Datalla ja web-analytiikalla menestyvää liiketoimintaa

Tietoon pohjautuva päätöksenteko on edellytys menestyvälle verkkoliiketoiminnalle. Suunnittelemme, toteutamme ja hyödynnämme web-analytiikan ratkaisuja, joiden avulla digitaalista mainontaa ja verkkoliiketoimintaa voidaan ohjata tiedolla.

Syyt tehdä yhteistyötä Web-analytiikka -tiimimme kanssa

Läpinäkyvyys

EDISTYNEET MENETELMÄT

Suunnittelemme ja rakennamme jatkuvasti uusia työkaluja, menetelmiä ja ratkaisuja web-analytiikkaan ja konversio-optimointiin. Mietimme jatkuvasti, miten asiat voi tehdä tehokkaammin ja asiakkaalle hyödyllisemmin ja kokeilukulttuurimme pitää huolen käytännön toteutuksista.

YMMÄRRYSTÄ. EI VAIN LUKUJA.

Nykyään yrityksillä on käytössään enemmän dataa kuin sitä pystytään hyödyntämään. Lukuja on aina helppo esitellä, mutta datasta merkityksellisen tiedon kaivaminen on haasteellista. Autamme asiakkaitamme erottamaan merkityksellisen ja hyödyntämään dataa verkkoliiketoiminnan ja digitaalisen mainonnan kehittämisessä.

TEKNINEN HUIPPUOSAAMINEN

Datan keräys edellyttää teknistä osaamista ja tekninen toteutus määrittää datan laadun. Meillä on analyytikkojen määrällä mitattuna yksi Suomen suurimmista ja kokeneimmista teknisistä web-analytiikkatiimeistä. Tiimissämme on kokemusta haastavista ja edistyneistä web-analytiikan teknisistä toteutuksista.

Lähestymistapamme web-analytiikkaan

AUDITOIDAAN NYKYTILANNE

Lähdemme aina liikkeelle perusteellisesti nykytilanteen auditoinnista. Näin tiedämme, mistä lähdetään liikkeelle ja millä toimenpiteillä on isoin vaikutus liiketoiminnalliseen kokonaisuuteen.

MÄÄRITETÄÄN LIIKETOIMINNALLISESTI TÄRKEÄT MITTARIT

Nykytilanteen auditoimisen jälkeen asetetaan toiminnalle mittarit, joiden mukaan lähdemme tekemään toimenpiteitä.

LUODAAN TEKNINEN SEURANNAN SUUNNITELMA

Yleisesti ottaen data kerätään liian vähän tai ei tiedetä, miten dataa kerätään ja mitä varten. Luomme perusteellisen suunnitelman seurannoista ja niiden asentamisesta, jotka tukevat online-markkinoinnin ja -myynnin kehitystyötä.

DATA VISUALISOIDAAN

Datasta tulee hyödyllistä vasta kun se visualisoidaan ja siitä tehdään johtopäätöksiä. Kun seurantojen asentamisen jälkeen dataa on alkanut kertyä, luomme dashboardeja asiakkaamme eri sidosryhmien käyttöön. Työkaluina käytämme mm. Google Data Studio, Tableauta ja Klipfoliota.

YMMÄRRYSTÄ KASVATETAAN

Autamme asiakkaitamme johtamaan digitaalista myyntiä ja markkinointia tiedolla. Ihmisten ymmärryksen kasvattaminen ja asenteiden muuttaminen on iso osa tekemäämme työtä, koska haluamme muuttaa koko toimialaa läpinäkyvämmäksi ja asiakaskeskesiemmäksi.