Barona x OIKIO: Koko rekrytointiputken mittaus

Barona on työelämän uudistaja ja asiakkaidensa henkilöstökumppani työllistämällä vuosittain yli 30 000 ihmistä lukuisilla toimialoilla. Yhteistyö OIKIOn kanssa alkoi vuonna 2019, kun Barona tarvitsi konsultointi ja hands-on -kumppania rakentamaan näkyvyyden vuosittain yli 18 000 toimeksiannon rekrytointiputkesta syntyvälle datalle.

“OIKIOn analytiikan asiantuntijuus vakuutti meidät alusta lähtien. Meillä oli selkeä tavoite nostaaksemme datan merkitystä markkinoinnin ja asiakastyöskentelyn päätöksenteossa koko organisaatiossamme. OIKIOlta saimme juuri oikeanlaista konsultointi- ja hands-on apua web-analytiikan infrastruktuurin rakentamiseen.”

Daniel Ovitz, Head of Digital Marketing

Tavoitteet

Barona on Suomen 6. suurin työnantaja. Yksi keskeisistä taktisista markkinoinnin tavoitteista onkin löytää markkinoinnilla mahdollisimman nopeasti riittävä lukumäärä työnhakijoita monien eri alojen työtehtäviin. Yhteistyömme alussa Baronalla tarkasteltiin rekrytointiputken rekrytointivaiheen dataa erillään rekrytointiputken markkinointidatasta. Markkinointieurot ja mainonnan tulokset olivat siis erillään työhakemuksista ja palkkauspäätöksistä. 

Asiakkaallamme oli todettu, että koko tapahtumaketjun datan keräämisen ja analysoinnin kehittäminen toisi kokonaisvaltaisia hyötyjä koko rekrytointiliiketoiminnalle. Baronan ja OIKIOn yhteistyön ensimmäinen tavoite olikin yhdistää olemassa olevat kaksi maailmaa yhteisiksi uusiksi näkymiksi. Niiden tärkeys ja hyöty oli tunnistettu sekä Baronan asiakkaille että sisäisille tiimeille faktaperustaisten päätösten tekemiseksi. Oli alusta lähtien selkeää, että onnistumisen ratkaisisi markkinointi- ja rekrytointidatan yhdistäminen sekä sen visualisointi.

Lähestymistapamme

Rekrytointiputken eheyden luomiseksi ensin lähdimme selvittämään Baronan kanssa rekrytointiputken kaikki osat ja olemassa olevat datarakenteet. Putken määrittelyn ja visualisoinnin jälkeen rakennettiin tekniset dokumentit kerättävästä datasta eli datamallista sekä -arkkitehtuurista. Baronalle oli jo alusta lähtien selkeää, että tekniseen infraan tarvittiin muutosta, jotta datan liikuttaminen ja putken läpivalaisu olisi mahdollista.

Kun suunnitelmat olivat selkeät, otimme käyttöön Baronalle uuden työkalun markkinoinnin järjestelmien datan yhdistämistä varten. Kyseisellä työkalulla haettiin markkinoinnin ja mainonnan data esimerkiksi Google Adsista, Google Analyticsista sekä Facebook Adsista tietokantaan Google BigQueryyn.

Yhdistämisessä tärkeitä tekijöitä oli työkalun lisäksi mm. mainoskampanjoiden nimeämiskäytäntöjen uudistaminen sekä tunnisteet eli ID:t. Kun käyttötarkoitukset ja käytänteet oli suunniteltu selkeästi, yhdistäminen pystyttiin tekemään Google BigQueryssä.

Lopuksi toteutusvaiheen haastavin ja tärkeä työ oli datan yhdistämisessä, aggregoinnissa sekä visualisoinnissa Google Data Studio -dashboardeille Baronan asiakkaiden ja tiimien käyttöön.

Tulokset

Yhteistyön ensimmäisen tavoitteen lopputuloksena Baronan tiimeillä ja yhä enenevissä määrin myös heidän asiakkaillaan on käytettävissä hyödyllistä rekrytoinnin dataa myös markkinointivaiheesta päätöksenteon tueksi. Tänä päivänä on mahdollista esimerkiksi laskea kaikki digitaalisen mainonnan kulut yhdelle työtehtävälle sekä mikä on markkinointipanostuksen ROI.

30k vuosittaista rekrytointia
2019 yhteistyö alkoi
8 rekrytointiputken osaa

Barona

Vuonna 1999 perustettu Barona on Suomen suurin henkilöstöpalvelualan yritys ja Suomen 6. suurin työnantaja. Baronalaisten päivittäinen tehtävä on uudistaa työelämää laaja-alaisilla henkilöstön ja yritysten kasvua tukevilla palveluilla, joissa yhdistyy ihmisen osaaminen, data ja teknologia. Barona toimii Suomessa yli 30 paikkakunnalla ja kansainvälisesti kymmenessä maassa. Barona tarjoaa innostavia työmahdollisuuksia Suomessa ja kansainvälisesti. Baronalla voi tehdä töitä hetken tai viipyä vuosia. Yhtiön arkea ohjaavat rohkeuden, vastuullisuuden, vapauden ja yhdessä tekemisen arvot. Barona on ratkaisu.