Mistä on hakukoneoptimoijat tehty?

Lukuaika min

On olemassa 301 polkua SEOn pariin. Jutun luettuasi tiedät, miten voit kasvaa hakukoneoptimoinnin huippuosaajaksi.

SEO-asiantuntijaksi voi päätyä monen mutkan kautta

Mikäli mietit hakukoneoptimoijaksi suuntautumista, niin se voi hyvinkin olla paras mahdollinen päätös urallasi; ainakin allekirjoittanut ja SEO-tiimi suosittelee, sillä SEO on yksi monipuolisimmin eri osaamisalueita yhdistelevistä työnkuvista. Hakukoneoptimoinnin pariin ajautuu usein vahingossa, kun pääsee esimerkiksi työpaikallaan ylläpitämään yrityksen nettisivuja tai luomaan sivuille sisältöä, jonka halutaan löytyvän hakukoneista. Moni päätyy hakukoneoptimoijaksi myös omien projektien kuten affiliate-markkinointisivustojen tai muiden nettisivujen rakentamisen myötä, kun tavoitteena on saada sivustolle mahdollisimman paljon kävijöitä.

Oma urapolkuni alkoi, kun markkinoinnin opintojeni ohessa hain digimarkkinoinnin trainee-paikkaa, joka osoittautui vasta töiden alettua hakukoneoptimointiin painottuvaksi. Työnkuvaani kuului hyvin paljon linkkien hankkimista asiakkaillemme. Hieman harmaalle alueelle osuvan linkinrakentamisen jälkeen seuraava SEO-askeleeni oli inhouse-roolissa verkkokauppojen monipuolisen kehittämisen parissa, painottuen erityisesti sisällölliseen näkökulmaan. OIKIOlla puolestaan pääsin viimein syventymään verkkosivustojen tekniseen hakukoneoptimointiin.

Polkuja on monia, mutta se on varmaa, ettei monikaan ekaluokkalainen mainitse tulevaisuuden unelma-ammatikseen hakukoneoptimoijaa.

Isona minusta tulee SEO-konsultti
Isona minusta tulee SEO-konsultti (Kuvaaja MART PRODUCTION palvelusta Pexels)

Koulutustaustallasi ei ole väliä

Se, mitä kouluja olet käynyt, ei ole keskeistä tullaksesi hakukoneoptimoinnin ammattilaiseksi. Erilaisista opinnoista voi kuitenkin olla hyötyä, sillä hakukoneoptimointi yhdistelee monipuolisesti taitoja eri opinaloilta.

Esimerkiksi liiketoiminnallinen tausta auttaa ymmärtämään bisnestä, viestintäopinnot sisältöjen merkitystä ja ohjelmointiosaaminen sivustojen tekniikkaa. Oikiolaisten koulutustaustoista löytyy näiden lisäksi mm. myös kulttuurituotantoa, B2B-myyntiä ja matkailualaa. Kukaan ei kuitenkaan ole opiskeluaikoinaan erikoistunut hakukoneoptimointiin.

Miksei hakukoneoptimointia opeteta kouluissa?

Hakukoneoptimointi ei ole pääsääntöisesti kuulunut korkeakouluissa opetustarjontaan. Yksittäisiä poikkeuksia on, joissa hakukoneoptimointia on käsitelty esimerkiksi osana digimarkkinoinnin kurssia yhden tai parin luennon verran. Tässä ajassa on kuitenkin luonnollisesti mahdotonta syventyä yksinkertaisia perusteita syvemmälle. Monille se on kuitenkin tärkeä ensikosketus SEOon.

Laajempia kurssikokonaisuuksia on haastava rakentaa, sillä hakukoneoptimointi on erittäin laaja ja jatkuvasti muutoksessa oleva osaamisalue. Se on myös suhteellisen tuore praktiikka, vaikka onkin pikkuhiljaa yleistynyt vuosituhannen vaihteesta lähtien.

Itse tutustuin ensimmäistä kertaa hakukoneoptimointiin eräällä markkinoinnin kurssilla, jossa ehdittiin ohuesti käsitellä sivulla käytettävien avainsanojen ja linkkien merkitystä. En silloin vielä hahmottanut ollenkaan aihealueen laajuutta saati osannut kuvitella tekeväni sitä joku päivä vielä työkseni. Enkä silloin vielä tiennyt, mitä en tiennyt.

Opintojen sijaan tärkeimpiä ominaisuuksia hakukoneoptimoijalle ovat palava kiinnostus oppia koko ajan uutta sekä kyky ajatella loogisesti ja asiakaslähtöisesti. Looginen ja asiakaslähtöinen kyky ajatella auttaa ymmärtämään hakukoneiden toimintaa, sillä hakukoneet pyrkivät palvelemaan mahdollisimman hyvin käyttäjää.

Haasteet hakukoneoptimoinnin tutkimuksessa

Hakukoneiden algoritmien ja ominaisuuksien jatkuvasta muutoksesta johtuen, sitä on haastava tutkia tieteellisesti siten, että tieto olisi pitkän aikaa relevanttia ja eri markkinoille monistettavissa. Tutkimusta toki tehdään maailmanlaajuisesti jatkuvasti, mutta tiedon yleistettävyyden osalta on haasteita. On nimittäin lähes mahdotonta sanoa, voidaanko tutkimusten tuloksia hyödyntää juuri tietyllä toimialalla, tietyllä maantieteellisellä tai kielialueella ja vallitsevassa kilpailutilanteessa.

Niin ikään vaikutusta voi olla sivustojen teknologioilla ja kokoluokilla sekä sivustojen linkkiprofiileilla. Tutkimuksilla voidaan saavuttaa hyviä arvioita toimivista taktiikoista, mutta liikkuvia osia on niin paljon, että varmoja totuuksia eri painotuksista on lähes mahdotonta saavuttaa. Aihealueen laajuudesta johtuen on siis vaikeaa valita koulutukseen juuri ne tärkeimmät asiat. Hakukoneiden algoritmien sisällöt ja painoarvot kun ovat tarkoin varjeltuja salaisuuksia, jotka kaiken lisäksi muuttuvat jatkuvasti.

SEO koostuu monesta palasesta, mistä edes aloittaa?
SEO koostuu monesta palasesta, mistä edes aloittaa? (Photo by Hans-Peter Gauster on Unsplash)

Hakukoneoptimoijan on siedettävä epävarmuutta

Hakukoneoptimoinnin asiantuntijana sinun on jatkuvasti pystyttävä punnitsemaan saatavilla olevaa dataa ja tekemään parhaiksi näkemiäsi valistuneita arvauksia toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Yhtään helpommaksi asiaa ei tee se, ettei toimenpiteillä välttämättä ole nopeita suoria vaikutuksia, vaan kehitykseen voi helposti mennä jopa kuukausia ennen kuin voi sormella osoittaa käyrillä tapahtuneet muutokset. Tällöinkin on pidettävä mielessä, että tuloksiin on voinut vaikuttaa myös muut sivustolla tehdyt muutokset, jolloin on haastavaa sanoa varmasti, että juuri tällä toimenpiteellä oli positiivinen vaikutus.

Epävarmuutta voidaan joissain tapauksissa lieventää A/B-testauksella, jossa muutokset tehdään vain tiettyyn osioon tai tietyille sivuston sivuille. Haasteena on arvioida, kuinka kauan tuloksia tulisi odottaa, ja onko juuri kyseinen muutos saanut vaikutukset aikaan. Merkittävä tekijä, johon ei ole mahdollista vaikuttaa, on kilpailijoiden samanaikaiset tekemiset, joita on haastavaa isossa kuvassa arvioida. SEO-konsultin ehkä yleisin lausahdus onkin “se riippuu…”, eli tekijöitä on lukemattomia, eikä yleensä saavuteta täyttä varmuutta.

It depends

-Every SEO consultant ever

Kuten edellä mainittu, tutkimuksia hakukoneoptimoinnista on toki tehty runsaasti ja tehdään jatkuvasti lisää, mutta tutkimustuloksetkaan eivät aina ole linjassa keskenään johtuen esimerkiksi tutkimuksen tekotavasta, markkinasta, toimialasta, ajankohdasta tai muusta tutkimuksen tekoon liittyvästä tekijästä. Pari vuotta sitten relevantti tutkimustulos voi hyvin pitää paikkansa myös tulevaisuudessa, mutta todennäköisemmin tutkimustulokset eivät vastaisi enää toistettuina toisiaan.

Tekninen osaaminen ei ole edellytys aloittavalle SEO-asiantuntijalle

Tekninen osaaminen ei ole aloittelevalle SEO-asiantuntijalle ehdoton vaatimus, mutta siitä on varmasti hyötyä. Kyky tulkita nettisivujen lähdekoodia, sivuston nopeuteen vaikuttavia tekijöitä sekä kyky muotoilla tekniset suositukset devaajille selkeiksi tiketeiksi on arkipäivää SEO-konsultin työssä.

Puhdasta koodausosaamista ei siis tarvitse, mutta on hyvä perehtyä esimerkiksi joihinkin web-koodikieliin kuten CSS:ään ja HTML:ään sekä ymmärtää JavaScriptin asettamia haasteita SEO:n näkökulmasta. Hyvä ja ilmainen oppimisalusta koodikieliin on esimerkiksi freeCodeCamp.

SEO-konsultin työ on myös hyvin vahvasti analyyttistä datamassojen pyörittelyä Google Sheetsissä (Googlen vastine Excelille), joten apua on myös esimerkiksi RegEx-osaamisesta ja Sheetsin/Excelin toiminnoista, joilla työntekoa saa tehostettua.

Tärkeimpiä työkaluja tekniselle hakukoneoptimoijalle ovat erilaiset verkkosivustojen crawlerit kuten Screaming Frog, jota OIKIOlla käytetään päivittäin. Screaming Frogin sivuilta löytyy runsaasti opetusmateriaalia sen käyttöön, ja ilmaisversiolla pääsee hyvin alkuun pienemmillä sivustoilla.

Kielitaito ja kansainvälinen kokemus on plussaa

Englannin kielen osaaminen on ehdoton edellytys hyvälle SEO-tekijälle, sillä valtaosa aiheeseen liittyvistä artikkeleista on kirjoitettu englanniksi, puhumattakaan siitä, että nettisivujen koodikielet on rakennettu englannin kieltä hyödyntäen. Myös asiakasviestinnässä englanti on OIKIOlla tärkeässä osassa, sillä monet asiakkaistamme ovat kansainvälisiä yrityksiä, joilla on toimintaa ympäri maailman.

Kansainvälinen kokemus näkyy myös oikiolaisten taustoissa, sillä alan kokemusta on kertynyt esimerkiksi Englannista, Irlannista, Hollannista, Unkarista, Maltalta ja Venäjältä. Erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa työskentely auttaa ymmärtämään asiakasyritystemme organisaatiokulttuureja, jolloin voimme olla parempia konsultteja erityyppisissä asiakkuuksissa.

Työtaustaa löytyy konsulteiltamme vaihtelevasti sekä toimistoista että yritysten inhouse-tiimeistä, ja molemmissa on hyvät puolensa. Inhouse-puolella on mahdollista syventää osaamistaan yhdellä tai muutamilla toimialoilla, ja inhouse-roolista konsultiksi siirtyessä voi olla parempi ymmärrys asiakkaan pöydän puolella olevista ongelmista ja tavoitteista. SEOon erikoistuneessa toimistossa puolestaan pääsee tutustumaan monipuolisesti erilaisiin asiakkuuksiin ja teknisiin haasteisiin sekä oppimaan aktiivisesti muilta SEO-yhteisön jäseniltä.

Jatkuva oppiminen on kaikista tärkeintä

OIKIOlla jatkuvaa oppimista pidetään suuressa arvossa ja siihen panostetaan jatkuvasti. SEO-asiantuntijoillamme on apunaan pitkä noin 200 riviä pitkä kuratoitu lista asioita, jotka SEO-konsultin on hyvä osata. Jaamme aktiivisesti tietoa tiimin sisällä niin tiimipalavereissa kuin Slack-kanavillamme ja sparraushetkiä kokeneempien konsulttien kanssa on tarjolla aina, kun tarvitsee.

Pidämme myös useita kertoja kuukaudessa eri palvelualueiden kompetenssiesityksiä, joissa perehdytään esimerkiksi uusiin trendeihin, algoritmimuutoksiin, itse kehittämiimme työkaluihin tai haasteisiin, joita olemme asiakkuuksissamme kohdanneet. Tämän lisäksi jokaisella konsultilla on käytössään vuosittainen koulutusbudjetti, jonka voi käyttää esimerkiksi seminaareihin, alan kursseihin tai vaikka kirjallisuuteen.

Kurssit, blogit ja muu materiaali netissä

Netti on täynnä erilaisia kursseja, blogeja, vlogeja ja oppaita, joista hakukoneoptimoinnin aloittelija on hyvä lähteä liikkeelle. Käytännön tekeminen on kuitenkin oppimisen kannalta erittäin tärkeää, sillä se antaa kontekstia opittaville aiheille.

SEO-verkkokurssit

SEO-kursseja ja sertifikaatteja tarjoavat monet tahot. Kursseja löytyy niin ilmaisina kuin maksullisina, ja toisinaan maksullisiakin kursseja saa kokeilujaksoiksi ilmaiseksi, joten nämä tilaisuudet kannattaa hyödyntää. Esimerkkejä SEO-kurssien tarjoajista:

Kursseja valitessa kannattaa mahdollisuuksien mukaan tarkistaa, milloin materiaalit on valmistettu ja päivitetty, sillä SEO on muuttuva pelikenttä ja muutaman vuoden takaiset ohjeistukset voivat olla auttamatta jäljessä tämän päivän tarpeista.

SEO-uutiskirjeet

Niin aloittelijoiden kuin kokeneempien SEO-tekijöiden on hyvä tilata kuratoituja uutiskirjeitä aihepiiriin liittyen. Kannattaa tutustua esimerkiksi seuraaviin uutiskirjeisiin, jotka tarjoavat erinomaisen ja monipuolisen kattauksen hakukoneoptimoinnin kentältä:

SEO-videomateriaalit

Videomateriaaleja löytyy myös kasapäin YouTubesta. Muutamia hyödyllisiksi koettuja kanavia ovat esimerkiksi seuraavat:

Näiden lisäksi on kuitenkin satoja ellei tuhansia päteviä sisällöntuottajia, joten rohkeasti vain hakukenttä käyttöön.

SEO-oppaat

Kattavia SEO-oppaitakin löytyy vino pino internetin uumenista, niin aloittelijoille, keskitason hakukoneoptimoijille ja kokeneille seottajille. Oppaita löytyy laidasta laitaan, geneerisistä yleistason ohjeista spesifimpiin SEOn osa-alueiden ohjeistuksiin. Tutustu esimerkiksi seuraaviin:

Erityismaininta sivustolle learningseo.io/, joka tarjoaa häikäisevän laajan materiaalipankin SEO-opiskeluun.

SEO-aiheiset Facebook-ryhmät

Materiaalipankkien lisäksi kannattaa liittyä Facebookin SEO-ryhmiin, joissa käydään aktiivista keskustelua aiheeseen liittyen. Mahdollista on myös saada omiin haasteisiin vastauksia osallistumalla rohkeasti ja myös avaamalla itse keskusteluja. Tutustu esimerkiksi seuraaviin:

Materiaalin puutteesta oppiminen ei siis ainakaan jää kiinni, vaan tärkeintä on löytää aikaa ja motivaatiota syventyä hakukoneoptimoinnin ihmeelliseen maailmaan.

Yhteenveto: Miten tulla hakukoneoptimoinnin asiantuntijaksi?

Loppuun vielä leikkimielinen “Kuinka tulla hakukoneoptimoijaksi” -tiivistys How to -skeeman muodossa:

  • Tee runsaasti avainsana-analyysejä (harjoitus tekee mestarin)
  • Harjoittele teknistä lukutaitoa, jotta pystyt analysoimaan esimerkiksi Googlen Lighthouse-dataa
  • Kehitä taitojasi tuottaa ja ohjeistaa SEO-ystävällistä sisältöä
  • Tutustu linkinrakennuksen saloihin ja linkkien tärkeyteen
  • Pyri aina perustelemaan päätökset ja näkemykset datalla
  • Pidä mielessä liiketoiminnalliset motiivit ja tähtää konversioihin
  • Totuttele katsomaan asioita sekä hakukoneiden että käyttäjien näkökulmasta
  • Opettele priorisoimaan toimenpiteitä (Mistä löytyy matalimmalla roikkuvat hedelmät!?)
  • Hyväksy epävarmuus
  • Kiinnostu aktiivisesti uudesta ja ylläpidä tietouttasi alaan liittyen

Lista ei varmastikaan ole kaikenkattava, mutta se toivottavasti antaa suuntaviivoja osa-alueista, joita on mahdollista lähteä kehittämään. Lisää SEO-asiantuntijaksi kehittymisessä voi lukea esimerkiksi Backlinkon sivuilta.

 

Oletko jo SEO-ammattilainen, joka etsii seuraavia haasteita ja etsit työyhteisö, jossa kehittyä entistä paremmaksi osaajaksi? Hae meille SEO-konsultiksi.

Etsitkö seuraavaa hakukoneoptimoinnin kumppania? Tutustu hakukoneoptimoinnin palveluihimme.

Joonas Kantoluoto

Senior SEO Consultant

Haluan edistää loppuasiakkaiden käyttäjäkokemusta hakukoneoptimoinnin voimin. Nautin erityisesti isojen ja monipuolisten verkkosivustojen kehittämisestä. Minulla on inhouse-kokemusta niin pienistä kuin suuremmista verkkokaupoista käyttäjäkokemuksen, konversio- ja (erityisesti) hakukoneoptimoinnin saralta.