Markkinoinnin analytiikka

Jatkuvan web-analytiikan avulla saat tukea kanavaohjaukseen, budjetointiin sekä markkinointikokonaisuuden optimointiin.

Markkinoinnin analytiikka

Markkinoinnin analytiikalla tehoa optimointiin

Hyvin toimivan digimarkkinoinnin taustalla on tieto siitä, mitkä kanavat ja kampanjat toimivat parhaiten. Luotettava analytiikka kertoo markkinointikanavien toimivuuden suhteessa toisiinsa, ja yrityksenne ymmärrys markkinoinnin kokonaisuudesta selkeytyy. Tämä antaa avaimet markkinointibudjetin tehokkaaseen optimointiin ja liiketoiminnan kasvuun.

OIKIOn markkinoinnin analytiikan palvelut auttavat yritystäsi ymmärtämään, tehostamaan ja kehittämään markkinointiasi.

Markkinoinnin kokonaisuuden analysointi

Markkinonnin onnistumisen analysoinnissa yksi hankalimpia asioita on data hajautuminen eri paikkoihin. Me kokoamme eri kanavien datan yhteen, ja analysoimme sitä kokonaisuutena. Asiakkaana saat kokonaisvaltaisen raportoinnin helposti ja ymmärrettävästi päätöksentekosi tueksi.

Marketing Mix Modeling eli MMM-mallit

Digimarkkinoinnin kanavien lisäksi otamme huomioon myös muut mainonnan kanavat, kuten TV, radio ja lehdet. Yhdistämme kaiken markkinoinnin datan yhteen analyyttiseen malliin ja selvitämme missä suhteessa panostukset ovat tuoneet tulosta. MMM-mallilla selvitetään koko markkinoinnin kokonaisuuden tehokkuus, ja pystytään dataan pohjautuen panostamaan siihen, mikä toimii.

Analysointi ja jatkuva optimointi

Web-analyytikkomme ovat maailmanluokan tekijöitä. Meiltä onnistuu kuukausittaisena palveluna edistykselliset analyysit, sekä ratkaisut liiketoiminnan tarpeisiin: esimerkiksi korrelaatioanalyysit, tulevaisuuden myyntiä ennustavat analyysit, sekä muut täysin räätälöidyt analyysit raportointia varten. Jatkuvan analytiikan seurannan ja analysoinnin avulla voimme parantaa sekä markkinointia että verkkosivuston toimintaa suunnitelmallisesti. 

Lisäarvoa liiketoiminnalle

Ilman analytiikan tukea markkinoinnin kokonaisuuden hallinta on haastavaa, ja päätöksiä voi joutua tekemään sokkona. Web-analytiikan tuella saatte tiedon markkinoinnin kustannuksista ja saavutuksista, yhdestä paikasta. Voimme rakentaa nk. yhden totuuden lähteen, jossa yhdestä paikasta löytyy kaikki tarpeellinen markkinoinnin päätöksentekoon tarvittava tieto, selkeästi jäsenneltynä. Voitte mitata ROI:ta jatkuvasti, sekä kanava- että kampanjatasolla.