Brändin merkitys hakukoneissa

Lukuaika min

Brändin näkyvyyteen hakukoneissa ei välttämättä aina panosteta tarpeeksi tai se jää usein jalkoihin muun hakukonenäkyvyyteen liittyvän työn ohessa.

Brändihakutermit – tuo unhoitettu potentiaali

Mahdollisuuksia ja tulokulmia on monia miten näkyä brändiin liittyvillä hakutermeillä orgaanisissa (SEO) sekä maksetuissa (SEM) hakutuloksissa.

Alla esimerkkinä miten Apple on yrityksenä ottanut haltuun koko hakutulossivun eli SERP (Search Engine Result Page) -sivun Googlessa brändin nimellä “apple”. Kuvakaappauksesta nähdään miten koko hakutulossivu on Applen hallussa. Ei edes hedelmä itsessään ole päässyt hakutuloksiin mukaan.

Jatka lukemista niin selviää, miten voit itse ottaa brändisi osalta hakutulossivun yhtälailla haltuun.

Apple SERP sivu

Brändiin liittyviä hakutermejä on yleisesti ottaen paljon erilaisine variaatioineen. On hyvä muistaa, että ihmisten hakukäyttäytyminen muuttuu koko ajan, joten uusia variaatioita tulee lisää. Yleisimpiä brändiin liittyviä hakutermejä ovat mm.

brändinimi + paikkakunta
brändinimi + kokemuksia
brändinimi + tuote/palvelu

Useimpien sivustojen kohdalla suurin osa sinne johtavista hakutermeistä on brändipainotteisia tai muutoin brändiin sidonnaisia hakutermejä.

Alla kahden eri asiakascasen avulla demonstroituna, kuinka suuri on brändihakujen osuus orgaanisessa haussa kaikista näyttökerroista ja klikeistä. Prosentuaalisesti osuudet ovat melko isoja.

Aika: viimeiset 6 kk

Hakutermit: brändihaut tai muut brändiin liitännäiset haut

Metriikat: näyttökerrat ja klikit

 

Asiakas A

Brändihakujen osuus kaikista näyttökerroista: 6.9%

Brändihakujen osuus kaikista klikeistä: 41.0%

Asiakas B

Brändihakujen osuus kaikista näyttökerroista: 3.7%

Brändihakujen osuus kaikista klikeistä: 14.5%

 

Prosentuaaliset osuudet antavat osviittaa siitä, että ehdottomasti kannattaa varmistaa sekä maksuttoman (SEO) ja maksetun (SEM) osalta jotta näkyvyys on kunnossa.

Alla vinkit mitä kannattaa ottaa huomioon kummankin kanavan osalta.

 

SEO – varmista näkyvyys omilla bränditermeillä

Ensimmäisenä SEO:n osalta kannattaa varmistaa, että brändinäkyvyys on yleisesti hallussa Googlen hakutulossivulla, SERP eli Search Engine Result Page -sivulla.

Alla kuvakaappaus mitä kaikkia tärkeitä elementtejä kannattaa ottaa huomioon.

1. Metatiedot (meta title ja meta description)

2. Site search

3. Sitelinks

4. Wikipedia-sivu

5. Somekanavat

6. GMB (Google My Business) + karttasijainnit

Toisekseen myös ns. NAP-elementit eli Name, Address and Phone Number on laitettava kuntoon itse sivustolla. Varmista erityisesti toimipistesivujen kohdalla, että ajan tasalla ovat toimipisteen nimi, katuosoite ja puhelinnumero.

Samalla kannattaa aina varmistaa, että Google My Business + karttasijainnit täsmäävät toimipistesivuilla olevaan tietoon.

Lopuksi lämpimänä suosituksena on toteuttaa hakutermitutkimus pelkästään bränditermien osalta. Hakutermitutkimuksen kautta voidaan huomata, onko jotain potentiaalia ohitettu eri brändihakutermien variaatioissa. Voit löytää yllättäviäkin hakutermejä kuten esim. brändinimi + kokemuksia, joiden osalta kannattaa ottaa hakutulokset haltuun.

 

SEM – rakenna, paikkaa ja puolusta tilaasi hakutuloksissa bränditermeillä

Omilla bränditermeillä kannattaa mainostaa ja puolustaa omaa tilaa hakutuloksissa. Mielipiteitä bränditermien mainostamiseen on monia, mutta lopulta mainostaminen kannattaa.

Syitä tähän on useita ja alla niistä muutama:

1. Osuvat viestikulmat toimivat aina, sillä maksettu mainonta mahdollistaa nopean reagoinnin. Maksetun hakusanamainonnan avulla voit täydentää, paikata ja tuoda lisää infoa hakutuloksiin. Jos yrityksellä on ajankohtaisia uutisia, tarjouksia tai muita kampanjoita, niin SEM:n avulla saat ne näkyviin hakutuloksissa nopeasti, brändihakujen yhteydessä.

2. Klikkien kotiuttamisaste ei ole aina 100%, mutta siihen tulisi pyrkiä. Maksetun mainonnan hyödyntäminen bränditermien kohdalla on helposti perusteltavissa, jos kyseisten termien klikkien kotiuttamisaste on heikko. Investointi maksaa yleensä itsensä moninkertaisesti itsensä takaisin, kun bränditermien klikkihinta on matala.

3. Muiden toimijoiden eli kilpailijoiden bränditermeillä mainostetaan tahallaan tai tahattomasti. Kilpailu voi olla joskus todella brutaalia riippuen alasta, mutta täysin sallittua. Orgaaninen hakutulos eli SEO-hakutulos voi jäädä joskus isosti mainosten jalkoihin. Omilla bränditemeillä mainostaminen varmistaa, ettet jää kilpailijoiden taakse.

4. Spesifiä bränditermiä haettaessa ollaan lähellä konversioita, joten etusivun sijaan potentiaalinen asiakas on hyvä ohjata eteenpäin toivottuun suuntaan. Mainoksen kautta asiakas voidaan ohjata myös suoraan konversio-optimoidulle laskeutumissivulle. Samalla tulee testattua konversio-optimointia kyseisellä sivulla.

5. Valtaa SERP (Search Engine Result Page) eli hakutulossivu Googlessa lopullisesti. Kuten alussa kirjoitin, niin brändinimellä on tärkeää hallinnoida koko hakutulossivua ja mainonnan avulla otat sen lopullisesti haltuun. Ideaalitilanteessa kaikilla SEM- ja SEO -herkuilla höystettynä brändin näkyvyys ja potentiaalisen klikin todennäköisyys on maksimoitu.

Lopulta brändin nimeä tai muita brändiin liittyviä termejä googlatessa asiakas saa positiivisen kuvan yrityksen asemasta hakutuloksissa. Samalla tämä kasvattaa brändin luotettavuutta ja uskottavuutta.

 

Yhteenveto

Brändin näkyvyydestä hakukoneissa kannattaa muistaa ainakin seuraavat asiat ja laittaa osa toteutukseen mahdollisimman nopeasti.

1. Googlaa oma brändisi ja selvitä, että miltä hakutulossivu näyttää ja onko jotain mitä puuttuu mielestäsi hakutulossivulta.

2. Aloita bränditermeillä mainostaminen, jos tätä et vielä tee. Bränditermeillä mainostaminen on erittäin halpaa.

3. Varmista, että onhan Google My Business hallussa ja täten tärkeimmät karttasijainnit myös. Samalla kannattaa tarkastaa, että sivustolla NAP (Name, Address ja Phone Number) ovat paikallaan eri toimipistesivuilla.

Bränditermien potentiaalia ei kannata unhoittaa. Ne tuovat enemmän liikennettä sivustollesi ja ennen kaikkea laadukkaita konversioita, kunhan näkyvyys on kunnossa.

Riku Kiljunen

Head of SEO

Olen kokenut markkinoinnin ja hakukoneoptimoinnin (SEO) osaaja. SEO-työssä kiehtoo ennen kaikkea analyyttisyys, mutta samaan aikaan luovuus. Hienointa on saada kokea onnistumisia asiakkuuksien kanssa, kun verkkosivuston näkyvyys hakukoneissa paranee ja liiketoiminta kasvaa. Taustalla on toki aina dataan perustuvat suositukset ja ratkaisut. Unohtamatta ripausta luovuutta!