Hakukoneoptimoidun tekstin kirjoittaminen

Lukuaika min

Hakukoneoptimoidut tekstit ovat tekniikan, linkkien ja käyttäjäsignaalien ohella yksi löydettävyyden kulmakivistä. Lue ja opi kirjoittamaan parempia SEO-sisältöjä.

Kuinka kirjoittaa hakukoneoptimoitua tekstiä? ✍️📈

Maksimaalinen näkyvyys Googlen (ja muiden hakukoneiden) orgaanisissa hakutuloksissa on monen yrityksen tärkeitä tavoitteita. Vain harvalla kuitenkaan on kirkasta ja kattavaa kuvaa siitä, miten tekstiä tulisi optimoida hakukoneita varten.

Tämän hakusanaoptimoidun tekstin luettuasi, sinulla pitäisi olla parempi kuva siitä, miten SEO-tekstiä kirjoitetaan, ja osaat välttää jatkossa merkittävimmät sudenkuopat. Mikään kaikenkattava Google-hakukoneoptimoinnin opas tämä ei yritä olla, sillä sisältöjen lisäksi sijoittumiseen vaikuttavat mm. sivuston tekniikka, käyttäjäsignaalit sekä ulkoisten linkkien muodostama sivuston auktoriteetti. Tässä tekstissä käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Miten valitset oikeat avainsanat ja sisällytät ne oikeisiin kohtiin tekstiäsi?
 • Kuinka pitkä hakukoneoptimoidun tekstin pitäisi olla?
 • Pitääkö tekstin olla uniikkia, tai kuinka uniikkia sen pitää olla?

Hakukoneet muokkaavat algoritmejaan jatkuvasti, joten näihin kysymyksiin ei ole olemassa aukottomia ja ajattomia vastauksia, mutta hyvän käsityksen perusperiaatteista voi saada kokemuksen kautta ja pitämällä itsensä ajan tasalla alan blogeja ja Googlen päivityksiä seuraamalla.

Siirry suoraan checklistiin ✅

SEO otsikko 🗯️

Tämän artikkelin pääotsikko “Hakukoneoptimoitu teksti” on H1-otsikko (H yhtä kuin heading) ja ylläoleva “SEO-otsikko” on H2-alaotsikko. H2-otsikon alle voi pidemmässä kirjoituksessa tulla vielä H3-otsikoita, ja teknisesti on mahdollista jatkaa vielä H4, H5, H6…. tasoille, mutta hakukoneoptimoinnin kannalta suosittelen pysyttelemään yleensä maksimissaan kolmessa tasossa, ellei aihe sitten todella tarvitse H4-alaotsikoita.

Kirjoittaessasi hakukoneoptimoitua tekstiä, sinun kannattaa valita otsikkosi huolella. Optimoidut otsikot antavat hakukoneille (Google, Bing, jne.) keskeistä tietoa siitä, mistä sisältösi pääosin kertoo. Mikäli tärkeimmät avainsanasi/hakutermisi/hakusanasi (engl. SEO keywords) eivät löydy artikkelin otsikoista, on hyvin vaikeaa sijoittua kyseisillä termeillä. Etenkin kovan kilpailun toimialoilla ja termeillä on lähes välttämätöntä, että termit esiintyvät vähintään jollain otsikkotasolla eikä vain leipätekstin seassa. Matalan hakuvolyymin ns. pitkän hännän (engl. long tail) termeillä kilpailu on usein vähäisempää, joten sijoittuminen on mahdollista myös kevyemmin toimenpitein.

Otsikoita käyttäessäsi, muista niiden oikeaoppinen hierarkia. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisenä on H1-otsikko, sen jälkeen ensimmäinen H2-otsikko, ja H2-otsikon alla voi olla useampia H3-otsikoita. Otsikoiden looginen käyttö luo sisällöllesi selkeämpää rakennetta ja helpottaa luettavuutta, joten niitä kannattaa hyödyntää runsaasti. Otsikoinnissa kannattaa kuitenkin huomioida, että tasapaino suhteessa leipätekstin ja otsikoiden määrään säilyy, eli parin lauseen tekstipätkä ei välttämättä ansaitse omaa otsikkoaan. Yleensä se menee joka tapauksessa niin, että tärkeästä avainsanasta on enemmän kirjoitettavaa, jolloin liian lyhyet kappaleet eivät ole ongelma.

Hakusanojen kartoittaminen hakusanatyökaluilla 🛠️

Mietitkö ikinä, mitä asiakkaasi hakevat? Jos et, niin ehkä kannattaisi, sillä miten muuten voit vastata asiakkaidesi tarpeisiin, jos et tiedä mitä he etsivät. Hakusanatyökaluja hyödyntämällä voit löytää suosittuja aiheita ja ideoita sisältöjen kirjoittamiseen. Erityisen tärkeä ominaisuus hakusanatyökaluilla on se, että ne kertovat, kuinka paljon yksittäisellä hakutermillä on keskimäärin hakuvolyymiä kuussa. Dataa on saatavilla kuukausitasolla, joten on helppo huomata esimerkiksi kausivaihtelut hakukäyttäytymisessä, ja kirjoittaa oikeat sisällöt sopivasti ennen sesonkia.

Hakusanatyökalut (esim. Googlen Keyword Planner) perustavat datansa yleensä edellisen vuoden samaan kuukauteen tai vuotuiseen keskiarvoon, mikä voi nopeasti trendaavien uutuustuotteiden kohdalla antaa virheellisen kuvan nykyhetken hakuvolyymistä. Tällöin voi joskus olla mielekkäämpää tutkia hakukäyttäytymisen kehitystä esimerkiksi Google Trendsin avulla, joka antaa kuvan hakuvolyymin kehityksestä vain muutaman päivän viiveellä.

Toisin kuin Keyword Plannerista, Google Trendsistä ei näe suoraan termin absoluuttista hakuvolyymiä vaan suhteellisen hakuvolyymin valitulla ajanjaksolla niin, että hakumäärät ovat jaoteltu skaalalle 0–100. Google Trendsin heikkous on toisaalta myös siinä, ettei se anna dataa matalan hakuvolyymin termeistä, mikä on Suomen kokoisella markkinalla oma haasteensa. Alla kuvakaappaus Google Trendsin käyttöliittymästä.

 

hakukoneoptimoitu-kuva
Termin ”hakukoneoptimointi” hakujen kehitys 2004–2019 (Google Trends)

 

Trendsillä on helppo vertailla kahta tai useampaa hakutermiä määrätyllä ajanjaksolla. Se antaa siinä mielessä tarkempaa tietoa kuin Google Keyword Planner, sillä sen avulla voi huomata muutaman päivän tarkkuudella, milloin jokin asia on lähtenyt trendaamaan. Google Keyword Plannerissa tehtiin 2018 uudistus, jonka myötä työkalun ulkomuoto ja jotkin ominaisuudet muuttuivat hieman. Työkalun avulla on mahdollista löytää muita termejä, jotka ovat samalta aihealueelta tai joita on etsitty samassa yhteydessä kuin syöttämäsi termit. Toisinaan tästä “Find new keywords” -ominaisuudesta on paljonkin hyötyä, mutta se tarjoaa myös paljon epärelevantteja suosituksia.

Entä miten saat tietoosi ne termit, joilla sijoitut jo hyvin ja saat liikennettä kotisivuillesi? Tähän tarkoitukseen sopii erityisen hyvin Google Search Console, sen avulla näet yksittäisten hakutermien sijoitusten kehityksen, klikkausten määrän, impressioiden määrän (kuinka monta kertaa sivusi ovat näkyneet hakutuloksissa) sekä klikkausprosentin.

Anonymisoitu kuvakaappaus Search Consolesta

Google Search Console on myös erityisen hyvä kertomaan sinulle, mitkä sivuistasi keräävät hyvin liikennettä ja millä termeillä. Varmista tämän jälkeen, että nämä termit löytyvät sivuiltasi, jotta relevanssi Googlen silmissä kasvaisi entisestään.

Valitse avainsanataistelusi 🤺

Hakutermien volyymit vaihtelevat nollasta satoihin tuhansiin kuukaudessa. Isommat hakuvolyymit houkuttelevat useampia toimijoita optimoimaan sivunsa kyseiselle avainsanalle. Tämän johdosta, mitä suurempi on avainsanan hakuvolyymi, sitä vaikeampaa sillä on sijoittua hakutuloksissa. Toisaalta myös pienemmän hakuvolyymin termit voivat olla erittäin kilpailtuja, jos ne ovat jonkin pienemmän toimialan spesifi termi, jolla kaikki toimijat haluavat sijoittua.

Pienemmän hakuvolyymin termit ovat myös yleensä lähempänä ostoaikomusta, jos geneerisen hakutermin perästä löytyy esimerkiksi hankintaan liittyviä täsmentäviä termejä kuten ”hinta”, ”vertailu”, ”Helsinki” tai muu kaupunki, jne. Yksi haastavimmista asioista hakukoneoptimoinnissa on tunnistaa ne termit, joilla sinulla on paras mahdollisuus sijoittua ja saada mahdollisimman paljon laadukasta liikennettä sivuillesi.

Ison hakuvolyymin termit ovat houkuttelevia, mutta monissa tapauksissa on järkevämpää muodostaa orgaanisen liikenteen virta mieluummin pienemmistä puroista, etenkin, jos et ole toimialan suurimpien toimijoiden joukossa.

Hakusanakohdennus 🎯

Mikä? Hakusanakohdennuksen tarkoituksena on varmistaa, että vain yksi sivu on optimoitu tietylle termille, sillä useampi kilpailisi keskenään hakutulosten kärkipaikasta. Mikäli yrittää sijoittua useammalla sivulla samalla termillä (on toki mahdollista), niin hakukoneet voivat tulkita nämä sivut toistensa duplikaateiksi.

Saman sivuston kahden samanlaisen sivun kilpaillessa hakukoneet valitsevat joko omasta näkökulmastaan paremman sivun hakutuloksiin tai pahimmassa tapauksessa eivät kumpaakaan. Yksi tapa lieventää ongelmaa, on linkata vähemmän tärkeältä sivulta tärkeämmälle sivulle ja muokata vähintään pääotsikkoa ja titleä niin, että kyseinen hakutermi ei ole pääosassa. Toinen keino on esimerkiksi noindex- ja/tai canonical-tägien asettaminen sille sivulle, jonka ei haluta ensisijaisesti sijoittuvan kyseisellä termillä.

Yksiköt, monikot ja avainsanojen taivutus 🧮

Paljon mietitään sitä, että ymmärtääkö Google taivutettuja sanamuotoja, monikoita tai vaikka synonyymejä. Vastaus on kyllä ja ei. Suomi on hakumarkkinana sen verran pieni, että monilla termeillä on vain vähän hakuvolyymiä, mikä johtaa siihen, ettei Google ole vielä oppinut ymmärtämään niitä täysin ja yhdistämään kaikkia saman aihepiirin sanoja ja eri taivutusmuotoja ja monikkoja. Googlen rajallisesta taivutusten ymmärryksestä johtuen suosin itse pääasiassa taivuttamattomien perusmuotojen käyttöä aina, kun mahdollista.

Synonyymejä Google ymmärtää vielä taivutusmuotojakin heikommin. Siksi on tärkeää, että niitä käytetään tekstissä ja otsikoinneissa. Useilla toimialoilla ammattisanastoon on juurtunut monia lempinimiä ja lyhenteitä, joita käytetään jopa alkuperäistä “virallista” termiä useammin. Esimerkiksi paljon useammin kirjoitetaan “SEO” sen sijaan, että kirjoitettaisiin “Search engine optimisation” tai “hakukoneoptimointi”.

Slangisanat tai lempinimet saattavat särähtää tuotepäällikön korvaan, mutta niiden käyttöä kannattaa harkita, jos asiakaskunta käyttää niitä työssään joka päivä. Joissain tapauksissa olen kuitenkin havainnut, että esimerkiksi termin edullinen Google vaikuttaa osaavan yhdistää halpaan. Tämä voi vaikuttaa aluksi aika triviaalilta huomiolta, mutta yritykset saattavat havitella itselleen edullista hintamielikuvaa käyttämättä termiä halpa teksteissään.

SEO title ja meta description 👌

Keskeisiä meta-tietoja artikkelisivulle ovat title ja meta description. Käytän pääsääntöisesti niiden englanninkielisiä nimiä, jotta ne eivät sekottuisi muihin sisältöihin, kuten H1-otsikkoon tai kategoriasivun kuvaustekstiin. Sivun title on otsikko, joka on tarkoitettu näytettäväksi hakutuloksissa ja meta description on sen alta löytyvä kuvaus.

OIKIOn etusivun title ja meta description
OIKIOn etusivun title ja meta description

Näiden tietojen syöttäminen ei ole pakollista, mutta tällöin Google poimii sivulta otsikoksi ja kuvaukseksi parhaaksi valitsemansa kohdat. Tämä on laiskan ja tietämättömän vaihtoehto, sillä SEO-mielessä title on yksi tärkeimmistä, mutta myös helpoimmista optimointitoimenpiteistä, kunhan tietää, mitä tekee. Monesti yksinkertaisin tapa saada jo olemassaolevien sisältöjen sijoitukset nousemaan, on muokata titlejä paremmin hakukoneoptimoiduiksi.

Yleensä oletuksena ja automaattisesti sivun titleksi tulee sivun H1-otsikko ja perään yrityksen nimi tai nettiosoite (esim. Esimerkkituotteet | esimerkkisivu.fi) ja descriptioniksi jokin tekstipätkä, joka sisältää haetun termin. Olet kuitenkin kiinnostunut paremmasta näkyvyydestä Googlessa sekä vaikutusmahdollisuuksista hakutuloksen ulkonäköön, joten sinun kannattaa meta-tietojen täyttäminen huomioida. Titlessä kannattaa hyödyntää tärkeintä avainsanaasi (mahdollisesti paria, jos tila riittää), mutta älä vain listaa sanoja pilkulla erotettuna pötköön, sillä Google ei pidä siitä. Tätä liian monen avainsanan änkemistä samaan tilaan kutsutaan keyword stuffingiksi.

Title saa olla pituudeltaan n. 55–65 merkin pituinen, riippuen hieman siitä, minkäkokoisia kirjaimia ja merkkejä käytät, sillä merkkien sijaan Google on oikeasti kiinnostuneempi pikselimäärästä. Maksimissaan titlen pituus saa nykyään olla 600 pikseliä. Voit lukea lisää titleistä ja testata omia titlejäsi MOZin sivulla.

Meta descriptionissä sinun kannattaa puolestaan kuvailla hieman tarkemmin sivun sisältöä ja saada googlettaja kiinnostumaan sivustasi. Meta descriptionin tarkoitus onkin kasvattaa hakutuloksen klikkausprosenttia. Description saa olla maksimissaan n. 150 merkin pituinen. Google kokeili 2018 alussa jopa 300 merkin näyttämistä hakutuloksissa, mutta palasi lopulta entiseen malliinsa. Muutamassa kuukaudessa useat hakukoneoptimoijat (minäkin) olivat ehtineet kirjoittaa tai suositella kirjoittamaan suuren määrän pidempiä meta descriptioneita, mutta lopulta kaikki työ valui hukkaan.

Kuvien hakukoneoptimointi 🖼️

Google pitää siitä, että sivut eivät ole rakenteeltaan pelkkää leipätekstiä. Otsikoiden lisäksi sivulle tuovat rakennetta mm. kuvat, taulukot ja listat. Kuvia hyödyntäessä on tärkeää nimetä kuvat niin, että tiedostonimi sisältää tärkeän avainsanan. Toisinaan kuvatiedostoja ei ole niin yksinkertaista uudelleennimetä (esim. monikansallisissa yrityksissä kuvatiedosto voi olla monen eri maaorganisaation käyttämä), jolloin toinen vaihtoehto on hyödyntää kuvien alt-nimiä, jotka näkyvät hakukoneille sivun koodissa. Tämä tarkoittaa, että kuvalle annetaan ns. vaihtoehtoinen (engl. alternative) nimi, jotta hakukoneet ymmärtäisivät, mitä kuvassa on.

Kuvien optimoitu nimeäminen parantaa mahdollisuuksiasi päästä Googlen kuvahakutulosten sekaan, mikä on erityisesti visuaalisilla tuotteilla tärkeää.

Hakukoneoptimoitu kuva
Tämä on hakukoneoptimoitu kuva

Järjestykselliset ja järjestyksettömät listat 📝

Listoja voi luoda joko numeroituina (<ol> eli ordered list) tai bulletteina (<ul> eli unordered list). Huomioithan, ettei listat tulee määrittää sivun lähdekoodissa <ol> tai <ul>, sen sijaan, että lisää vain manuaalisesti numeron tai pallukan rivin alkuun. Suurimmassa osassa julkaisujärjestelmistä tämä ominaisuus löytyy vakiona, joten sinun tuskin tarvitsee vaivata päätäsi tämän suhteen. Tässä esimerkiksi bullet-lista siitä, mitä SEO-otsikoinneissa kannattaa huomioida:

 • Vain yksi H1-otsikko per sivu
 • Käytä otsikoita oikeassa hierarkiassa H1, H2, H3…
 • Vältä liian syvälle menemistä otsikoinneissa (H4…)
 • Sisällytä otsikkoihin tärkeimpiä avainsanoja, jos mahdollista
 • Valitse tärkeimmäksi avainsanaksi suurimman hakuvolyymin termi TAI pienemmän hakuvolyymin termi, jos sillä on helpompi sijoittua korkeille sijoille
 • Älä tunge montaa avainsanaa samaan otsikkoon
 • Käytä otsikoita sopivassa suhteessa muuhun sisältöön

Esimerkin numeroidusta listasta löydät myöhemmin tästä artikkelista.

Hakukoneoptimoidun tekstin pituus 📏

Useissa hakukoneoptimointiyritysten kirjoituksissa on pohdittu optimaalisen SEO-tekstin pituutta (MozSearch Engine JournalYoast…), ja vaikka pidemmät tekstit sijoittuvatkin usein korkeammalle, niin pituutta ei missään nimessä tuijottaa sokeasti sillä pituuden ja sijoittumisen korrelaatio ei välttämättä tarkoita syy-seuraussuhdetta. Syyt sijoittumiseen voivat olla aivan muualla. Pidemmät SEO-tekstit sijoittuvat kyllä kokemukseni mukaan yleensä lyhyempiä paremmin, mutta tilanne- ja toimialakohtaisia eroja on ehdottomasti olemassa. Hakija saattaa etsiä nopeaa vastausta hyvin triviaaliin kysymykseen, jolloin pitkä teksti ei luo lisäarvoa. On myös muistettava, että sisällön pituus on vain yksi asia, johon voidaan SEO-mielessä vaikuttaa.

Toisinaan on niin, että laatu ja relevanssi korvaavat määrän, ja lyhyt SEO-sisältö voi hyvinkin vastata googlettajan tiedontarpeeseen. Tällöin pidempi jaarittelu voi olla täysin turhaa. Esimerkiksi, jos henkilö etsii Googlesta jotain tietyn alan laskuria, ei häntä välttämättä kiinnosta lukea 300 sanan tekstiä laskureista tai sen toiminnasta, vaan hän haluaa, että laskuri löytyy nopeasti, on helppo käyttää ja toimii kuten pitää.

Internetissä on sivutolkulla erilaisia tekstimääräsuosituksia, jotka vaihtelevat hyvin laajalla skaalalla ja ne perustuvat usein joko keskiarvoihin, jotka eivät huomioi muita tekijöitä tai sitten puhtaasti spekulointiin Googlen algoritmin toiminnasta. En suosittele noudattamaan orjallisesti kontekstista irrallisia yleissuosituksia, vaan miettimään tapauskohtaisesti, vastaako tämä sivu asiakkaani kysymykseen kattavasti ja mitä muuta lisäarvoa voisin tarjota syyllistymättä pitkäveteiseen itsensä toisteluun.

Jotkut aiheet ovat sellaisia, ettei niistä ihan kauheasti keksi kirjoitettavaa. Esimerkiksi verkkokauppojen tuotekategorioiden tekstien kohdalla voi lyödä tyhjää, jos aihe ei ole kirjoittajalle erityisen tuttu. Tällöin inspiraatiota voi hakea esimerkiksi seuraavista avustavista kysymyksistä:

 • Mitä erilaisia tuotteita kategoriaan kuuluu?
 • Miten ne eroavat toisistaan?
 • Mitkä ovat tuotteiden tärkeimmät ominaisuudet, ts. myyntivaltit?
 • Miten valita juuri sopiva tuote?
 • Missä kontekstissa/ympäristössä tuotetta käytetään?
 • Milloin tuotetta käytetään?
 • Mikä on tuotteen käyttäjäkunta?
 • Miten tuotteita käytetään?
 • Mitä muita tuotteita käytetään kyseisten tuotteen kanssa?
 • Mitä pitää huomioida tai varoa käytössä tai hankintaa tehdessä?
 • Jne.

SEO-sisältöjä kirjoittaessa on hyvä pitää mielessä, että lukijakuntaan kuuluu todennäköisesti hyvin paljon erilaisia ihmisiä, joilla on erilaiset lähtötasot sisällön ymmärtämiseen. Kirjoittaminen onkin tasapainoilua sen kanssa, mikä on aloittelijalle liian teknistä jargonia ja mikä on ammattilaiselle turhia itsestäänselvyyksiä. Vaikka kaikkia ei voikaan aina miellyttää, niin erilaiset yleisöt on kuitenkin hyvä tiedostaa kirjoitusprosessissa.

Usein kysytyt kysymykset -osio 🤔

SEO-tekstiin saa usein helposti lisää pituutta ja haluttuja hakutermejä lisäämällä tekstiin aiheeseen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK eli FAQ eli Frequently Asked Questions). Jotkut näistä kysymyksistä ovat niin haettuja, että ne kannattaa hyödyntää ihan otsikkotasolla. Ihmisten hakukäyttäytymisen vaihtelusta johtuen on hyvä huomioida Google-optimoinnissa myös kysymyssanat ja pidemmät fraasit, mikäli niillä on hakuvolyymiä. Esimerkiksi ohjeita etsiessään ihmiset voivat aloittaa hakunsa “miten…”, “milloin…”, “mitä…”, “mistä…” jne. Mikäli tällaisen kysymysfraasin hakuvolyymi on suuri, kannattaa sitä hyödyntää sellaisenaan otsikossa ja vastata artikkelissa esitettyyn kysymykseen. SEO-tekstin osalta haettuja fraaseja voisivat olla esimerkiksi:

K: Kuinka pitkä sivun title saa olla 2019?
V: Suositeltu titlen pituus on n. 55-65 merkkiä, mutta tärkeämpää on, ettei titlen pikselimäärä ylitä 600px.

K: Mikä on paras hakusanatyökalu?
V: Paras hakusanatyökalu riippuu käyttötarkoituksestasi. Pitkälle pääsee jo Googlen omilla (ilmaisilla) työkaluilla, kuten Keyword Plannerilla ja Search Consolella. Keywordtool.io on hyvä esimerkki kaupallisesta työkalusta.

K: Mikä on Helsingin paras hakukoneoptimoinnin toimisto?
V: Helsingissä on useita hyviä hakukoneoptimoinnin toimistoja. Vuoden toimisto -kilpailun mukaan paras toimisto markkinointiteknologian alalla on OIKIO.

Vastaukset näihin kysymyksiin kannattaa pitää napakan pituisina, jotta ne päätyisivät sellaisenaan hakutuloksiin

Tässä artikkelissa on tekstin seassa käytetty useita eri avainsanoja, jotka aiheeseen liittyvät. Hakuvolyymit termeillä ovat niin pienet, ettei olisi ollut mielekästä tehdä niille omia artikkeleitaan, mutta on toki tiedostettava, ettei ole suositeltavaa sisällyttää valtavaa määrää termejä samaan tekstiin. Tässä sattumanvaraisessa järjestyksessä lista avainsanoista, jotka aiheeseen liittyvät (kuukausittainen hakuvolyymi Googlen mukaan suluissa):

 • Hakukoneoptimointi (1900)
 • Seo title (30)
 • Seo description (10)
 • Seo meta description (10)
 • Seo meta (10)
 • Seo meta title (10)
 • Seo sisältö (10)
 • Hakusanaoptimointi (40)
 • Hakusanatyökalu (70)
 • Google hakusanat (50)
 • Hakusanat Google (20)
 • Google näkyvyys (70)
 • Näkyvyys Googlessa (10)
 • Kotisivujen optimointi (10)
 • Hakukoneoptimoija (40)
 • Google hakukoneoptimointi (70)
 • SEO optimointi (170)
 • Seo hakukoneoptimointi (30)
 • Mitä on hakukoneoptimointi (20)
 • Hakukoneoptimointi opas (110)
 • Google optimointi (210)
 • Verkkokaupan hakukoneoptimointi (10)
 • Kuvien hakukoneoptimointi (10)

SEO-tekstin kirjoittamisen checklist ✅

 1. Aloita suunnittelu sen pohjalta, mitä haluat sivustovierailijoidesi tekevän.
 2. Tutki avainsanoja ja valitse haetuimmat termit, jotka ovat tavoitteisiisi nähden relevantteja.
 3. Pyri optimoimaan yksi sivu selkeästi yhdelle teemalle ja mahdollisesti muutamille teeman termeille. Tarvittaessa luo uusia sivuja, jos teemassa on yksittäisiä tärkeitä termejä, joista voisi kirjoittaa oman sivunsa.
 4. Huomioi tärkeimmät avainsanat ainakin titlessä, H1-otsikossa ja leipätekstissä.
 5. Käytä sisällössäsi väliotsikoita, kuvia ja listoja, jotta sivua olisi miellyttävämpi lukea. Huomioi avainsanat kaikissa.
 6. Kattava (pidempi) teksti on usein parempi kuin tynkä sisältö, mutta tarkoitus ei ole väkisin jaaritella asian vierestä saadakseen pituutta lisää. Tarkoitus on auttaa sivulle saapuvaa ja saada hänet sitä kautta toteuttamaan toivottu toimenpide.

Kuinka monta avainsanaa löysit tekstistä? 🗝️

Toivottavasti tästä SEO-sisällöstä oli hyötyä ja opit ehkä jotain hakukoneoptimoidusta kirjoittamisesta. Saatoit, ehkä jo arvata, että tämän artikkelin kirjoittamisessa on hieman meta-huumoria mukana, sillä tämän hakukoneoptimoidusta tekstistä kertova teksti on hakukoneoptimoitu erityisesti termeille hakukoneoptimoitu teksti ja SEO-teksti. Tämä on siis omalla tavallaan samalla testi siitä, kuinka tarkoituksessa optimoitu teksti voi nousta hakutuloksiin. Tästä ei tietenkään ole takeita, mutta yrityksen ja erehdyksen kautta.Joonas Kantoluoto

Senior SEO Consultant

Haluan edistää loppuasiakkaiden käyttäjäkokemusta hakukoneoptimoinnin voimin. Nautin erityisesti isojen ja monipuolisten verkkosivustojen kehittämisestä. Minulla on inhouse-kokemusta niin pienistä kuin suuremmista verkkokaupoista käyttäjäkokemuksen, konversio- ja (erityisesti) hakukoneoptimoinnin saralta.