Web-analytiikan auditointi

Web-analytiikan auditoinnissa käydään läpi analytiikan eri osa-alueet, jotka yhdessä muodostavat kokonaiskuvan analytiikan toimivuudesta.

Auditoinnin sisältö

Web-analytiikan auditoinnissa käydään läpi seuraavat osa-alueet:

 • Analytiikkatyökalut sekä niiden asennus
 • Varmistetaan, että dataa kerätään EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti
 • Datan laadun analysointi
 • Analytiikan kehityskohteet yleisesti

Auditoinnin vaiheet:

 1. Työkalujen kartoitus
  • Käydään läpi käytössä olevat analytiikkatyökalut ja niiden konfiguraatiot. Tässä vaiheessa yleensä havaitaan suurimmat seurannassa olevat puutteet ja kehityskohteet.
 2. Datan laadun analysointi
  • Suoritetaan analyysit, joiden tarkoituksena on arvioida kerätyn datan laatua. Analyysit suoritetaan verkkosivutestauksella, raakadatan analyysilla sekä vertaamalla kerättyä dataa esimerkiksi verkkokaupan tai CRM:n dataan.
 3. Arvioidaan analytiikan mahdollisuuksia
  • Arvioidaan miten nykyinen seuranta vastaa yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, ja annetaan kehitysehdotukset mittauksen parantamiseksi. Tarkastellaan myös miten kerättyä dataa hyödynnetään muissa järjestelmissä kuten datan raportointijärjestelmissä ja mainonnan työkaluissa.
 4. Evästeiden läpikäynti 
  • Käydään läpi verkkosivuilla käytettävät evästeet ja niiden vastaavuus EU:n tietosuoja-asetuksiin.
 5. Dokumentointi
  • Löydökset ja kehitysehdotukset dokumentoidaan ja esitellään. Varmistetaan, että löydökset ja kehitysehdotukset on ymmärretty.

Auditoinnin hyödyt

Datan laadun varmistaminen

Varmistetaan, että päätöksenteko perustuu laadukkaaseen ja luotettavaan dataan.

Käyttäjien yksityisyydensuojan varmistaminen

Käydään läpi verkkosivuilla käytettävät evästeet ja varmistetaan, että niiden käsittely vastaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Datan optimaalinen hyödynnys

Arvioidaan miten kerättyä dataa hyödynnetään muissa järjestelmissä niin, että se tukee liiketoiminnan ja markkinoinnin tavoitteita optimaalisesti.

Web-analytiikan puutteet on tunnistettu

Listatataan web-analytiikan konkreettiset kehityskohteet.