Konversio-optimointi

Konversio-optimointi on asiakkaiden ohjaamista oikeaan suuntaan. Autamme sinua kehittämään sivustoasi helppokäyttöiseksi ja tehokkaaksi myyntikoneeksi.

Syyt tehdä konversio-optimointia kanssamme

YMMÄRRÄT ASIAKKAITASI SYVEMMIN

Konversio-optimoinnissa päätökset tehdään asiantuntijan kokemukseen tai analysoituun dataan perustuen. Datan keruuta varten ensin tutkimme verkkosivustosi kävijöitä ja etsimme vastauksia ennen kaikkea kysymyksiin, jotka ovat olleet aikaisemmin vain olettamuksia ja luuloja.

SELKEÄT SUOSITUKSET TOIMENPITEIKSI

Luvuilla ja datalla ei ole merkitystä, jos niiden perusteella ei tehdä toimenpiteitä. Tuotamme analyysejä aina tavoitteena tuottaa näkemyksiä markkinoinnin, mainonnan tai verkkosivuston kehitystyön käyttöön.

TEKNINEN HUIPPUOSAAMINEN

Tiimimme tekninen osaaminen on Pohjoismaisella tasolla huippuluokkaa. Pystymme asentamaan mitä hyödyllisempiä seurantoja datan keräämiseksi ja johtopäätöksien tekemiseksi.

Lähestymistapamme konversio-optimointiin

TUNNETAAN LIIKETOIMINTA

Ensimmäiseksi tutustumme asiakkaamme liiketoimintaan, koska konversio-optimoinnin tavoitteiden pitää tukea liiketoiminnan tavoitteita. Yleisesti ottaen se tarkoittaa myyntiä ja meidän pitää tuntea asiakkaamme tuotteet tai palvelut mahdollisimman hyvin, jotta tiedämme, mille kohderyhmälle niistä voi olla hyötyä.

TUTKITAAN VERKKOSIVUSTON KÄVIJÖITÄ

Toisena askeleena päätämme menetelmät, miten lähdemme tutkimaan asiakkaamme verkkosivuston kävijöitä. Löydämme vastauksia kysymyksiin mitä, missä, miksi ja kuka. Näin tiedämme enemmän loppuasiakkaiden motiiveista ja tarpeista.

LUODAAN KEHITYSIDEAT

Asiakastutkimuksesta saadut ideat listataan ylös ja priorisoidaan käyttäen yhtä kolmesta hypoteesien priorisointimallista. Näin saadaan liiketoimintalähtöinen tärkeysjärjestys, mitä kehitystyötä lähdetään tekemään ensin ja mitä on viisainta testata ennen muita.

A/B-TESTATAAN TAI ASENNETAAN SUORAAN

Autamme asiakkaitamme A/B-testaamaan kehitysideoita tai implementoimaan ideat suoraan verkkosivustolle. Analysoimme testin tai suoran implementoinnin tulokset ja kerromme tulokset asiakkaallemme, mikä on ollut todellinen vaikutus liiketoiminnalle.

Ota yhteyttä konversio-optimoinnista

Alla olevasta napista klikkaamalla voit täyttää lyhyen lomakkeen, jonka jälkeen olemme sinuun yhteydessä vuorokauden sisällä.