Facebook-mainonta

Suunnittelemme ja operoimme tuloskeskeistä Facebook-mainontaa sekä koulutamme asiakkaidemme inhouse-tiimejä. Alan parhaat käytännöt, automaatiikka ja kokeneet asiantuntijamme muuttavat Facebook-mainontasi tehokkaaksi myyntikanavaksi.

Syyt tehdä yhteistyötä Facebook-asiantuntijoidemme kanssa

EDISTYNEET MENETELMÄT

Suunnittelemme ja rakennamme jatkuvasti uusia työkaluja, menetelmiä ja ratkaisuja Facebook-mainontaan. Kehitämme tarkasti dokumentoituja prosesseja mainonnan eri työvaiheisiin, jotta voimme keskittyä enemmän liiketoimintasi kasvattamiseen eikä rutiinien pyörittämiseen. Uskomme vahvasti, että ihmisen ei pitäisi koskaan tehdä mitään mitä vain robottien ja automaation pitäisi tehdä.

KOKENEET ASIANTUNTIJAT

Asiantuntijatiimimme koostuu kokeneista Facebook-mainonnan ammattilaisista, joilla on monipuolista kokemusta Suomesta ja maailmalta suurten mainostajien myyntiorientoituneesta Facebook-mainonnan suunnittelusta, operoinnista ja kehittämisestä. Asiantuntijamme eivät pelkästään operoi mainontaa mainonnan ostotyökalujen kautta, vaan hyödyntävät aina myös asiakkaaan web-analytiikkatyökaluja.

HAASTA MEIDÄT AUDITOIMAAN FACEBOOK-MAINONTASI

Olemme auditoineet lukuisia Facebook-mainostilejä ja antaneet oman näkemyksemme asiakkaan mainonnan nykytilasta sekä esittäneet konkreettisia ratkaisuehdotuksia miten kanavasta saisi enemmän irti. Mikäli mainostilisi kuukausittainen kulutus on yli 5000€, niin tarjoamme auditointia yrityksellesi veloituksetta. Lue lisää tästä.

Lähestymistapamme Facebook-mainontaan

Jatkuvan mainonnan malli

Kampanjaperusteisen Facebook-mainonnan sijaan uskomme jatkuvan mainonnan malliin. Facebook-mainonnan ollessa yksi tärkeimmistä online-kanavista käytännössä kaikille mainostajille, ei sesonkikohtainen kampanjointi enää ankaran kilpailun tuoksinassa riitä. Järkevällä jatkuvalla mainonnalla tavoitamme ydinkohderyhmän tasaisesti ja pysymme tärkeimpien yleisöjen mielessä myös sesonkien ulkopuolella. Tavoitteemme on mahdollistaa tasainen ja kannattava tulosvirta sen sijaan, että nojaisimme puhtaasti yksittäisten tarjouskampanjoiden aiheuttamiin myyntipiikkeihin. Näin ollen Facebook-asiakkaaksemme sopiikin parhaiten yritys, jolle Facebook on mainontakanavana jo vakiokalustoa, mutta joka haluaa saada siitä irti aiempaa enemmän.

Facebook-mainonnan monet roolit

Facebook-mainonta tukee oivallisesti useita liiketoiminnallisia tavoitteita kattaen käytännössä asiakasfunnelin laajuudelta kaiken mitä kuvitella saattaa. Facebook on tästä huolimatta yksi kanava digimainonnan kokonaisuudessa, joten on tärkeää määrittää balanssi sille missä suhteessa eri tavoitteet Facebookin sisällä tukevat toisiaan, mutta myös missä suhteessa Facebook-mainonnan kokonaisuus tukee muuta online- tai offline-mainontaa. Tehtävämme on kirkastaa Facebook-mainonnan vahvuudet kunkin asiakkaamme tapauksessa, ja valita vahva ja selkeä strategia mainonnan tekemiseen. Pelkkä strategia ei kuitenkaan riitä, vaan haluamme Facebook-kanavan tuottavan asiakkaillemme tulosta jatkuvasti. Strategian lisäksi luomme asiakkaidemme kanssa taktiikkaa tukevan mittariston ja sovimme tavoitetasot, joiden avulla tulostasoa seurataan ja kehitetään.

Tavoitteita tukeva mainostilirakenne

Mainostilirakenteen tulee olla riittävän selkeä, jotta se tukee valittua strategiaa. Tavoitteita tukeva rakenne tehdään Facebookin ostoalgoritmien näkökulmasta, jolloin varmistamme niiden toimimisen eduksemme. Tiedostamattomat valinnat saattavat tehdä hallaa tuloksille, ja jopa estää ostojärjestelmää tuottamasta haluttuja tuloksia. Sen sijaan tarkkaan suunniteltu rakenne 1) on tavoitteiden mukainen, 2) sisältää riittävästi kontrollia, ja samalla 3) antaa algoritmille riittävästi tilaa toimia halutulla tulostasolla ilman aiheettomia rajoitteita.

Näin teemme Facebook-mainontaa

Tehokkuus ennen kaikkea

Haluamme mahdollistaa tehokkaan ja dynaamisen mainonnan kaikille Facebook-asiakkaillemme alasta riippumatta. Manuaalisen buustailun, bidioptimoinnin tai kuvanmuokkauksen sijaan uskomme mahdollisimman automatisoituun skaalattavuuteen. Parhaimmillaan automaatiot reagoivat osto-olosuhteiden muutoksiin varmistaen halutun tulostason, mutta mahdollistavat lisäksi ad hoc -ideoiden toteuttamisen automaattisesti päivittyvillä materiaalimuutoksilla. Luomme yhdessä asiakkaidemme kanssa kullekin parhaiten sopivan automaatiomallin miksaten niin kaikille sopivia parhaita käytäntöjä, kuin spesifisti räätälöityjä toteutuksia.

Analytiikkatyökaluista kaikki irti

Automaatiosääntöjen ja strategioiden luominen sokkona on kuin ajaisi pimeällä ilman valoja, joten valjastamme kaikki saatavilla olevat analytiikkatyökalut tuloksen tekemiseen Emme siis tyydy tavalliseen kampanjastatistiikkaan vertailemaan mainoksien CTR:iä, vaan seuraamme niin web-analytiikan kuin Facebook-analytiikan valossa tulostason kehitystä. Tämän vuoksi kuhunkin Facebook-konsulttiimme on tarttunut niin web-analyytikon kuin konversio-optimoijan vikaa, sillä usein kehitysideamme eivät rajoitu pelkästään Facebook-mainosten muokkaukseen, vaan suosituksemme sisältävät monesti aihioita niin laskeutumissivun, hinnoittelun kuin vaikkapa ostoputken optimointiin.

Jatkuva testaaminen

Facebook-mainonta on meille jatkuvaa testaamista. Meillä on siis aina käynnissä jonkintasoinen testi liittyen itse mainoksiin, budjetointiin, tavoiteasetantaan, laskeutumissivuihin jne. Lähdemme isommista linjoista liikkeelle, ja löytäessämme toimivia yhdistelmiä viemme testausta yhä hienojakoisemalle tasolle etsien sitä täydellisintä, tuloksekkainta kombinaatiota. Tämän jälkeen sekoitamme pakan uudelleen ja jatkamme kierrosta, sillä aina löytyy jotain testattavaa. Meillä on käytössä hyväksi havaittu testausmenetelmä, joka mahdollistaa nopean toiminnan sekä laajan skaalattavuuden.

Ota yhteyttä Facebook-mainonnasta

Alla olevasta napista klikkaamalla voit täyttää lyhyen lomakkeen, jonka jälkeen olemme sinuun yhteydessä vuorokauden sisällä.