Miten erotat aktiiviset käyttäjät passiivisista?

Lukuaika min

Analyytikoilla ja markkointivastaavilla on jo pitkään ollut sama ongelma Google Analyticsin perusraporttien kanssa – miten voimme mitata jonkin tietyn sisällön kiinnostavuutta tai käyttäjien sitoutumista sivuston sisältöön? Miten pääsemme analyyseissamme käyttäjistä ja sessioista yhtä astetta syvemmälle – tarkastelemaan kuinka moni sivuston käyttäjistä oli oikeasti kiinnostunut tuotteestamme?

Ikivanhat oletusmetriikat

Tässä oletusmetriikat joita voimme käyttää Google Analyticsissa ilman kustomointeja:

 1. Sivunäytöt (pageviews): Kuinka monta kertaa sivu on ladattu?
 2. Yksilöidyt sivunäytöt (unique pageviews): Kuinka monta kertaa eri käyttäjät ovat ladanneet sivun?
 3. Keskimääräinen aika sivulla (avg. time on page): Kuinka kauan sivulla on vietetty aikaa?
 4. Välitön poistumisprosentti (bounce rate): Kuinka moni käyttäjistä latasi vain tämän sivun ja poistui?

Mikä näissä sitten on ongelma ja miksi tarvitsemme uuden metriikan? Lyhyesti sanottuna oletusmetriikat eivät tarjoa helppoa ja yksiselitteistä mittaria käyttäjien sitoutumisen analysointiin.

Alta löydät tarkemman selityksen jokaisesta yllä mainitusta mittarista.

Sivunäytöt

Tällä metriikalla näemme, kuinka monta kertaa sivu on ladattu, mutta emme voi päätellä mitään siitä onko sivu ollut käyttäjälle mielenkiintoinen vai ei. Käyttäjä on voinut ladata sivun vahingossa tai hän on lukenut sivun kahteen kertaan läpi antaumuksella. Tulos on molemmissa tapauksissa sama. Lisäksi, jos käyttäjä päivittää sivun tai palaa samalle sivulle useaan otteeseen, lisätään metriikkaan jokaisella kerralla +1.

Yksilöidyt sivunäytöt:

Tässä metriikassa on täysin samat ongelmat kuin tavallisissa sivunäytöissä sillä erotuksella, että duplikaatit on poistettu. Yhdessä sessiossa yhdelle sivulle voi muodostua vain yksi sivunäyttö.

Välitön poistumisprosentti:

Käyttäjä lasketaan “välittömästi poistuneeksi” (eli bouncanneeksi) silloin, kun käyttäjä saapuu yhdelle sivulle ja poistuu navigoimatta toiselle sivulle. Tämä metriikka ei ota kantaa siihen onko käyttäjä lukenut artikkelin vai ei. Käyttäjä lasketaan bouncanneeksi kaikissa seuraavissa tapauksissa:

 • Käyttäjä avaa sivun ja sulkee sen välittömästi
 • Käyttäjä avaa sivun, lukee artikkelia 15 minuttia ja sulkee sivun
 • Käyttäjä avaa sivun, lukee artikkelia yli 30 minuuttia ja navigoi toiselle sivulle (yhden session aikaraja ylittyy 30 minuutin kohdalla, sessio katkeaa ja käyttäjä lasketaan bouncanneeksi)

Keskimääräinen aika sivulla:

Kaikista näistä metriikoista keskimääräinen aika sivulla on kaikkein paras metriikka sivun kiinnostavuuden mittaamisessa, mutta siinäkin on puutteensa. Keskimääräinen aika sivulla lasketaan seuraavalla kaavalla:

Keskimääräinen aika sivulla = Vietetty aika sivulla / (Sivunäytöt – Poistumiset)

Tämä metriikka laskee siis keskimääräisen ajan sivulla kaikkien niiden istuntojen kesken, jotka ovat jatkaneet sivulta eteenpäin. Ongelmaksi muodostuu se, että jos sivu ei ohjaa akiivisesti eteenpäin (esimerkiksi blogikirjoitus), suurin osa käyttäjistä poistuu sivulta artikkelin luettuaan ja siksi metriikasta tulee epävakaa eikä kerro koko totuutta.

Uusi metriikka:
Aktiivinen Sivunäyttö

Olemme kehittäneet konseptin, jonka nimi on “Aktiivinen Sivunäyttö” (Active Pageview).

Aktiivinen Sivunäyttö on kaikessa yksinkertaisuudessaan sellainen sivunäyttö, jossa käyttäjä on viettänyt sivulla vähintään 15 sekuntia ja tämän jälkeen ollut sivulla aktiivinen, esimerkiksi skrollannut sivua.  Sivunäyttö lasketaan aktiiviseksi myös silloin, jos käyttäjä on navigoinut sivulta eteenpäin ennen kun 15 sekuntia on kulunut.

Mitä hyötyä tästä metriikasta on?

 1. Aktiivinen Sivunäyttö on yksinkertainen, ymmärrettävä ja vertailukelpoinen.
 2. Kun näemme Aktiivisen Sivunäytön analytiikassa, tiedämme, että käyttäjä on oikeasti viettänyt aikaa kyseisen sisällön parissa.
 3. Aktiivisella Sivunäytöllä voimme paljastaa helposti ne sivut, jotka ovat verkkosivustolla tärkeitä.

Esimerkki:

 1. Käyttäjä laskeutuu sivulle www.domain.fi/blogi/miten-sivun-aktiivisuutta-mitataan/
 2. Käyttäjä lukee artikkelia 5 minuuttia ja sulkee selaimen

Oletusmetriikoilla olisimme nähneet vain poistuneen (bouncanneen) käyttäjän, joka on viettänyt sivulla 0 sekuntia, mutta Aktiivinen Sivunäyttö näyttää, että tämä kyseinen käyttäjä olikin hyvälaatuinen, tuotteestamme kiinnostunut käyttäjä.

Aktiivinen Sivunäyttö mahdollistaa myös käyttäjien segmentoimisen tavallista tehokkaammin. Voit helposti näyttää, kuinka moni käyttäjä on ollut kiinnostunut tuotteestasi ja kuinka moni on päätynyt sivustolle vain vahingossa.

Voit myös analysoida mainoskampanjoitasi huomattavasti tehokkaammin.

Erityisesti video- ja bannerikampanjat ovat tunnettuja siitä, että ne tuovat sivustolle valtavan piikin liikennettä, mutta tiedätkö kuinka moni näistä käyttäjistä on klikannut banneriasi vahingossa? Saat sen selville seuraamalla Aktiivisia Sivunäyttöjä sisältäviä sessioita tavallisten sessioiden sijaan.

Oikeita esimerkkilukuja

Alla olevassa esimerkissä mainoskampanja on tuonut sivustolle 13 024 käyttäjää joista 8439 käyttäjää ovat olleet kiinnostuneita mainostetusta tuoteesta. Loput 4585 käyttäjää ovat liiketoimintamme kannalta merkiyksettömiä. Kampanjan kautta tulleista kävijöistä siis 65% oli kiinnostuneita siitä mitä mainostettiin.

Tiedätkö mikä on sinun mainoskampanjasi suhdeluku?

Alla toinen esimerkki siitä, miten Aktiivinen Sivunäyttö erottaa näennäisesti tehokkaat kamppanjat oikeasti tehokkaista kampanjoista.

Alla olevan kampanjan numerot ovat videokampanjasta, joka ajettiin eräässä suomalaisessa netti-TV:ssä videomainoksena ennen ohjelmaa tai mainoskatkolla.

Kampanja toi sivustolle näennäisesti 6435 käyttäjää, mutta todellisuudessa näistä käyttäjistä vain 378 oli kiinnostuneita mainostettavasta tuotteesta ja 6057 käyttäjää klikkasivat mainosta todennäköisesti vahingossa.

Kampanjan kävijöistä vain 6% oli kiinnostuneita siitä mitä mainostettiin.

Käytä Aktiivista Sivunäyttöä raportoinnissa

Aktiivisella Sivunäytöllä voimme myös näyttää sisällöntuottajille, mitkä sisällöt kiinnostavat käyttäjiä eniten. Voimme myös laskea yhden sivun aktiivisten sivunäyttöjen suhteellisen osuuden kaikista sivunäytöistä (aktiiviset sivunäytöt / kaikki sivunäytöt). Suhdeluvun avulla voimme vertailla eri sivujen/artiikeleiden koukuttavuutta. Mitä suurempi prosentuaalinen osuus, sitä koukuttavampi sivu on.

Mitä jos muuttaisitkin koko raportointisi käsittelemään vain aktiivisia kävijöitä kaikkien kävijöiden sijaan?

Keskittymällä vain aktiivisten kävijöiden kasvattamiseen alat tehdä automaattisesti panostuksia oikeisiin kanaviin.

Alla olevasta listasta näet erään asiakkaamme yhden kuukauden aktiivisten käyttäjien suhteen / kanava. Aktiivisten Sivunäyttöjen suhde paljastaa merkittäviä eroja eri kanavista tulleiden käyttäjien laadussa.

Channel All users Active users Active user ratio
Organic Search 32343 24766 77 %
Social 15744 6935 44 %
Direct 15031 10630 71%
Paid Search 14701 10122 69 %
Display 7452 3866 52 %
Referral 6253 3856 62 %
Email 21 14 67 %

Analytiikkajärjestelmät ovat niin pullollaan dataa, että merkityksellisen datan kaivaminen massasta on usein valtava homma. Aktiivinen Sivunäyttö on yksi pieni askel kohti ymmärrettävämpää käyttäjäanalytiikkaa.

Jyri Vuorinen

Head of Technology

Olen intohimoinen ja tavoitteellinen verkkoliiketoiminnan kehittäjä. Olen kehittänyt Suomen suurimpien yritysten sivustojen tehokkuutta ja konsultoinut lukuisia massiivisia sivustouudistusprojekteja.