Datan visualisointi

Tuo data kaikkien saataville selkeiden visualisointien avulla. OIKIOlla on kokemusta useiden eri visualisointityökalujen käytöstä ja hallinnasta erilaisiin liiketoimintatarpeisiin.

Tuo data näkyväksi

Data helposti saataville

Datan visualisointi auttaa tärkeän tiedon tuomisessa näkyväksi ja kaikkien saataville. Datan tuominen visuaaliseen muotoon auttaa hahmottamaan monimutkaistakin dataa vaivattomasti ja selkeästi. Käyttäjäystävällisen dashboardin avulla dataa pääsee hyödyntämään ilman syvällistä teknistä osaamista.

Parempia päätöksiä

Selkeästi esitetty data auttaa tekemään faktoihin pohjautuvia päätöksiä nopeasti ja tehokkaasti. Datan raportointi ja visualisointi tarjoavat vaivattoman tavan nähdä ja ymmärtää trendejä, mahdollisuuksia ja poikkeavuuksia liiketoiminnassasi.

Monipuoliset visualisointimahdollisuudet

Meillä OIKIOlla on kokemusta datan raportoinnista ja visualisoinnista erilaisille asiakkaille ja liiketoimintatarpeille. Käytämme raportointiin ja visualisointiin mm. Google Looker Studiota, Tableauta ja Power BI:ta. 

Miksi OIKIO?

Kokemus

OIKIO:n asiantuntijoilla on koostetusti vahva kokemus eri sivustotyypeistä, suuret verkkokaupat, b2c ja b2b sivustojen seurannat ovat kaikki tuttuja OIKIO:n asiantuntijoille

Parhaiden käytäntöjen mukainen toteutus

Toteutus vastaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, seuranta rakennetaan luotettaviin seurantapisteihin perustuen.

Yhteistyön merkitys

OIKIO:n asiantuntijat työskentelee yhdessä yrityksenne kanssa, valitsemme yhdessä parhaat ratkaisut ja yrityksellenne sopivat mittauspisteet.

Datan omistajuus asiakkaalla

OIKIO:n kanssa et joudu toimittajalukkoon. Toimitamme ratkaisut asiakkaan järjestelmiin ja alustoihin sopivilla tuotteilla.