Hakukoneoptimointia dataan pohjautuen

Alan kysytyimmät SEO-asiantuntijat, kansainvälinen kokemus kilpailluimmilta markkinoilta ja edistyneet tekniset menetelmämme ovat ylivertainen yhdistelmä SEO-tiimissämme. Lähestymisemme on aina datavetoista, käyttäjää kuitenkaan unohtamatta.

Syyt tehdä yhteistyötä SEO-tiimimme kanssa

EDISTYNEET MENETELMÄT

Suunnittelemme ja rakennamme jatkuvasti uusia työkaluja, menetelmiä ja ratkaisuja hakukoneoptimointiin. Käytössämme on omia crawlereita ja muita itse rakennettuja työkaluja kaupallisten työkalujen rinnalla. Ylläpidämme ja kehitämme tarkasti dokumentoituja prosesseja hakukoneoptimoinnin eri työvaiheisiin, jotta voimme keskittyä enemmän liiketoimintasi kasvattamiseen eikä rutiinien pyörittämiseen.

Uskomme vahvasti, että ihmisen ei pitäisi koskaan tehdä mitään mitä vain robottien ja automaation pitäisi tehdä.

INTOHIMOISET SEO-OSAAJAT

Asiantuntijatiimimme koostuu SEOon ja ammattitaitonsa kehittämiseen intohimoisesti suhtautuvista konsulteista. Asiantuntijoillamme on vahva tekninen- ja sisältöosaaminen, kokemusta sivustokehityksestä ja he toimivat sujuvasti liiketoiminnan ja teknisten ihmisten kanssa. Hae SEO-konsultiksi >>

KANSAINVÄLINEN KOKEMUS

Tiimissämme on kokemusta menestyksekkäästä hakukoneoptimoinnista kilpailluimmilta toimialoilta kuten matkailusta, kuluttajaelektroniikasta ja rahoituksesta. Kokemusta ja oppia on ansaittu myös haastavilta kansainvälisiltä markkinoilta, kuten Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta sekä Pohjoismaista.

TEKNINEN SEO & SISÄLLÖT TASAPAINOSSA

Emme usko, että hakukoneoptimointia voi tehdä pelkillä sisällöillä vaan tekninen SEO on avainasemassa hyvän hakukonelöydettävyyden rakentamisessa. Tästä syystä SEO-konsulttimme arsenaaliin kuuluu sekä sisältöjen optimointi että tekninen hakukoneoptimointi.

Lähestymistapamme hakukoneoptimointiin

POISTETAAN JÄRJESTELMÄLLISET HAKUKONENÄKYVYYDEN ESTEET

Tekninen SEO-auditointi auttaa tunnistamaan verkkosivuston tekniset haasteet, jotka vaikeuttavat sivuston löytymistä hakutuloksista. Tiimissämme on erityisen vahvaa teknistä osaamista ja ratkaisemme mielellämme ongelmia, joita muut SEO-asiantuntijat eivät osaa tai halua yrittää ratkaista.

KEHITETÄÄN JA OPTIMOIDAAN  NYKYISIÄ SISÄLTÖJÄ

Usein nopein tapa kasvattaa verkkosivuston löydettävyyttä on keskittyä olemassa oleviin sisältöihin ja niiden kehittämiseen. Tekstimuutosten ja meta-elementtien eli sisältö-SEOn lisäksi SEO-toimenpiteet voivat keskittyä esimerkiksi sivustohierarkiaan, taksonomioihin tai sisäiseen linkitykseen.

LUODAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA LÖYTYÄ HAUSTA

Kun tekniikka ja nykyiset sisällöt ovat kunnossa, siirrämme fokustamme uusiin mahdollisuuksiin löytyä hausta. Tuemme asiakkaidemme sisällöntuotantoa tarvittaessa sisällöntuottajaverkostollamme.

LUODAAN SEO-KULTTUURIA

Pitkällä tähtäimellä vahvistamme SEOn ymmärrystä ja roolia asiakkaan toimintatavoissa sekä kulttuurissa.

Näin teemme hakukoneoptimointia

SEO-strategia ohjaa toimenpiteiden priorisointia

SEO-strategia määrittää liiketoiminnallisia linjauksia siitä, miten ja mihin hakukoneoptimoinnin resurssit kohdistetaan, jotta hakukoneoptimointi palvelee mahdollisimman hyvin liiketoiminnan tavoitteita. SEO-strategiassa on keskeistä priorisoida hakukoneoptimoinnin tavoitteet ja resurssien käyttäminen.

Hakukoneoptimoinnin toimenpiteiden priorisointijärjestys vaihtelee aina asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden ja verkkosivuston nykytilan mukaan. Yleisellä tasolla priorisointi alkaa oman sivuston kehittämisestä ja ajan myötä fokus siirtyy sisällöistä suuremman auktoriteetin rakentamiseen.

Annamme datalla perusteltuja suosituksia ja tuemme niiden toteutusta

Toimintaamme ohjaa datalla perusteltujen suositusten antaminen. Ymmärrämme, että suositustemme toteuttaminen vaatii asiakkaaltamme aina resursseja, jolloin on luonnollista, että suosituksemme eivät perustu pelkkiin mielipiteisiin.

Koska parhaatkaan ideat eivät tuota tuloksia, jos niitä ei implementoida tai jos ne jäävät vain ranskalaisiksi viivoiksi kuukausittaiseen raporttiin tuemme suosittelemiemme hakukoneoptimoinnin toimenpiteiden toteuttamista asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

Jossain tapauksissa voimme myös toteuttaa teknisen SEOn suosituksemme suoraan asiakkaan julkaisujärjestelmän kautta.

Kommunikoimme yleensä suoraan asiakkaidemme IT-kumppaneiden kanssa esimerkiksi Jirassa, työskentelemme tarpeen mukaan asiakkaidemme tiloissa ja voimme useissa tapauksissa myös toteuttaa suosittelemiamme kehitysideoita suoraan asiakkaidemme sivustoille.

Emme tuijota pelkästään omaa ruutua

Vaikka tehtävämme on edistää asiakkaidemme liiketoimintaa hakukoneoptimoinnin keinoin, ymmärrämme että kokonaisuuden optimointi ja kehittäminen on paljon fiksumpaa kuin pelkän yhden osa-alueen.

Tästä syystä hyödynnämme työssämme laajasti esimerkiksi hakusanamainonnan dataa, sillä mahdollisuus yhdistää hakukäyttäytyminen konversioihin on erittäin tärkeässä roolissa SEO-toimenpiteiden priorisoinnissa ja uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa.

Otamme myös usein kantaa sivuston käytettävyyteen ja konversiokyvyn edistämiseen sekä pyrimme tekemään vaikeasti mitattavasta mitattavaa. Näin saamme paremman kuvan kokonaisuudesta.

Huomioimme työssämme myös hakuominaisuusmuutokset Googlen hakutulossivuilla sekä muussa toimintaympäristössä. Jaamme ymmärrystä asiakkaillemme, jotta he ymmärtävät mitä muut hakukilpailijat tekevät ja mitä heiltä voisi oppia.

Lead Agency -palvelumalli kansainväliseen hakukoneoptimointiin

Olemme kehittäneet Lead Agency -palvelumallin, joka sopii hyvin yrityksille, joilla on laaja kumppaniverkosto ja kansainvälistä liiketoimintaa. Palvelumallissa esimerkiksi:

  • Vastaamme asiakkaamme teknisen alustan globaalista kehittämisestä, jotta kaikki kehitystoimenpiteet saadaan kaikkien maiden käyttöön. Toisin sanoen, meillä on tekninen SEO-vastuu.
  • Luotsaamme asiakkaamme kumppaniverkostoa ja voimme priorisoida heidän tekemää työtä asiakkaamme edun maksimoimiseksi.
  • Luomme skaalaavia toimintamalleja ja dokumentaatiota esimerkiksi sisällöntuotannon ohjaamiseen.

Lähestymistapamme ansiosta pystymme palvelemaan kansainvälisiä asiakkuuksia ilman omia paikallisia maaorganisaatioita tai paikallisia kumppaneita.