Hakumainonta

Uniikki lähestymistapamme, mainonnan strategia- ja tekniikkaosaaminen, edistyneet menetelmät, operointirutiinit ja kokeneet asiantuntijat tekevät hakumainonnan tiimistämme yhden Pohjoismaiden parhaista.

Syyt tehdä yhteistyötä hakumainonnan tiimimme kanssa

UNIIKKI LÄHESTYMISTAPAMME JA EDISTYNEET MENETELMÄT

Olemme kehittäneet oman lähestymistapamme hakumainonnan kehittämiseen ja hyödynnämme laajaa teknistä osaamistamme kehittämällä paljon omia työkaluja ja menetelmiä. Näillä menetelmillä varmistamme asiakkaiden mainonnan olevan ensiluokkaista eurooppalaisellakin mittatasolla.

KYSYTYIMMÄT HAKUMAINONNAN OSAAJAT

Asiantuntijatiimimme koostuu Suomen kokeneimmista ja kysytyimmistä hakumainonnan asiantuntijoista. Operoimme Suomen suurimpia mainostilejä ja moni asiakkaistamme mainostaa lisäksi myös kansainvälisillä markkinoilla. Autamme asiakkaitamme kirkastamaan tämän tarvepohjaisen kanavan roolia ja merkitystä heidän online-liiketoimintansa kokonaisuuden kannalta.

HAASTA MEIDÄT AUDITOIMAAN MAINOSTILISI

Olemme auditoineet kymmeniä Google Ads-mainostilejä ja antaneet oman näkemyksemme asiakkaan hakumainonnan nykytilasta sekä esittäneet konkreettisia ratkaisuehdotuksia miten kanavasta saisi enemmän irti. Mikäli mainostilisi kuukausittainen kulutus on yli
10 000€, tarjoamme auditointia yrityksellesi veloituksetta. Lunasta maksuton auditointisi!

Lähestymistapamme hakumainontaan

Hakumainonta on myyntikanava

Siinä missä maksutonta hakukoneliikennettä voidaan kutsua hakukoneessa ansaituksi näkyvyydeksi, voidaan hakumainontaa kutsua päätetyksi näkyvyydeksi. Tämä tarkoittaa tietoisia valintoja siitä, missä hauissa haluamme olla esillä ja miten mittaamme onnistumista näistä hauista. Hakumainonta on online-myynnin tärkeimpiä myyntikanavia ja sitä on kohdeltava siten. Väitämme, että tuloksekas hakumainonta on enemmän logiikkaharjoitusta kuin luovaa suunnittelua. Olemme kehittäneet oman lähestymistapamme hakumainonnan kehittämiseen, jalostamme jatkuvasti menetelmiämme ja luomme kokonaan uusia työkaluja sekä ylläpidämme tarkasti dokumentoituja operointirutiineja. Tarjoamme kansainvälisesti erittäin kilpailukykyistä hakumainonnan syväosaamista. Palvelumme sopivat parhaiten suuremmille mainostajille, jotka suosivat rajoittamatonta mediabudjetointia, jota ohjataan mainonnan tuottotavoitteilla.

Maksetun haun strategia tuottavan hakumainonnan perusta

Maksetun haun strategialla tarkoitamme liiketoiminnallisia linjauksia siitä, miten ja mihin hakumainontaan allokoitu budjetti kohdistetaan, jotta se palvelee mahdollisimman hyvin yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Hakustrategiassa on keskeistä priorisoida mainonnan tavoitteet ja kohdistusmahdollisuudet. Hakustrategiaan voidaan määrittää useita liiketoiminnallisia tavoitteita, kuten myynti, konversiot, top of mindin kasvattaminen tärkeillä liiketoiminnallisilla hauilla, edullisen liikenteen ohjaaminen sivustolle sekä brändiviestintä. Mainonnan kohdistamisella varmistetaan mainosten näkyminen oikealle yleisölle. Haussa kohdistus voidaan määrittää muutamasta vertikaalista kuten hakukäyttäytyminen eli avainsanat, laitteet, sijainnit sekä kävijätyypit (uusi vs palaava kävijä). Budjetilla määritellään rahalliset rajat, jonka mukaan mainonta saa operoida. Monella konversiolähtöisellä asiakkaallamme budjetti määritetään mainonnan tuottavuuden perusteella. Priorisointi on kriittisintä erityisesti tilanteissa, joissa kohdistus ylittää tarjotun budjetin. Tällöin on tehtävä valintoja siitä, mihin raha olisi paras käyttää, jotta hakumainonnasta saadaan paras liiketoiminnallinen vaikutus. Rakentamalla asiakkaillemme heille räätälöidyn maksetun haun strategian, autamme heitä kirkastamaan tämän tarvepohjaisen kanavan roolia ja merkitystä heidän online-liiketoimintansa kokonaisuuden kannalta. Tämä mahdollistaa myös asiakkaillemme keinot johtaa tätä monelle tuttua, mutta usein alihyödynnettyä kanavaa aiempaa tehokkaammin.

Hakustrategiaa palveleva tilirakenne

Tuottavimpien mainostilien taustalla on hyvin suunniteltu tilirakenne, joka perustuu hakumainonnalle määriteltyyn hakustrategiaan. Hyvin suunniteltu mainostilin rakenne allokoi mediabudjettia tehokkaasti ja taipuu liiketoiminnan erilaisiin vaatimuksiin. Uskomme tiukkaan kontrolliin mainonnan kehittämisessä. Olemme useiden iteraatioiden jälkeen onnistuneet kehittämään mainostilien rakentamiseen oman teemapohjaisen lähestymistapamme, mahdollistaen hienojakoisen tilirakenteen tuoman kontrollin, mutta säilyttäen kokonaisuuden kannalta tarpeellisen selkeyden. Lähestymistapaamme on testattu ja peilattu kymmenien auditointien myötä muihin toteutustapoihin ja toistaiseksi se on selviytynyt voittajana kaikissa tapauksissa. Mainostilin rakenne on mielestämme suurin hakumainonnan onnistumista määrittävä tekijä. Mikäli tilirakenne on heikko, ei tekijän aktiivisuudella, käytetyillä automaatioilla tai muilla mainoslaajennuksilla ole juurikaan merkitystä, ellei mainosrahaa voida kohdistaa haluttuihin osioihin tai varmistaa mainosten näkyminen olennaisissa hauissa. Tästä syystä rakennamme jokaisen asiakkaamme mainostilin uudestaan alusta alkaen varmistaaksemme, että meillä on parhaat mahdolliset edellytykset toteuttaa parasta mahdollista hakumainontaa asiakkaillemme. Milloin teidän yrityksenne mainostiliä on tarkasteltu viimeksi? Lue lisää hakumainonnan auditoinnistamme!

Näin teemme hakumainontaa

Kehittyneet menetelmät ja uniikit työkalut

Kehitämme jatkuvasti uusia työkaluja ja menetelmiä sekä rakennamme uusia ratkaisuja hakumainonnan operointiin. Hyödynnämme kaikissa asiakkaidemme mainostileissä automatiikkaa, pystymme toteuttamaan alamme syväluotaavimpia toimialakatsauksia kehittämämme adCrawler-työkalun avulla sekä kykenemme itsenäisesti rakentamaan moniulotteisia dynaamisia mainosfeedejä rikastamaan asiakkaidemme mainosviestejä reaaliaikaisella datalla. Näillä menetelmillä varmistamme asiakkaiden mainonnan olevan ensiluokkaista eurooppalaisellakin mittatasolla.

Tuloksekkaat operointirutiinit

Parhainkaan tilirakenne tai edistyksellisimmät työkalut eivät kuitenkaan auta, mikäli tekijä ei osaa hyödyntää niitä omassa tekemisessään. Siksi uskomme tehokkaan operoinnin ja jatkuvan testaamisen merkitykseen.

Olemme suunnitelleet ja dokumentoineet mainonnan operointirutiinit, joita jalostamme jatkuvasti. Operointirutiinit tekevät mainonnan kehittämisestä systemaattista ja varmistavat, ettei yksikään mainostili jää muista jälkeen. Testaaminen on keskeinen osa mainonnan rutiineja ja uskomme, että mainontaa voi aina parantaa testaamisen kautta.

Läpinäkyvä mainonnan yhteistyömalli

Uskomme läpinäkyvään yhteistyöhön ja aktiiviseen viestintään.

Dokumentoimme mainonnan suunnitelmamme, työvaiheet ja toimenpidesuositukset projektinhallintatyökaluun, johon asiakkaillamme on aina pääsy. Mainonnan reaaliaikaiset tulokset ja numerot jaamme asiakkaillemme heille räätälöidyillä dashboardeilla. Palavereissa keskitymme suunnitteluun ja uusien kehitysideoiden toteuttamiseen. Keskeinen missiomme on palauttaa datan omistajuus takaisin asiakkaille ja siksi kaikki kehittämämme mainostilit ovat aina asiakkaan omaisuutta.

Lunasta maksuton SEM-auditointi

Tarjoamme nyt maksutta Google Ads -tilin auditointia mainostajille, joiden kuukausittainen mediabudjetin kulutus on yli 10 000€. Saat ulkopuolisen kokeneen hakumainonnan asiantuntijan näkemyksen mainontasi nykytilasta ja konkreettiset kehitysideat mainontasi tuottavuuden kasvattamiseksi.