Vauhdittamassa sähköyhtiö Oomin lanseerausta

Oomi Energia on yksi Suomen suurimmista sähkönmyyntiyhtiöistä: Oomilla on yli 400 000 asiakasta. Oomi Energia tarjoaa sujuvaa sähköä, hyödyllisiä palveluita ja ihmislähtöistä asiakaspalvelua aina halpaan hintaan.

"Yhteistyömme OIKIOn kanssa lähti liikkeelle Oomin lanseerauksesta ja sen valmistelusta niin sivuston, toimintamallien kuin mainonnankin osalta. Lanseerausaikataulu oli tiukka, ja onnistuimme tavoitteessamme hienosti: saada aikaan toimiva ja asiakaslähtöinen sivusto hyvine sisältöineen, sekä menestyksekäs lanseerauskampanja tuomaan Oomin ilosanomaa suomalaisten keskuuteen. OIKIOn kanssa yhteistyö on antoisaa tiimityöskentelyä, jossa tarpeitamme kuunnellaan, ja toimenpiteitä edistetään tehokkaasti. Saamme OIKIOlta apua monipuolisesti koko digitekemiseen, ja on erittäin tärkeää, että voimme luottaa OIKIOn ammattitaitoon."

Linda Katila & Isko Lappalainen, Digital Marketing Manager & Brand Manager

Tavoitteet

Oomin kohdemarkkinaa ovat kaikki suomalaiset, joilta löytyy kotoa vähintään yksi pistorasia. Oomin tavoitteena on tehdä pistorasia sekä sen omistaja iloisiksi halvan sähkön voimin, sekä auttaa asiakkaitaan myös muiden arkea helpottavien palveluiden avulla. Oomi on asiakasmäärältään yksi Suomen suurimmista sähkönmyyntiyhtiöistä ja toiminnan ydinarvoja ovat asiakastyytyväisyys, luotettavuus, asiakkaan kuunteleminen ja asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen.

Oomin ja OIKIOn yhteistyö nojaa dataohjautuvuuteen, ja tavoittelemme Oomille vahvaa kasvua viimeisimpiä teknologisia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Lähestymistapamme

OIKIOn palveluvalikoimaan Oomille kuuluu koko OIKIOn ydinosaamis-skaala: SEM, SEO, Ohjelmallinen- ja Facebook-mainonta sekä web-analytiikka. Tekemisen tärkeimpiä kulmakiviä ovat luotettava web-analytiikka sekä hyvin toimiva sivusto, jotka mahdollistavat mainonnan toimivuuden sekä optimoinnin kohti tavoitteita.

Sovellamme Oomin kanssa hyväksi havaittua tiivistä yhteistyötä Oomin muiden digikumppaneiden kanssa kattaen niin sivustokumppanin kuin mainos- ja mediatoimiston. Näin kaikki yhteistyön osapuolet pysyvät kartalla ja oomilaisilta säästyy briefausaikaa tärkeämmälle tekemiselle.

Testaaminen kulkee Oomin asiakkuudessa kuin juna: se kattaa kaikki asemat, ja määränpäähän päästessään lähtee uudelle kierrokselle. Aktiivista testaamista harrastetaan siis niin sivuston, konversio-optimoinnin kuin mainonnan puolella, tavoitteena löytää toimivimmat kokonaisuudet ja yksityiskohdat matkalla kohti Suomen toimivinta sähkönmyyntiyhtiötä ja -mainontaa.

Hyödynnämme rakentamaamme SEM ja SEO-kilpailijakatsausanalyysia kuukausittain ohjataksemme Oomin mainontaa oikeaan suuntaan ja tehdäksemme tuottoisia päätöksiä. Käytämme mainonnanhallinnassa automaatioita keskittyäksemme manuaalisten työvaiheiden sijaan tärkeimpään eli toimivuuden analysointiin ja optimointiin. Hyödynnämme myös tehokkaita kuvatuotannon mahdollisuuksia monipuolisen testaamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi teemme toistuvasti sisäisiä auditointeja performanssin parantamiseksi entisestään.

Tulokset

Aktiivinen, avoin ja läpinäkyvä kommunikointi ovat olleet Oomin asiakkuudessa läsnä alusta asti. Tämä on luonut vankan pohjan yhteistyölle, ja hionut toimintaprosessit tehokkaiksi lyhyessä ajassa. Se on myös muistuttanut kaikkien osapuolten välillä toimivan kommunikaation tärkeydestä, jota ilman ei rakenneta Suomen suurinta sähkönmyyntiyhtiötä. Saumaton ja yhteistä päämäärää tavoitteleva yhteistyö kaikkien Oomin kumppaneiden välillä on mahdollistanut sujuvan, tehokkaan ja tärkeimmät asiat tunnistavan toimintatavan kaikkien palvelualueiden osalta.

Yhteistyön vahva perusta on luotu, ja tästä eteenpäin jatkamme kunkin osa-alueen vahvistamista luoden entistä toimivampaa sivustoa, merkityksellistä sisältöä ja puhuttelevampaa mainontaa. Menestyksekäs jatko luodaan tämän päivän testaamisella ja analysoinnilla, ja niiden voimin menemme Jutin tavoin eteenpäin.

Oomi Energia

Oomi Energia on yksi Suomen suurimmista sähkönmyyntiyhtiöistä. Oomilla on yli 400 000 asiakasta ja meillä työskentelee noin 40 oomilaista. Voimavarojamme vahvan asiakaspohjan lisäksi ovat perustajayritysten vuosien kokemus suomalaisesta energiakentästä sekä vahvat, paikalliset juuret ja asiakastuntemus ympäri Suomen.

Oomi.fi