SEO-auditointi

Teemme maksuttomia hakukoneoptimoinnin löydettävyysauditointeja suurille ja keskisuurille yrityksille, joiden liiketoimintaan liittyy riittävää hakukäyttäytymistä. Tulokset kertovat sinulle, kuinka hyvin tai huonosti verkkosivustosi löytyy hakukoneista ja miten voit parantaa tuloksia. Tutustu tarkemmin ja hyödynnä maksuton auditointi.

5 syytä tehdä SEO-auditointi

Saat ulkopuolisen näkemyksen hakukonelöydettävyydestäsi

Omalle työlle tulee helposti sokeaksi. Tällöin tarvitaan ulkopuolinen kertomaan, kuinka asiat oikeasti ovat. Vaikka hakukonenäkyvyytesi olisi erinomaisessa kunnossa, niin saat ainakin sille täyden varmuuden.

Tiedät, kuinka pärjäät Googlessa kilpailijoitasi vastaan

Pyydämme sinua nimeämään 3-5 kilpailijaasi, joiden menestys kiinnostaa sinua. Analysoimme myös, olisiko kilpailijoidesi verkkosivustoilla opittavaa, jota sinä voisit hyödyntää.

Saat selkeät toimenpide-ehdotukset, kuinka voit parantaa hakukonenäkyvyyttäsi

Hakukonenäkyvyyden kartoituksen jälkeen annamme sinulle konkreettisia ja selkeitä toimintaehdotuksia. Niiden avulla pystyt itse, kollegasi tai palkkaamasi kumppanin avulla edistämään hakukonenäkyvyyttänne isoin askelin.

Pahimmassa tapauksessa asiakkaillesi tärkeimmät sisällöt eivät näy Googlessa ollenkaan.

Jokin yksinkertainen tekninen syy saattaa estää sisältösi näkymistä Googlessa. Sellainen saattaa olla esimerkiksi väärille sivuille asetettu noindex-tagi. Me tutkimme sivustosi ja tuomme löydettävyyden pullonkaulat esiin.

Potentiaaliset asiakkaasi joutuvat vanhoille tai väärille sivuille.

Sivustollasi voi olla paljon vanhoja ja päivittämättömiä sisäisiä linkkejä, jotka johtavat entisille tai väärille sivuille. Uudelleenohjaukset palauttavat asiakkaasi takaisin ostopolulle ja hakukoneet oikeille jäljille.

SEO-auditoinnin sisältö

Saat käsiisi parhaat tulokset, kun

 

 

1 Olet meille avoin liiketoiminnastanne ja tavoitteistanne.
2 Kerrot meille tärkeimmät kilpailijanne.
3 Annat oikeudet päästä analysoimaan Google Analyticsista ja Google Search Consolesta löytyvää dataa.
4 Tärkeimpien sisältöjen ja sivupohjien läpikäynnin
Lopputuloksena saat SEO-konsultin selkeät suositukset niiden arvioidun tärkeyden ja vaikuttavuuden mukaan priorisoituna, jotta voitte käyttää omat resurssinne mahdollisimman tehokkaasti. Auditoinnin aikana saamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain auditoinnin ajan. Työmme jälkeen saatte kaikki tiedot ja työmme tulokset käyttöönne.

0€
Maksuton

Yrityksesi liikevaihto on yli 10 milj. euroa tai yrityksesi online-liiketoiminnan arvo on yli miljoona euroa vuositasolla

Haluatte hyödyntää digitaalisia kanavia entistä tehokkaammin

Vaaditte näkemyksiä vain näkemyksellisiltä asiantuntijoilta

4800€
Starter kit

Yrityksesi liikevaihto on alle 10 milj. euroa

Haluatte hyödyntää digitaalisia kanavia entistä tehokkaammin

Vaaditte näkemyksiä vain näkemyksellisiltä asiantuntijoilta

Auditoinnin toteutuksen vaiheet

Saat auditoinnin tulokset yleensä noin 14 päivän kuluessa aloituspalaverista.

Näemme kasvotusten palaverissa tai pidämme videoneuvottelun, jossa pyydämme sinua kertomaan liiketoiminnastanne, tavoitteistanne, kohderyhmistänne sekä markkinatilanteesta. Näiden tietojen avulla pystymme ottamaan auditoinnissa huomioon myös strategiset tavoitteet.

Käymme läpi sivustonne tekniset valmiudet näkyä hyvin hakukoneissa. Tekniseen auditointiin kuuluu esimerkiksi seuraavat osiot:
1. Indeksointi

Tarkistamme näkyykö kaikki tärkeimmät sivut Googlen hakutuloksissa vai estääkö niitä jokin. Varmistamme myös, että hakukoneet pääsevät käsiksi kaikkiin tarvittaviin tiedostoihin kuten kuviin ja CSS-tiedostoihin.

2. Sivuston eri kieliversioiden näkyminen hakukoneissa

Jos sivustollasi on käytössä eri kieliä, kuten suomi, ruotsi ja englanti, niin tarkistamme näkyvätkö eri kieliset sivut hakukoneissa oikealla tavalla.

3. Virheelliset sivut

Käymme sivustosi läpi virheellisten sivujen varalta, jotta vierailijat tai hakukoneet eivät joutuisi virheellisille tai vanhentuneille sivuille.

4. Tuplasisältö

Tuplasisällöllä tarkoitetaan sisältöä, joka on täsmälleen sama kahdessa eri URL-osoitteessa. Tarkistamme sivustosi tuplasisällön varalta, jotta hakukoneet tietävät tarkalleen, minkä sivun haluat näyttää hakutuloksissa.

5. Latausnopeus

Analysoimme sivustosi nopeuden verrattuna kilpaileviin sivustoihin sekä kuinka sivustostasi saisi entistä nopeamman. Latausnopeuden analysointiin kuuluu esimerkiksi välimuistin käyttö, kuvat, videot, CSS-tiedostot, Javascript-tiedostot, CDN:t (Content Delivery Network) sekä ensimmäisen lähetetyn tavun nopeus.

6. Sivustokartta

Tarkistamme, että sivustostasi on luotu oikeanlainen sivustokartta hakukoneita varten, jotta hakukoneet pystyvät tunnistamaan sen avulla tärkeimmät hakutuloksiin indeksoitavat sivut.

Sisällön auditointi pitää sisällään seuraavat asiat:
1. Tavoitteet
Aloituspalaverissa keskusteltujen liiketoiminnallisten tavoitteidesi ja kohderyhmiesi perusteella kartoitamme asiakkaidesi informatiiviset tarpeet ja kuinka nykyisen sivuston sisältö vastaa niihin.

2. Hakusanatutkimus

Tutkimme liiketoiminnallesi tärkeimmät hakusanat, joilla yrityksesi pitäisi näkyä hyvin Googlessa ja muissa hakukoneissa.

3. Laskeutumissivut

Tarkastamme löytyykö sivustoltasi hakukoneille tehtyjä laskeutumissivuja. Tutkimuksessa esiin tulleet laskeutumissivut analysoidaan, kuinka hyvin ne ovat optimoitu hakukoneita varten.

4. Toimenpiteet

Kerromme sinulle, mihin suuntaan yrityksesi verkkosivustoa tulisi kehittää sisällöllisesti, jotta ansaitsisit hakukoneista runsaammin kävijöitä ja myyntiä.

Yrityksesi verkkosivuston näkyvyyskartoituksen jälkeen vertaamme menestystäsi kilpailijoihinne nähden.
Käytämme hakusanatutkimuksesta saatuja hakusanoja vertaillen yrityksesi ja valittujen kilpailijoiden näkyvyyttä Googlessa. Usein kilpailijat hakutuloksissa eivät ole täysin samat kuin liiketoiminnan muilla alueilla, joten kerromme sinulle myös yritykset, jotka panostavat hakukonenäkyvyyteen toimialallasi.

Analysoimme myös kilpailijoiden sivustoja poimimalla niistä asioita, joita voit hyödyntää myös yrityksenne verkkoliiketoiminnassa.

Purkupalaverissa käydään tulokset läpi kasvotusten tai videopalaverissa. Saatte raportin tuloksista sekä dokumentin suosittelemistamme toimenpide-ehdotuksista hakukonenäkyvyyden parantamiseksi. Kaikki tuottamamme auditointimateriaali annetaan sinun ja yrityksesi haltuun.

SEO-auditoinneista

Olen asiakaslähtöinen digitaalisen markkinoinnin kehittäjä. Minulla on kokemusta paikallisten sekä kansainvälisten B2B ja B2C asiakkaiden konsultoinnista eri toimialoilla. OIKIOlla työskentelen hakukoneoptimoinnin (SEO) ja analytiikan parissa.

Satu Brandt Head of Operations

Ota yhteyttä SEO-auditoinnista

Yhteydenottopyyntösi jälkeen olemme sinuun yhteydessä pian ja ehdotamme sinulle, miten voisimme edetä.