Case Hinausautokeskus

Yhteistyön aikana on koko verkkosivuston yhteydenottojen määrä kasvanut 205%, orgaanisen liikenteen määrä kasvanut 274% ja hakusanamainonnan liidien määrä kolminkertaistunut samalla, kun niiden hankintahinta on laskenut 44%.

"Sujuva ja tuloksellinen yhteistyö on jatkunut OIKIOn kanssa alusta alkaen loistavasti. Koko tiimi puhaltaa yhteen hiileen ja kaikki tiedämme missä mennään. Voin lämpimästi suositella OIKIOo."

Sami Sipilä, Marketing Manager & Co-Owner

Tavoitteet

Yhteistyön tavoitteiksi määrittelimme:

  1. Kasvattaa liidien määrää
  2. Optimoida hakusanamainonnan kannattavuutta ja parantaa kustannustehokkuutta (CPA)

Lähestymistapamme

Yhteistyö alkoi helmikuussa 2017 Google Ads -mainostilin uudelleensuunnittelulla ja uuden rakenteen luomisella. Perusteellisen auditoinnin pohjalta suunnittelimme mainostilille täysin uudistetun rakenteen, joka kasvatti kontrollia ja mahdollisti tehokkaamman mediabudjetin allokoinnin tärkeimpiin hakuihin.

Uusi mainostili toi nopeasti tuloksia ja lupausten lunastamisen myötä pääsimme auditoimaan myös Hinausautokeskuksen orgaanisen löydettävyyden. SEO-auditointi johti yhteistyön laajentumiseen hakukoneoptimointiin ja tavoitteeksi määriteltiin rakentaa maksuttomasta hausta merkittävämpi myyntikanava hakusanamainonnan rinnalle.

Google on ollut Hinausautokeskukselle pitkään merkittävä myyntikanava. Vuoden 2017 alussa Hinausautokeskus pyysi meiltä ulkopuolisen arvion, voisiko Google Ads -mainonta toimia tehokkaammin. Teimme pyynnöstä perusteellisen hakusanamainonnan auditoinnin, jossa otimme kantaa hakustrategiaan, mainostilin rakenteeseen, mediabudjetin allokointiin, avainsanakohdistuksiin, mainosteksteihin, mainonnan ohjaukseen, mainonnan operointiin ja automaatioiden hyödyntämiseen. Auditointi osoitti, että hakusanamainonta on tärkeä ja toimiva myyntikanava, mutta siinä oli paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja mainonta voisi toimia tehokkaammin.

Tulokset

Yhteistyön alussa tavoitteeksi määritellyt mittarit ovat kehittyneet johdonmukaisesti vuodesta toiseen, mikä on seurausta molemminpuolisesta aktiivisuudesta, sujuvasta viestinnästä, jatkuvasta innovoinnista ja testaamisesta sekä alan tehokkaimmista menetelmistä. Hakusanamainontaa ohjataan tiukan kontrollin alla hyödyntämällä tehokkaasti automaatioita, jolloin asiantuntijan aikaa hyödynnetään enemmän mainostilin strategisessa kehittämisessä yksittäisten bidien tai mainostekstien säätämisen sijaan. Hakukoneoptimointia tehdään systemaattisesti ja usein kehitysideat implementoidaan itsenäisesti suoraan sivustolle, jolloin sivustoa pystytään koko ajan aktiivisesti kehittämään ilman, että ollaan riippuvaisia teknisen toimittajan aikatauluista.

Yhteistyön 1. vuosi (2017 vs. 2016)

Yhteistyön 2. vuosi (2018 vs. 2017)

Hinausautokeskus

Hinausautokeskus on suomalainen perheyritys, joka tarjoaa hinaus- ja tiepalveluita kellon ympäri Uudenmaan alueella. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Porvoossa. Hinausautokeskus työllistää tällä hetkellä 30 henkilöä ja 25 hinaus- ja tiepalveluautoa. Tutustu tarkemmin osoitteessa hinausautokeskus.fi