Autamme digitaalisen markkinointistrategian luomisessa ja kehittämisessä

Luomme strategian yrityksen liiketoimintatavoitteiden pohjalta ja autamme sen jalkauttamisessa.

Toimiva digistrategia koostuu useista eri osa-alueista

Oikeiden digikanavien valitseminen

Monikanavastrategian tavoitteena on varmistaa, että yrityksen viesti saavuttaa halutut kohderyhmät heidän käyttämiensä alustojen kautta, olivatpa ne sitten sosiaalisen median kanavia, hakukoneita tai vaikka ulkomainoksia moottoritien varrella.

Taidolla luotu kanavastrategia mahdollistaa kustannustehokkaan ja tuloksia tuovan markkinoinnin eri kanavien kautta, mikä auttaa parantamaan asiakaskokemusta, vahvistaa brändiä, lisää asiakasuskollisuutta ja parantaa myyntiä luoden näin kokonaisvaltaista kasvua.

Tavoitteiden asettaminen ja tulosten mittaaminen

Kaikelle digimarkkinoinnin tekemiselle on tärkeää asettaa selkeät liiketoimintaa tukevat tavoitteet, ja niiden saavuttamista tukevat kanavakohtaiset mittarit. OIKIOn huipputaitava analytiikkatiimi pitää huolen siitä, että konversioseurannat ovat alustasta riippumatta asennettu teknisesti oikein ja data on luotettavaa.

Kauttamme hoituvat myös kokonaisvaltaiset markkinoinnin raportoinnit, joissa huomioidaan digikanavien lisäksi offline-tapahtumat.

Kilpailija-analyysi ja markkinatilanteen ymmärtäminen

Kilpailijoiden toiminnan ymmärtäminen auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja heikkoudet sekä löytämään mahdollisuuksia erottautua markkinassa. Olemme OIKIOlla hyödyntäneet muun muassa itse kehittämäämme hakumarkkina-analyysityökalu SEINEä.

Oman työkalun avulla pystymme luomaan hakumarkkinakatsauksia asiakkaidemme liiketoiminnan eri osa-alueista – näemme kuka mainostaja nousee milläkin haulla orgaanisessa ja maksullisessa haussa esiin, ja mitä viestikulmia kukin yritys käyttää.

Synergiat eri kanavien välillä

Kun tehdään monikanavaista digimarkkinointia, on tärkeä hyödyntää synergioita eri kanavien välillä. Esimerkiksi hakumainonta ja hakukoneoptimointi tukevat vahvasti toisiaan ja näiden synergiaetujen hyödyntäminen on yksi OIKIOn vahvuuksista.

Lisäksi OIKIOn maksetun haun asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä sosiaalisen median asiantuntijoiden kanssa löytäen jatkuvasti tapoja tehostaa ja parantaa monikanavaista mainontaa.

Monikanavainen mediaostaminen on myös meille nykypäivää ja pystymme yksittäisten alustojen alta hallinnoimaan kaikkia digimainonnan kanavia. Tällöin varsinainen monikanavainen markkinointi onnistuu helposti, kun yhden alustan alta voidaan tavoittaa haluttu kohderyhmä koko mediapäivän ajan.

 

Potentiaalisen asiakkaan ymmärtäminen

Potentiaalisella asiakkaalla on erilaisia tarpeita ja huolenaiheita riippuen siitä, missä vaiheessa ostopolkua tämä kulloinkin liikkuu. Onkin tärkeä ymmärtää oman kohdeyleisönsä yleisimmät haasteet ja tarjota niihin ratkaisuja oikealla hetkellä ja oikeassa muodossa.

Autamme digimarkkinoinnin strategian määrittelyssä ja toteuttamisessa