Mitä on hakukoneoptimointi (SEO)?

Hakukoneoptimointi (SEO) on digitaalisen markkinoinnin keskeinen osa, joka tähtää verkkosivuston näkyvyyden parantamiseen hakukoneissa.

Tämä blogipostaus on ytimekäs hakukoneoptimoinnin opas, jossa tarkastellaan hakukoneoptimoinnin merkitystä ja hakukoneoptimoinnin perusteita.

 

Sisällysluettelo

 1. Mitä on hakukoneoptimointi?
 2. Miksi hakukoneoptimointi (SEO) on tärkeää?
 3. Miten hakukoneet toimivat?
 4. Miten hakukoneoptimointia tehdään?
 5. Tekninen hakukoneoptimointi (SEO)
 6. Sisällön hakukoneoptimointi
 7. Ulkoinen hakukoneoptimointi / Maine
 8. Hakukoneoptimoinnin käyttäjäsignaalit
 9. Miten hakukoneoptimointia mitataan?
 10. Hakukoneoptimoinnin tulevaisuus

 

1. Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi on nimensä mukaisesti optimointia, jonka avulla pyritään parantamaan verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneiden orgaanisissa hakutuloksissa. Hakukoneoptimoinnista puhutaan usein myös lyhenteellä SEO, joka tulee englannin kielen nimestä “search engine optimization”.

Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on muokata verkkosivustoa sekä hakukoneboteille että verkkosivuston potentiaalisille kävijöille sopivaksi. Tämä onnistuu yleensä vastaamalla hakukoneiden käyttäjien hakuaikeeseen parhaalla mahdollisella tavalla. Mitä paremmin verkkosivusto vastaa hakukoneiden käyttäjien hakuaikeeseen, sitä paremmin se sijoittuu hakutuloksissa ja saa laadukasta liikennettä.

Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllistä seurantaa ja reagointia. Alati muuttuvat hakukonealgoritmit ja tekoäly tekevät pelikentästä mielenkiintoisen. SEOssa pääsee kokeilemaan erilaisia strategioita ja seuraamaan niiden vaikutuksia sivuston liikenteeseen. Hyvin toteutettu hakukoneoptimointi voi tuoda merkittäviä tuloksia.

Joskus hakukoneoptimointi on vaikea hahmottaa, joten lähestytään asiaa vielä kirjasto-kielikuvalla:

 • Kuvittele internet suurena kirjastona. Ajattele jokaista verkkosivustoa kirjana. Kirjasto on niin laaja, että tarvitsemasi kirjan löytyminen voi tuntua ylivoimaiselta.
 • Esiin astuvat hakukoneet – ylivoimaiset kirjastonhoitajat: Hakukoneet (Google, Bing jne.) toimivat kirjastonhoitajina. Ne indeksoivat kaikki kirjat (verkkosivustot) ja auttavat käyttäjiä löytämään juuri sen kirjan, mitä he etsivät.
 • Miten kirja huomataan – hakuaie ja sijoitukset? Hakukoneoptimointi (SEO) on prosessi, joka tekee kirjasta helpommin löydettävän. Kyse on sellaisten otsikoiden ja avainsanojen käyttämisestä, jotka vastaavat ihmisten hakutoiveisiin. Etsitkö kirjaa Disneyn prinsessoista? Ei hätää, tässä sinulle laadukas lista kirjoista, jotka kertovat Disneyn prinsessoista! Mutta huom. kirjan pitää myös näyttää kirjalta ja toimia kirjan tavoin, ettei se jää listasta pois. Tekninen hakukoneoptimointi auttaa tässä asiassa.
 • Orgaaninen liikenne – kirjan lainaaminen: Aivan kuten hyvin sijoitettu ja kirjoitettu kirja kirjastossa lainataan useammin, hyvin optimoitu verkkosivusto saa enemmän vierailijoita.

 

Miten hakukoneoptimointi (SEO) eroaa muista digitaalisen markkinoinnin kanavista?

Hakukoneoptimointi (SEO) eroaa muista digitaalisista markkinointistrategioista, kuten hakumainonnasta (SEM), useilla tavoilla. SEO keskittyy parantamaan verkkosivuston orgaanista näkyvyyttä hakukoneiden tuloksissa, mikä tarkoittaa, että se pyrkii houkuttelemaan kävijöitä ilman suoria mainoskustannuksia. SEM puolestaan sisältää maksettuja mainoksia, jotka näkyvät hakutulosten yläosassa tai muualla verkossa. Mainonnassa yritykset maksavat jokaisesta mainoksen klikkauksesta, mikä voi tuottaa nopeita tuloksia, mutta edellyttää jatkuvaa budjettia. SEO:n tavoitteena on pitkäaikainen näkyvyys ja kestävä liikenne, kun taas hakumainonta voi tarjota välittömiä, mutta lyhytaikaisempia liikenne piikkejä.

 

Hakukoneoptimointi yritykselle

Hakukoneoptimointi yritykselle, bloggaajalle tai harrastajalle on aika lailla samanlaista. Yritykselle hakukoneoptimointi on tärkeä osa markkinointistrategiaa. Se voi auttaa lisäämään näkyvyyttä, parantamaan asiakasuskollisuutta ja lisäämään myyntiä. Yritykset voivat hyötyä ammattimaisista SEO-palveluista, jotka tarjoavat räätälöityjä ratkaisuja.

Kun verkkosivusto sijoittuu korkealle hakutuloksissa, se voi parantaa yrityksen uskottavuutta ja luotettavuutta. Monet käyttäjät luottavat enemmän niihin sivustoihin, jotka näkyvät hakutulosten kärjessä. Korkea sijoitus voi siis vahvistaa brändin luotettavuutta ja houkutella enemmän asiakkaita.

 

2. Miksi hakukoneoptimointi (SEO) on tärkeää?

Hakukoneoptimointi on tärkeää, koska se tekee verkkosivustosta näkyvämmän hakutuloksissa ja tuo enemmän liikennettä sivustolle. Hakukoneoptimointi voi antaa merkittävän kilpailuedun, jos kilpailijat eivät panosta optimointiin tai tekevät sen huonosti.

Miksi kotisivun pitäisi näkyä hakutuloksissa? Koska ihmiset käyttävät hakukoneita tiedon etsintään! Sosiaalisen median kanavat ovat nousussa, mutta edelleen hakukoneet ja Suomessa erityisesti Google ovat tiedonhaun kärjessä. Suurin osa ihmisistä etsii tietoa tuotteista ja palveluista ensisijaisesti Googlesta, ja enemmistö käyttäjistä selaa vain ensimmäisen hakutulossivun osumia (noin 1-7 top hakutulosta). Tämä tarkoittaa, että ilman hyvää hakukoneoptimointia potentiaaliset kävijät voivat helposti ohittaa verkkosivuston.

Miksi toivotaan enemmän liikennettä verkkosivustolle? Jokaisella sivustolla on omat tavoitteensa; yksi haluaa enemmän asiakkaita tuotteille, toinen enemmän lukijoita blogiin, kolmas parantaa brändin luotettavuutta, neljäs korkeampia konversioita… Näillä kaikilla on yhteistä se, että tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan lähes aina liikennettä verkkosivustolle ja hakukoneiden kautta tuleva orgaaninen liikenne on ilmaista. Siis ilmaista ja laadukasta liikennettä sivustolle ilman maksettuja klikkihintoja.

Vaikka SEO vaatii jatkuvaa työtä, sen tuomat edut ovat pitkäkestoisia ja voivat tarjota vakaata liikennettä pitkällä aikavälillä. Hyvin optimoitu sivusto tarjoaa paremman käyttäjäkokemuksen, mikä voi johtaa korkeampiin asiakastyytyväisyyslukuihin ja lisääntyneisiin konversioihin. Nopea, mobiiliystävällinen ja helposti navigoitava sivusto houkuttelee ja sitouttaa käyttäjiä paremmin. Hyvin optimoitu sivusto voi erottua kilpailijoista, tarjota parempaa näkyvyyttä hakutuloksissa ja saada enemmän asiakkaita.

 

Hakukoneoptimointi on tärkeää, koska…

 • Parempi näkyvyys ja löydettävyys
 • Parempi luotettavuus ja uskottavuus
 • Kilpailuedun saavuttaminen
 • Kohdennettu liikenne ja paremmat konversiot
 • Pitkäaikaiset tulokset
 • Parempi käyttäjäkokemus

 

3. Miten hakukoneet toimivat?

Indeksointi

Hakukoneet käyttävät hakubotteja selaamaan verkkoa ja keräämään tietoa sivuista. Nämä sivut indeksoidaan, mikä tarkoittaa, että ne tallennetaan valtavaan tietokantaan hakutuloksia varten. Indeksointi on prosessi, jossa hakukoneet, kuten Google, lähettävät botteja tai ”crawlereita” selaamaan verkkoa ja keräämään tietoa eri verkkosivuilta. Nämä botit seuraavat linkkejä sivulta toiselle, etsien uutta ja päivitettyä sisältöä. Kun botit löytävät sivuston, ne tallentavat sen sisällön hakukoneen indeksiin, joka on valtava tietokanta kaikista löydetyistä verkkosivuista. Indeksiin tallennettu tieto sisältää sivun tekstin, avainsanat, metatiedot ja muut elementit, joita käytetään hakutulosten järjestämisessä. Indeksoinnin tehokkuus ja laatu vaikuttavat suoraan siihen, kuinka hyvin ja nopeasti sivusto voi näkyä hakutuloksissa.

 

Hakualgoritmit

Hakukoneiden algoritmit ovat monimutkaisia matemaattisia kaavoja ja sääntöjoukkoja, joita hakukoneet käyttävät järjestäessään ja arvioidessaan verkkosivuja hakutuloksissa. Näiden algoritmien avulla hakukoneet pyrkivät tarjoamaan käyttäjille mahdollisimman relevantteja ja laadukkaita tuloksia heidän hakukyselyihinsä. Algoritmit ottavat huomioon satoja eri tekijöitä, kuten avainsanojen esiintymisen, sivuston rakenteen, käyttäjäkokemuksen, mobiiliystävällisyyden, latausnopeuden ja ulkoiset linkit. Lisäksi ne käyttävät koneoppimista ja tekoälyä ymmärtääkseen paremmin käyttäjien hakuaikeita ja tarjotakseen entistä osuvampia tuloksia. Algoritmit päivittyvät jatkuvasti, ja suuret päivitykset voivat vaikuttaa merkittävästi sivustojen sijoituksiin, minkä vuoksi SEO-strategioiden on oltava joustavia ja ajan tasalla.

 

4. Miten hakukoneoptimointia tehdään?

Hakukoneoptimointia (SEO) tehdään optimoimalla sivuston eri osa-alueita niin, että hakukoneet ymmärtävät ja arvostavat sen sisältöä paremmin. Hakukoneoptimointi ei ole kertaluonteinen projekti, vaan jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllistä seurantaa ja optimointia. Seuraavassa on hakukoneoptimoinnin perusteita:

 1. Tekninen SEO varmistaa, että verkkosivusto täyttää modernien hakukoneiden tekniset vaatimukset parantaakseen orgaanisia sijoituksia. Tärkeimpiä elementtejä ovat indeksoitavuus, verkkosivuston rakenne, sivuston nopeus, mobiiliystävällisyys ja turvalliset yhteydet (HTTPS).
 2. Sisältö SEO sisältää yksittäisten sivujen optimoinnin, jotta ne sijoittuvat paremmin ja saavat enemmän relevanttia liikennettä. Se sisältää avainsanojen optimoinnin, metatiedot, sisällön laadun ja sisäiset linkitykset.
 3. Ulkoinen hakukoneoptimointi (Off-Page SEO/Maine) keskittyy kotisivun ulkopuolisiin toimiin, joilla pyritään parantamaan sen auktoriteettia ja sijoitusta. Tähän kuuluu linkkien rakentaminen ja vaikuttajamarkkinointi.
 4. Hakukoneoptimoinnissa (SEO) Google käyttää useita käyttäjäsignaaleja, kuten bounce rate, average session duration, click-through rate (CTR), ja mobiilikäytettävyys, arvioidakseen verkkosivuston laatua ja relevanssia. Näiden signaalien perusteella Google pyrkii tarjoamaan käyttäjilleen parhaan mahdollisen hakukokemuksen ja nostamaan esiin relevantit sivustot hakutuloksissa.

Miten hakukoneoptimointia tehdään siis käytännössä? Katsotaan näitä kaikkia hakukoneoptimoinnin osa-alueita hieman tarkemmin.

 

5. Tekninen hakukoneoptimointi (SEO)

Tekninen SEO on olennainen osa hakukoneoptimointia, joka keskittyy verkkosivuston teknisten ominaisuuksien optimointiin. Tavoitteena on tehdä sivustosta hakukoneiden indeksoinnin ja ymmärtämisen kannalta mahdollisimman helppo, samalla parantaen käyttökokemusta. Säännöllinen tekninen auditointi auttaa pitämään sivuston ajan tasalla ja tehokkaana.

Miksi tekninen hakukoneoptimointi on tärkeää?

Tekninen hakukoneoptimointi on välttämätöntä, koska se parantaa sivuston toimivuutta, näkyvyyttä ja käyttäjäkokemusta. Panostamalla tekniseen SEO varmistat, että sivusto on hakukoneiden helposti löydettävissä, latautuu nopeasti ja tarjoaa käyttäjille sujuvan ja turvallisen selailukokemuksen. Tämä puolestaan johtaa parempiin hakukonesijoituksiin ja lisääntyneeseen liikenteeseen.

 

Löydettävyys, robots-tiedosto, robots-tagi ja sivustokartta

Teknisen hakukoneoptimoinnin avulla voidaan varmistaa, että verkkosivusto löytyy ja indeksoituu tehokkaasti. Robots.txt-tiedoston avulla voidaan ohjata hakukoneiden indeksointirobotteja määrittelemällä, mitkä sivuston osat tulisi tai ei tulisi indeksoida. Tämä tiedosto sijoitetaan verkkosivuston juurikansioon, ja se sisältää säännöt, jotka kertovat hakukoneille, mihin ne saavat ja eivät saa mennä.

Lisäksi voidaan käyttää robots-meta-tageja sivujen HTML-koodissa ohjataksesi hakukoneiden käyttäytymistä yksittäisillä sivuilla. Esimerkiksi ”noindex” -meta tagi estää sivun indeksoinnin, kun taas ”nofollow” -tagi estää linkkien seuraamisen sivulla. Yhdistämällä robots.txt-tiedoston ja robots-meta-tagien käyttö oikein voit hallita indeksointiprosessia tehokkaasti, varmistaen, että hakukoneet indeksoivat juuri ne sivut, jotka haluat heidän löytävän.

Sivustokartta auttaa hakukoneita löytämään ja indeksoimaan kaikki sivuston tärkeät sivut. XML-sivustokartta sisältää linkit sivuston sivuille ja kertoo hakukoneille, milloin sivut on viimeksi päivitetty ja kuinka usein niitä päivitetään.

 

URL-rakenne, uudelleenohjaukset ja rikkoutuneet linkit

Selkeä ja looginen URL-rakenne auttaa sekä käyttäjiä että hakukoneita ymmärtämään verkkosivuston sisällön. Olisi hyvä välttää pitkiä ja monimutkaisia URL-rakenteita. Hyvä URL-rakenne parantaa hakukoneiden indeksointia ja käyttökokemusta.
Verkkosivustot muuttuvat koko ajan ja näin uudelleenohjauksia tarvitaan, jotta verkkosivuston liikenne voidaan ohjata oikeisiin URL-osoitteisiin, erityisesti silloin, kun sivujen osoitteet muuttuvat tai sisältö yhdistetään, säilyttäen samalla sivuston hakukonearvon ja tarjoten sujuvan käyttökokemuksen.

Rikkoutuneet linkit (404-virheet) voivat haitata käyttökokemusta ja vaikuttaa negatiivisesti hakukoneiden arvioihin sivustosta. Erilaisten työkalujen kuten Google Search Console, Screaming Frog tai Ahrefs, voi löytää ja korjata rikkoutuneet linkit.

Lue lisää, miten sivuston rakenne ja hierarkia vaikuttavat hakukoneoptimointiin.

HTTPS, tietoturva ja Schema Markup

HTTPS-protokollan käyttö parantaa sivuston tietoturvaa salamaalla tiedonsiirron käyttäjän ja palvelimen välillä. Google suosii HTTPS-sivustoja, ja HTTPS on yksi hakukoneiden sijoitustekijöistä.

Schema Markup on koodin lisäys sivustolle, joka auttaa hakukoneita ymmärtämään sivuston sisältöä paremmin. Se voi parantaa sivuston näkyvyyttä hakutuloksissa näyttämällä lisätietoja, kuten arvosteluja, tapahtumia ja tuotteita. Schema.org tarjoaa kattavan kirjaston merkintöjä, joita voi käyttää.

 

Sivuston nopeus ja mobiiliystävällisyys

Sivuston latausnopeus on yksi tärkeä teknisen SEO:n tekijä. Nopea sivusto tarjoaa paremman käyttökokemuksen ja vähentää poistumisprosenttia. Google arvostaa nopeita sivustoja, ja ne sijoittuvat yleensä paremmin hakutuloksissa. Hitaat sivut voivat johtaa korkeampiin bounce rate -prosentteihin, mikä vaikuttaa negatiivisesti sivuston sijoitukseen.

Sivuston nopeutta voidaan parantaa useilla tavoilla, kuten optimoimalla kuvia, vähentämällä HTTP-pyyntöjen määrää, käyttämällä välimuistia (caching) ja pienentämällä koodin kokoa (minification). Lisäksi sisällön jakelujärjestelmän (CDN) käyttö voi nopeuttaa sivun latausaikoja eri maantieteellisillä alueilla.

Yhä useampi käyttäjä käyttää hakukoneita mobiililaitteilla, joten mobiiliystävällisyys on välttämätöntä. Google käyttää mobile-first indeksointia, mikä tarkoittaa, että sivuston mobiiliversio on ensisijainen lähtökohta hakukoneiden arvioinnissa.

Lue lisää sivuston nopeuden optimoinnista.

 

6. Sisällön hakukoneoptimointi

Sisällön optimointi on tärkeä osa hakukoneoptimointia, sillä laadukas sisältö on SEO:n kulmakivi. Hyvin kirjoitettu sisältö houkuttelee sekä hakukoneita että käyttäjiä. Sisällön tulisi olla informatiivista, kiinnostavaa ja tarjota arvoa lukijalle.

Sisältö SEO keskittyy verkkosivuston yksittäisten sivujen optimointiin, jotta ne näkyvät korkeammalla hakukonetuloksissa ja tarjoavat paremman käyttäjäkokemuksen. Tähän sisältyy avainsanojen strateginen käyttö sivulla, metatietojen optimointi, sisäiset linkit sekä sisällön laadun ja relevanssin optimointi.

Oikeiden avainsanojen tehokas käyttö sisällössä on olennaista sisällön hakukoneoptimoinnissa, siksi avainsanatutkimuksella on niin suuri painopiste. Avainsanojen tulisi olla integroituna sivun otsikoihin, väliotsikohin, leipätekstiin, sisäisiin linkkeihin ja metatietoihin (title ja metakuvaus)..

Lisäksi laadukas ja relevantti sisältö, kuvat ja muut mediaelementit tulee optimoida, jotta ne latautuvat nopeasti ja ovat hakukoneiden ymmärrettävissä. On-page hakukoneoptimointiin kuuluu myös sisäisten linkkien käyttö, joka auttaa sekä hakukoneita että käyttäjiä navigoimaan sivustolla tehokkaasti.

 

Miksi sisällön hakukoneoptimointi on tärkeää?

On-page SEO on tärkeää, koska se auttaa hakukoneita ymmärtämään sivuston sisältöä ja arvioimaan sen relevanssia käyttäjien hakukyselyihin. Optimoitu sisältö parantaa käyttäjäkokemusta, pidentää käyntiaikoja sivustolla ja lisää näin mahdollisuuksia saavuttaa korkeammat hakukonesijoitukset, enemmän liikennettä ja toivottavasti myös konversioita.

 

Sisällön hakukoneoptimointi käytännössä

 1. Avainsanojen tutkiminen ja relevanttien termien valinta.
 2. Avainsanojen strateginen sijoittaminen otsikoihin, alaotsikoihin ja sisältöön.
 3. Laadukkaan ja informatiivisen sisällön tuottaminen, joka vastaa käyttäjien kysymyksiin ja tarpeisiin.
 4. Metatietojen, kuten titlen ja metakuvauksien, optimointi.
 5. Sisäisten linkkien käyttö sivuston navigoinnin ja sisältöjen välisen yhteyden parantamiseksi.

 

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksen avulla selvitetään, mitä sanoja ja lauseita potentiaaliset kävijät/asiakkaat käyttävät hakukoneissa etsiessään tuotteita tai palveluita. Käyttäjän hakuaikeen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää sisällön räätälöimiseksi heidän tarpeidensa mukaan. Avainsanatutkimus auttaa optimoimaan sivuston sisällön ja rakenteen siten, että se vastaa paremmin käyttäjien hakukyselyihin.

 

Hyvä avainsana

ChatGPT:llä luotu kuvituskuva blogitekstiin

Hyvä avainsana on relevantti. Sen tulee olla tiiviisti yhteydessä sivuston sisältöön ja tarjontaan. Relevanssi varmistaa, että sivustolle tulee oikeanlaisia kävijöitä, jotka ovat kiinnostuneita juuri siitä, mitä sivulla tarjotaan..

Hyvä avainsana on sellainen, jolla on on korkea hakuvolyymi/hakumäärä eli riittävä määrä hakuja kuukaudessa. Tämä tarkoittaa, että riittävä määrä ihmisiä etsii tätä termiä, mikä voi tuoda sivustolle liikennettä.

Avainsanan kilpailutaso on tärkeä tekijä. Hyvä avainsana on sellainen, jolla on kohtuullinen kilpailu. Liian korkea kilpailu tekee näkyvyyden saavuttamisesta vaikeaa, kun taas liian matala kilpailu voi tarkoittaa, ettei avainsana ole kovin suosittu. Jos avainsana ei ole suosittu eikä sillä ole hakumäärää, ei se tuo sivustolle liikennettä.

Hyvä avainsana vastaa käyttäjän aikomukseen eli siihen, mitä käyttäjä hakee ja mitä hän toivoo löytävänsä. Avainsanan tulee sopia sivuston sisällön ja käyttäjän tarpeiden kanssa yhteen.

Lyhyet ja ytimekkäät avainsanat saattavat olla hyvin kilpailtuja, kun taas pitkät avainsanat (long-tail keywords) voivat olla tarkempia ja vähemmän kilpailtuja. Hyvän avainsanan pituus on usein näiden kahden väliltä: tarpeeksi spesifi ollakseen relevantti, mutta ei liian yleinen.

Tässä pari esimerkkiä hyvistä avainsanoista:

 • Pitkän hännän avainsana: “WordPress-verkkosivuston optimointi aloittelijoille”
 • Lokalisoitu: “Hakukoneoptimointi Helsinki”
 • Kohdennettu: “Tekninen SEO-auditointi yrityksille”

Hyvien avainsanojen käyttö auttaa parantamaan sivuston näkyvyyttä hakutuloksissa, tuomaan kohdennettua liikennettä ja lopulta kasvattamaan liiketoimintaa verkossa.

Erilaiset avainsanatyökalut kuten Keywordtool ja Ahrefs voivat auttaa tunnistamaan parhaat avainsanat kohdentamiseen.

 

Hakukoneoptimointi sisällöntuotanto

Nyt kun hyvät avainsanat ovat tiedossa ne pitää kohdentaa oikealle sivulle ja tuottaa sivulle laadukasta sisältöä. Avainsanojen tulisi olla luonnollisesti integroituina sisältöön ja otsikoihin.Hakukoneoptimointi (SEO) ja sisällöntuotanto kulkevat käsi kädessä tehokkaan verkkonäkyvyyden saavuttamiseksi.

Sisällön tulee olla laadukasta ja tarjota arvoa lukijalle. Tämä tarkoittaa, että sisältö vastaa käyttäjien kysymyksiin ja tarpeisiin. Hyvin kirjoitettu, informatiivinen ja asiantunteva sisältö houkuttelee enemmän kävijöitä ja saa heidät viettämään enemmän aikaa sivustolla.

Otsikoiden (H1, H2, H3) käyttäminen tekee sisällöstä helpommin luettavaa ja ymmärrettävää sekä käyttäjille että hakukoneille. Otsikot auttavat jäsentämään sisältöä ja korostamaan tärkeitä avainsanoja. H1-otsikko tulee olla selkeä ja kuvastaa sivun pääasiallista aihetta.

Hakukoneet suosivat tuoretta ja ajantasaista sisältöä. Päivitä vanhoja artikkeleita uusilla tiedoilla ja pidä sisältö ajan tasalla. Tämä ei ainoastaan paranna SEO:ta, vaan myös antaa käyttäjille luotettavaa ja relevanttia tietoa.

 

Title ja metakuvaus

Metaotsikot eli titlet ja metakuvaukset ovat tärkeitä elementtejä hakukoneiden ja käyttäjien kannalta. Hyvin kirjoitetut titlet ja metakuvaukset voivat parantaa klikkausprosenttia (CTR) hakutuloksissa.

Verkkosivun title-otsikko tagi on HTML-elementti, joka määrittää sivun otsikon ja sijaitsee head-tagin sisällä. Tämä title-otsikko ei ole siis sivulla näkyvä otsikko, vaan hakutuloksissa oleva otsikko. Alla näkyy kuvakaappaus OIKIOn hakutuloksesta. Violetti teksti on title-otsikko. Sen alla näkyvä teksti on metakuvaus.

 

 

Jokaisella sivulla tulisi olla ainutlaatuinen ja kuvaileva title-otsikko. Title-otsikko tagit näkyvät hakutulosten lisäksi myös verkkoselaimissa ja jaettaessa linkkiä ulkoisille sivustoille, kuten Facebookille.

Title-tageilla on merkittävä rooli verkkosivuston ensivaikutelmassa ja ne houkuttelevat kävijöitä hakutuloksista. Tehokas title-otsikko:

 • Käyttää relevantteja avainsanoja. Avainsanat kannattaa sijoittaa otsikon alkuun jotta sekä käyttäjät että hakukoneet ymmärtävät sivun sisällön.
 • On oikean pituinen. Title tagi kannattaa olla noin 50-60 merkin mittainen, jotta se ei katkea, mutta luettavuutta ei ole hyvä uhrata tiukan merkkimäärän vuoksi.
 • On brändin mukainen. Brändinimen lisääminen title-tagiin voi parantaa tunnettuutta ja klikkausprosentteja.

Meta-kuvaukset ovat HTML-elementtejä, jotka kuvaavat sivun sisältöä ja sijaitsevat head-tagin sisällä, kuten title-tagi. Meta-kuvaukset näkyvät hakutuloksissa ja auttavat parantamaan klikkausprosenttia, vaikka ne eivät ole suora hakukonesijoituksin vaikuttava tekijä.

Tehokkaan meta-kuvauksen ominaisuudet

 • Relevanssi: Meta-kuvauksen tulisi olla erittäin relevantti sivusi sisällölle ja tiivistää keskeinen ajatus. Sen tulee antaa tarpeeksi tietoa houkutellakseen käyttäjää klikkaamaan sivulle.
 • Pituus: Hakukoneet katkaisevat meta-kuvaukset noin 155 merkin kohdalla. On parasta kirjoittaa meta-kuvauksia, jotka ovat 150-200 merkin pituisia. Google voi antaa enemmän tilaa kuvauksille, erityisesti sivuille, jotka sijoittuvat suoraan featured snippet -ominaisuuden alle.

Metakuvaukset ovat tärkeitä käyttäjäkokemuksen kannalta, vaikka Google voi joskus muuttaa niitä hakutuloksissa sopivammaksi.

Lisätietoa hakukoneoptimoidun tekstin kirjoittamisesta.

 

Sisäiset linkit

Sisäisten linkkien merkitys on suuri, koska ne parantavat verkkosivuston indeksoitavuutta, jakavat linkkien arvoa sivujen välillä ja auttavat käyttäjiä navigoimaan sivustolla.

 • Linkkien saavutettavuus: Linkit, jotka vaativat klikkauksen (kuten navigointipudotusvalikot), voivat jäädä hakukoneiden indeksoijilta huomaamatta. On hyvä käyttää suoraan sivulla näkyviä linkkejä.
 • Ankkuriteksti: Ankkuriteksti on linkkiteksti, joka kertoo hakukoneille sivun sisällöstä. Esimerkiksi linkki ”hakukoneoptimoinnin perusteet” osoittaa hakukoneille, että kohdesivulla voi oppia hakukoneoptimoinnista. Kannattaa välttää liian monia saman avainsanan sisältäviä linkkejä, sillä se voi näyttää manipulaatiolta.
 • Linkkien määrä: Google suosittelee rajoittamaan linkkien määrän sivulla kohtuulliseen lukuun. Liian monet linkit voivat heikentää kunkin linkin arvoa ja tehdä sivusta sekavan käyttäjille. Linkkien tulee olla tarkoituksenmukaisia ja luonnollisia.
 • Uudelleenohjaukset: Sivujen poistaminen tai uudelleennimeäminen on yleistä. Uudelleenohjaa ne uuteen sijaintiin. Vältä pitkiä uudelleenohjausketjuja, pidä ketjut alle kolmessa. Päivittämällä sisäiset linkit varmistetaan, että sekä käyttäjät että hakukoneet löytävät sivut helposti ja navigointi on sujuvaa.

 

7. Ulkoinen hakukoneoptimointi / Maine

Ulkoiset linkit

Ulkoiset linkit luotettavista sivustoista ovat signaali hakukoneille, että verkkosivuston sisältö on arvokasta ja luotettavaa. Tehokkaita strategioita linkinhankintaan ovat muun muassa vierasbloggaaminen, jaettavan sisällön luominen ja osallistuminen alan foorumeihin ja yhteisöihin. Tutustutaan asiaan hieman enemmän.

Kuinka siis rakentaa laadukkaita ulkoisia linkkejä? Linkkien rakentaminen voi tapahtua monin eri tavoin, mutta tärkeintä on, että kampanjat vastaavat omia tavoitteita. Tässä on muutamia yleisesti toimivia menetelmiä:

 • Asiakas- ja kumppanuuslinkit: Jos on olemassa säännöllisiä yhteistyökumppaneita tai uskollisia asiakkaita, voi ansaita linkkejä suhteellisen helposti. Voi esimerkiksi laittaa yhteistyö-logoja tai tarjota kirjoittamaan suosituksia tuotteista, joita kumppani voi jakaa omilla verkkosivuillaan linkkien kera.
 • Blogi: Blogi on suosittu ja arvokas sisältöstrategia, jota myös Google suosittelee. Blogit tuottavat säännöllisesti uutta materiaalia, synnyttävät keskusteluja ja ansaitsevat linkkejä muilta blogeilta. Kannattaa kuitenkin välttää heikkolaatuisia vieraspostauksia, jotka on tehty vain linkkien saamiseksi.
 • Paikallinen yhteisö: Paikalliselle yritykselle yhteisöön osallistuminen voi tuottaa arvokkaita linkkejä. Voi osallistua sponsoreihin, tai paikallisiin tapahtumiin, lahjoittaa paikallisiin hyväntekeväisyyksiin, tarjota työpaikkoja ja harjoittelupaikkoja sekä kehittää paikallisia kumppanuuksia.
 • Parhaiten menestyvän sisällön päivittäminen: Parhaiten menestyvää sisältöä voi hyödyntää laajentamalla sitä muille alustoille, kuten Slideshareen tai YouTubeen. Vanhoja julkaisuja kannattaa päivittää ja julkaista vanhaa sisältöä uudelleen. Jos huomaat, että suosittu resurssi on vanhentunut, päivitä se ja ilmoita siitä luotettaville alan verkkosivustoille, jotka ovat siihen aiemmin linkittäneet. Saatat saada arvokkaita uusia linkkejä.
 • Uutiset: Ansaitse mediahuomiota, blogien mainintoja ja uutislinkkejä antamalla jotain ilmaiseksi, julkaisemalla upea uusi tuote tai tekemällä rohkea lausunto. SEO:ssa menestyminen edellyttää vahvaa brändiä, joka heijastuu myös digitaalisesti.

Näillä strategioilla voi rakentaa arvokkaita paikallisia linkkejä, jotka parantavat verkkosivuston näkyvyyttä ja auktoriteettia.

 

Paikallinen (local) SEO

Paikallinen SEO on tärkeää yrityksille, jotka toimivat tietyllä maantieteellisellä alueella. Esimerkiksi jos yritys toimii Helsingissä tai Tampereella, paikallinen hakukoneoptimointi voi auttaa tavoittamaan alueen asiakkaat. Paikallinen SEO auttaa houkuttelemaan asiakkaita relevanttien paikallisten hakujen kautta. Google Business Profile -profiilin optimointi, asiakasarvostelujen kerääminen ja NAP-tietojen (nimi, osoite, puhelinnumero) yhdenmukaisuuden varmistaminen verkossa ovat keskeisiä strategioita.

 

8. Hakukoneoptimoinnin käyttäjäsignaalit

Hakukoneoptimoinnissa (SEO) Google-hakukone käyttää useita käyttäjäsignaaleja arvioidakseen verkkosivuston laatua ja relevanssia. Näitä signaaleja ovat muun muassa:

 • Bounce rate: Kertoo, kuinka moni kävijä poistuu sivustolta katsomatta muita sivuja. Korkea bounce rate voi viitata siihen, että sivu ei ole käyttäjien mielestä relevantti tai laadukas.
 • Keskimääräinen istunnon kesto: Mittaa, kuinka kauan kävijät viipyvät sivustolla. Pidempi kesto voi viitata kiinnostavaan ja arvokkaaseen sisältöön.
 • Sivut per istunto: Kertoo, kuinka monta sivua käyttäjä katsoo yhdellä vierailulla. Useampien sivujen katsominen voi viitata hyvään käyttäjäkokemukseen ja navigointiin.
 • CTR, klikkausprosentti: Mittaa, kuinka moni käyttäjä klikkaa sivuston linkkiä hakutuloksissa. Korkea CTR osoittaa, että otsikko ja metakuvaus ovat houkuttelevia ja relevantteja.
 • Pogo-sticking: Tapahtuu, kun käyttäjä palaa hakutuloksiin nopeasti sen jälkeen, kun on klikannut hakutulosta, ja klikkaa toista tulosta. Tämä voi viitata siihen, että ensimmäinen sivu ei vastannut käyttäjän odotuksia.
 • Viipymisaika: Kuvaa aikaa, jonka käyttäjä viettää sivulla ennen kuin palaa takaisin hakutuloksiin. Pidempi viipymisaika voi olla merkki siitä, että sivu tarjoaa arvokasta tietoa.
 • Käyttäjäarviot ja -arvostelut: Positiiviset arvostelut ja korkeat arvosanat voivat parantaa sivuston uskottavuutta ja näkyvyyttä.
 • Mobiilikäytettävyys: Koska yhä useampi käyttäjä käyttää hakukoneita mobiililaitteilla, mobiiliystävällisyys on tärkeä signaali. Google arvostaa sivustoja, jotka toimivat hyvin mobiililaitteilla.

Näitä käyttäjäsignaaleja analysoimalla Google pyrkii tarjoamaan käyttäjilleen parhaan mahdollisen hakukokemuksen ja nostamaan esiin ne sivustot, jotka vastaavat parhaiten heidän tarpeisiinsa.

 

9. Miten hakukoneoptimointia mitataan?

Hakukoneoptimointia (SEO) mitataan useilla eri mittareilla, jotka auttavat arvioimaan sen tehokkuutta ja vaikutusta verkkosivuston näkyvyyteen ja liikenteeseen. Keskeisiä mittareita ovat orgaaninen liikenne, eli hakukoneista tulevien kävijöiden määrä, sekä sivuston sijoitus tietyillä avainsanoilla hakutuloksissa. Lisäksi seurataan konversioita, kuten yhteydenottoja tai myyntejä, jotka ovat peräisin orgaanisesta liikenteestä. Sivuston käyttäjäkokemusta arvioidaan mittareilla kuten sivustolla vietetty aika, sivujen latausnopeus ja bounce rate.

Google Analytics, Adobe Analytics, Google Search Console, Ahrefs ja esim. Stat ovat yleisesti käytettyjä työkaluja, joilla voidaan seurata ja analysoida näitä mittareita, tarjoten arvokasta tietoa SEO-strategian onnistumisesta ja kehitystarpeista.

 

Hakukoneoptimoinnin auditointi

Säännöllinen SEO-auditointi auttaa varmistamaan, että sivusto pysyy ajan tasalla ja noudattaa parhaita käytäntöjä. Tämä voi sisältää teknisten ongelmien korjaamisen, avainsanojen päivittämisen ja uusien optimointimahdollisuuksien löytämisen.

 

Hakukoneoptimointi palvelu

Hakukoneoptimointi palvelut voivat auttaa parantamaan verkkonäkyvyyttä. Nämä palvelut voivat sisältää avainsanatutkimusta, teknistä SEO:ta, sisältöstrategiaa ja linkkien rakentamista. Katso lisää OIKIOn hakukoneoptimoinnin palveluista kuten hakukoneoptimoinnin koulutus, avainsanatutkimus ja tekninen SEO auditointi.

 

10. Hakukoneoptimoinnin tulevaisuus

Ennustava analytiikka hero kuvaHakukoneoptimointi muuttuu kokoajan. Tulevaisuudessa SEO:n maisemaa todennäköisesti muokkaavat tekoälyn, koneoppimisen ja luonnollisen kielen käsittelyn kehitys, jotka mahdollistavat hakukoneille käyttäjien hakuaikeiden paremman ymmärtämisen ja relevantimpien hakutulosten toimittamisen. Äänihaku ja mobiilioptimointi ovat myös yhä merkittävämmässä roolissa, kun yhä useammat käyttäjät turvautuvat ääniohjattuihin avustajiin ja mobiililaitteisiin tiedon saamiseksi. Lisäksi käyttäjäkokemukseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota, ja tekijät kuten sivuston nopeus, mobiiliystävällisyys ja sisällön laatu ovat entistä kriittisempiä SEO-menestyksen kannalta. Näiden trendien tahdissa pysyminen ja strategioiden jatkuva sopeuttaminen muuttuvaan hakutulosten maisemaan on olennaista yrityksille, jotka haluavat säilyttää näkyvyytensä ja kilpailukykynsä digitaalisessa markkinassa.

OIKIOlla on oma blogisarja tekoäly tutuksi. Tutustu sarjan ensimmäiseen osaan: Tekoäly tutuksi – Generatiivinen tekoäly käyttöön markkinoinnissa.

 

Hakukoneoptimoijaksi?

Kiinnostaako hakukoneoptimointi? Tutustu meidän blogiin, jossa kerromme mistä hakukoneoptimoijat on tehty ja miten voit päätyä mielenkiintoiselle alalle.

 

Yhteenveto

Hakukoneoptimointi on olennainen osa nykyaikaista digitaalista markkinointia. Se parantaa näkyvyyttä, lisää luotettavuutta, tarjoaa kilpailuetua, houkuttelee kohdennettua liikennettä ja tarjoaa pitkäaikaisia tuloksia. SEO on jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllistä seurantaa ja optimointia. Panostaminen hakukoneoptimointiin voi tuoda merkittäviä etuja ja auttaa yritystä menestymään digitaalisessa maailmassa.

Michele Fenech

SEO Consultant

Olen analyyttinen ja luova hakukoneoptimoinnin asiantuntija, joka on kiinnostunut verkkosivumaailmasta. Vuosien varrella olen tehnyt verkkosivujen kanssa töitä hyvin monesta eri näkökulmasta. Merkityksellisyyttä työssä minulle tuo se, että saan auttaa asiakkaitani menestymään.