidemmät ohitettavat videot ja bannerimainokset, jotka tarjoavat monipuolisia tapoja esitellä tuotteita ja palveluita. Interaktiiviset elementit, kuten suorat linkit verkkosivuille tai tuotesivuille, tehostavat mainonnan vaikuttavuutta ja rohkaisevat välittömiin toimiin.

YouTube-mainonnan avulla yritykset voivat rakentaa bränditietoisuutta, lisätä sitoutumista ja ohjata liikennettä sekä konversioita tehokkaasti hyödyntäen maailman suurimman videonjakopalvelun kattavaa käyttäjäkuntaa.

Sovellusmainonta App-kampanjoilla

Google Adsin kautta voi ajaa myös App-mainontaa. Tämän kampanjatyypin tarkoituksena on nimensä mukaisesti tuoda yrityksen sovellusta esiin mainonnan keinoin. Google Adsin appikampanjan avulla sovellukselle voi hankkia lisää näkyvyyttä, uusia latauksia tai kasvattaa sovelluksen sisällä tapahtuvia toimenpiteitä.

Tarjoamme nyt maksutta Google Ads -tilin auditointia mainostajille, joiden kuukausittainen mediabudjetin kulutus on yli 10 000€. Saat ulkopuolisen kokeneen hakumainonnan asiantuntijan näkemyksen mainontasi nykytilasta ja konkreettiset kehitysideat mainontasi tuottavuuden kasvattamiseksi.