Millainen on hyvä sosiaalisen median mainos?

Lukuaika min

Laadukas mainos huomataan, jolloin se kasvattaa brändimielikuvaa ja bränditunnettuutta. Laadukas mainos tuo myös mainostajalle kilpailuetua. Lue alta vinkit, mitä tulee ottaa huomioon some-mainoksissa.

Suomessa sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksen markkinoinnissa kasvoi + 2 % vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022, vaikka koko mediamainonnan määrä laski – 2,4 % (Kantar Media 2023). Maksetussa some-mainonnassa esimerkiksi budjetin hallinta, mainonnan kohdentaminen ja sen optimointi ovat olleet pitkään keskeisiä elementtejä, jotka on pitänyt hallita hyvin. Kehittyneen koneoppimisen myötä edellä mainitut tekijät voidaan nykyään automatisoida ketterästi eri työkalujen avulla. Tänä päivänä yhä tärkeämpään rooliin nousevat luovat eli miltä mainokset näyttävät ja mitä niillä halutaan kertoa. Se, mitä elementtejä mainoksiin tuodaan, kuten millainen teksti tai kuva on sekä, missä mainos näkyy, vaikuttaa yhä enenevässä määrin mainonnan tehokkuuteen.

Kokosin tähän kirjoitukseen 11 + 1 tärkeintä tekijää, jotka tulee ottaa huomioon mainoksissa.

1. Varmista, mitä mainoksella halutaan kertoa

Some-kanavia selatessa on vaikea olla huomaamatta mainoksia. Osa mainoksista erottuu ja osa katoaa massan sekaan. Jotta sinun mainos ei katoa massan sekaan, tulee ensimmäisenä askeleena selvittää, mitä mainoksella halutaan kertoa ja millaista reaktiota mainoksella halutaan saada aikaan. Suunnan hahmottaminen antaa mainokselle lähtölaukauksen, jonka mukaan muiden elementtien kokoaminen on helpompaa.

2. Personoi mainos tavoitteen mukaisesti

Some-mainontaa voidaan tehdä ostopolun jokaisessa vaiheessa, joten on tärkeää, että mainos on mietitty kunkin polun vaiheeseen sopivaksi. Brändäävässä mainoksessa on hyvin erilaisia elementtejä kuin taktisessa mainoksessa. Brändäävään mainokseen sopivat esimerkiksi tunteisiin vetoavat viestikulmat ja video-formaatit. Taktisessa mainoksessa usein hyödynnetään suoraan haluttuun konversiopisteeseen tähtäävää viestiä ja mainosformaatti pidetään kevyenä.

3. Pidä kohdeyleisö mielessä

Mainoksilla voidaan tavoitella eri kohderyhmiä ja personoida viestiä kuhunkin kohderyhmään sopivaksi. Personointi tehostaa mainonnan vaikuttavuutta paremmin kuin geneerinen mainos. Mainoksen personoinnissa ja kohderyhmän tuntemuksessa oman datan hyödyntäminen ovat avainasemassa.

4. Tuota mainos valittuun kanavaan sopivaksi

Some-kanavia on useita. Eri kanavissa on erilaista käyttäjää ja eri lainalaisuudet pätevät kanavien välillä. TikTokiin tuotettu video ei välttämättä resonoi LinkedIn-yleisöön, eikä välttämättä edes Facebook-yleisöön. Metan kanavat Facebook ja Instagram ovat keskenään myös hyvin erilaisia, jolloin sama sisältö voi resonoida toisessa kanavassa huomattavasti paremmin kuin toisessa. On myös hyvä huomioida, että some-sisältöjä kulutetaan pääosin puhelimella, jolloin mainoksen pinta-ala on hyvin pieni. Eri kanavien sisältöä kulutetaan eri tilanteissa, joka vaikuttaa osaltaan mainokseen. Esimerkiksi TikTokista katsotaan viihdesisältöä vapaa-ajalla ja siellä viihdytään yhdellä kertaa huomattavasti kauemmin kuin esimerkiksi Snapchatissa. LinkedIniä selataan taas usein työpäivän aikana ja sieltä halutaan katsoa enemmän asiasisältöä. Nämä kaikki seikat tulisi huomioida mainoksissa, jotta ne sopivat kuhunkin kanavaan.

5. Nosta esiin yksi viestikulma

Yleisin kompastuskivi mainoksia tuottaessa on se, että yhteen mainokseen halutaan saada mahdutettua kaikki myyntikulmat ja ehdot. Mainoksessa itsessään ei tarvitse antaa kaikkia tietoja, vaan laskeutumissivulla nämä tiedot voidaan avata kattavasti, mikäli siihen on tarve. Mainos tulisi säilyttää houkuttelevana ja siinä tulisi olla yksi selkeä pääviesti.

6. Pidä selkeä visuaalinen ilme

Mainokseen ei ole myöskään syytä mahduttaa useaa visuaalista elementtiä. Mikäli esimerkiksi mainoksen kuvaan halutaan tuoda tekstiä, on teksti hyvä pitää ytimekkäänä ja tausta yksinkertaisena, jotta teksti erottautuu. Selkeä visuaalinen ilme tehostaa katseen kiinnittymistä mainostettavaan asiaan.

7. Pidä yhteneväinen brändi-ilme

Some-kanavien lisääntyessä mainonnan kanavavalikossa, brändi-ilmeen säilyttämisen tärkeys korostuu. Jotta mainos osataan yhdistää tiettyy mainostajaan, tulee mainoksissa hyödyntää esimerkiksi brändivärejä ja -fontteja. Etenkin brändäävässä mainonnassa yhteneväisen brändi-ilmeen pitäminen tehostaa mainontaa. Brändi-ilme voidaan säilyttää, vaikka mainokset suunnitellaankin kanavakohtaisesti.

8. Nosta mainostaja selkeästi esiin

Mainostajan logo tai nimi tulisi ilmetä mainoksesta. Vaikka some-kanavat nostavat mainostajan tilin nimen esiin automaattisesti, on mainokseen silti hyvä nostaa, kenen mainos on kyseessä. Visuaalisen logon lisääminen mainokseen kasvattaa mainostajan tunnettuutta ja jättää mainostajasta paremman muistijäljen kuluttajalle.

9. Aseta yksi selkeä CTA-kehote

Yhdellä mainoksella tulisi olla aina yksi tavoite. Viestin tulisi olla selkeä ja ytimekäs. Myös CTA-kehotteita tulisi olla tällöin yksi. CTA:lla (Call to Action) tarkoitetaan kehotetta, joka ohjaa tekemään halutun toimenpiteen. CTA voi olla esimerkiksi lue lisää, tutustu tästä tai osta nyt. Aseta CTA-kehote sen mukaan, mitä mainoksella halutaan saavuttaa ja missä ostopolun vaiheessa mainontaa näytetään. Esimerkiksi tutustu lisää -kehote sopii ylätason tavoitteeseen, kun taas osta nyt -kehote sopii taktiseen loppuvaiheen tavoitteeseen.

10. Nosta esiin vain tärkeimmät tuotetiedot

Etenkin taktisessa tuotemainonnassa tulee kiinnittää huomioita, ettei mainoksessa kerrota tuotteen jokaista myyntivalttia. Valitse muutama tärkein tuotetieto ja nosta ne mainokseen esiin. Mainoksessa on hyvä jättää tarpeeksi tilaa tuotekuvalle, jotta mainostettava kohde tulee selvästi esiin. Testaamalla eri tuotetietojen nostamista mainostaja voi löytää itselleen sopivia kilpailuvaltteja omasta datasta.

11. Panosta videossa ensimmäisiin sekunteihin

Olipa kyseessä mikä tahansa videomainos, ovat videon ensimmäiset 2-3 sekuntia kaikkein tärkeimmät. Videon tulee kiinnittää kuluttajan huomio heti. On siten tärkeää varmistaa, että mainostajan logo ja mainostettava asia tulevat ilmi videon alusta saakka. Tärkeimpiä ominaisuuksia tai viestikulmia ei kannata pantata videon loppuun. Panosta lyhyisiin videoihin, jotka jaksetaan katsoa paremmin loppuun saakka.

+ 1. A/B-testaa ja optimoi mainoksia systemaattisesti

Nykyään mainonnan tehokkuuteen vaikuttaa enenevässä määrin mainoksien A/B-testaus. Eri variaatioiden tarjoaminen algoritmeille edistää mainonnan tuloksia. A/B-testauksen avulla saadaan tietää, mikä mainoksissa toimii ja mikä ei toimi. Testaamisen edellytyksenä on kuitenkin ymmärtää, miksi testataan, mitä testataan ja muistaa dokumentoida testitulokset. Budjetilla on myös vaikutusta siihen, kuinka montaa eri testivariaatiota on mahdollista tehdä. Testaamiseen löytyy erilaisia työkaluja, joilla helpottaa variaatioiden tuottamista. OIKIOlla käytämme mm. Smartly-työkalua, jolla voimme automaattisesti skaalata mainoksia helposti ja nopeasti.

Kuva 1. Onnistuneen sosiaalisen median mainoksen elementtejä.

Yhteenveto
Luovien tärkeys korostuu nykypäivänä yhä enemmän, joten niihin panostaminen on tärkeää koko mainonnan tehokkuuden kannalta. Laadukas luova kasvattaa bränditunnettuutta ja vahvistaa brändimielikuvaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että kuluttaja katsoo mainosta sekunnin tai kaksi, jonka jälkeen päättää onko hän kiinnostunut siitä enemmän. Mainoksia tehdessä on hyvä muistaa kuluttajan näkökulma. Keskity mieluummin isojen linjojen hahmottamiseen kuin pienten yksityiskohtien viilaamiseen.

Taru Paavola

Lead Paid Social Consultant

Moikka! Olen some-mainonnan asiantuntija ja työskentelen tällä hetkellä Lead Paid Social Consultant -roolissa. Some on kiehtonut minua aina ja olen seurannut jo pitkään sen kehitysaskeleita. Roolissani parasta onkin päästä tutustumaan ja testailemaan uusia ominaisuuksia ensimmäisten joukossa.