Tekoäly tutuksi – Generatiivisen tekoälyn soveltaminen omiin töihin

Lukuaika min

Vaikka tekoälyä olisikin jo kokeillut, saattaa tuntua vaikealta saada sitä sovitettua omaan työhön ja löydettyä todellisia käyttökohteita. Tämä artikkeli auttaa tässä haasteessa!

Tämä artikkeli on neljäs osa blogisarjassa “Tekoäly tutuksi”. Löydät kaikki osat alta.

 1. Generatiivinen tekoäly käyttöön
 2. Promptauksen perusteet
 3. Promptaustekniikat
 4. Generatiivisen tekoälyn soveltaminen omiin töihin
 5. Tekoälyagentit

Jos olet alkuvaiheessa tekoälyn käyttöönotossa, kannattaa lukea ensin artikkeli Generatiivinen tekoäly käyttöön.

Sisällysluettelo

 1. Ajattelun ulkoistuksesta…
 2. …tekemisen ulkoistamiseen
 3. Uusi työkalu – vanha perjaate
 4. Ajattelutapojen muutos keskiössä
 5. Esimerkkejä sovellettavaksi
 6. Lopuksi

Ajattelun ulkoistamisesta…

Kun ajatellaan internetin ja erityisesti hakukoneen käytön läpimurtoa, vaati sen käyttöön totuttautuminen uuden ajattelutavan. Omien ja kollegoiden aivonystyröiden ja dokumenttipinojen käyttämisen sijaan opittiin, että paras ensimmäinen vaihtoehto saattaa olla nopea Googletus.

Hakukoneesta on ajan mittaan muodostunut ajattelun jatke. Kaikkea tietoa ei tarvitse tallettaa omaan muistiin, kunhan vain muistaa millä hakusanalla tiedon saa löydettyä. Voimme käyttää aivojamme tietosanakirjan hakemiston tavoin, jolloin riittää kun säilömme paloja asioista ja keinon miten saamme lopun tiedon selville.

Pahimmillaan tämä johtaa oman muistamisen ja kriittisen ajattelun rappeutumiseen, kun emme haasta itseämme sisäistämään asioita. Parhaimmillaan se kuitenkin vapauttaa kapasiteettiamme muuhun, mahdollisesti luovempaan tai mielekkäämpään työhön. Voimme lisäksi keskittyä ymmärtämään isompia asiakokonaisuuksia ilman huolta yksityiskohtien tarkasta muistamisesta.

…tekemisen ulkoistamiseen

Nyt tekoälyn kehittyessä samankaltainen ajattelun ulkoistuksen muutos jatkuu. Tämän lisäksi on tapahtumassa tekemisen ulkoistuksen aalto. Tekoälyn visioidaan tekevän pitkällä tähtäimellä saman useille toimistotöille, kuin mitä kehruu-Jenny ja teollistuminen teki käsitöille. Noin 250 vuotta myöhemmin käsitöilläkin on edelleen paikkansa, mutta suurin osa tuotannon töistä tehdään koneellisesti ihmisen ollessa osa prosessia.

Todellisen maailman esimerkkinä markkinoijana saatat joutua pitämään päässäsi useita hattuja. Saatat kokea, että tärkeimmät tehtäväsi ovat esimerkiksi miettiä yrityksenne viestintää strategisemmin ja tehdä kädet savessa sisältöä eri kanaviinne. Saatat kuitenkin joutua aika-ajoin tekemään teknisempiä töitä, kuten muokata CSS-koodia sivustollanne tai käyttää RegExiä datan perkaukseen.

Vaikka kyseiset tehtävät olisivat suhteellisen pienitöisiä asiaa osaavalle, vaatii pienikin työ perehtymistä asiaan. Ideaalitilanteessa sinulla istuu vieressä tai videopuhelun päässä kollega, jota voit vetäistä hihasta ja pyytää auttamaan. Kun tälläistä täsmäavun kollegaa ei ole saatavilla, tekoäly on valmis auttamaan kellon ympäri. Verkon selailun sijaan, voit kysyä siltä luonnollisella kielellä vastauksia, ja se antaa sinulle valmiin koodin ja neuvot sen implementointiin.

Enää ei välttämättä useimmille työntekijöille olekaan tärkeintä syvällisempi ymmärrys miten eri teknologioita tarkkaan käytetään. Sen sijaan tärkeämpää on ymmärtää mikä teknologia ratkaisee asian, miten sen perusteet toimivat, ja miten pyydetään tekoälyä tekemään syvällisempi ajatustyö. Lisäksi kaikkiin näihin vaiheisiin voi pyytää tekoälyltä apua tietämättä muuta kuin miten ongelman kuvailisi.

Kuten ajattelunkin ulkoistamisessa parhaimmillaan voidaan keskittyä miettimään isompia kokonaisuuksia ja luovempia asioita, kun ei tarvitse käyttää niin paljon aikaa ja vaivaa syvälliseen osaamiseen, joka ei vahvista pääosaamista.

Tärkeää on oppia kertomaan koneelle mitä haluat sen tekevän.

 

Uusi työkalu – vanha periaate

Kun tarvitset naulan seinään lyöt naulaa tarkkaan vasaralla. Kun haluat tehdä tietokoneella laskukaavan, teet Excelillä tarkalleen oikeanlaisen funktion. Tietokoneita ollaan totuttu käyttämään kuin perinteisiä työkaluja. Annat tietokoneelle tarkan käskyn, ja se tekee täsmälleen mitä pyydät. Generatiivinen tekoäly eroaa työkaluna perinteisestä tietokoneesta siinä, että voit antaa sille laveamman ohjeistuksen ja odottaa, että se saa aikaan tuloksen ilman täsmällistä opastusta perille.

Uudet tekoälytyökalut mahdollistavat vasaran korvaamisen tehokkaalla naulapyssyllä, tai jopa yhä enenevässä määrin pyytämään tekoälyä käyttämään naulapyssyä itse antaen tavoitteen saada laudat seinään.

Vanhana periaatteena työn jälki on kuitenkin yleensä niin hyvää kuin käyttäjän kyky käyttää työkalua. Antamalla robotille naulapyssyn ja huonot ohjeet saat tuskin parempaa jälkeä ja työtä nopeammin loppuun kuin tekisit sen itse vasaralla. Mielestäni tässä vaiheessa tekoälyn kehitystä ollaan edelleen samassa kohdassa arvon luontia, kuin perinteisiä työkaluja käyttäessä, jossa käyttäjän panostus ja taidot käyttää tekoälyä tuottavat isoimman arvon työn lopputulokseen. Vaikka opetteluun menee aikansa, niin olettaisin, että taitavasti tekoälyä käyttävä ihminen saa pitkällä tähtäimellä enemmän ja laadukkaampaa tulosta aikaan, kuin perinteisiä menetelmiä käyttävä.

Lähitulevaisuudessa kun tekoälyt kehittyvät yhä käyttäjäystävällisemmäksi, ja ovat yhä sulautetummin rakennettuina sisään eri kaikkien käyttämiin työkaluihin, käyttäjän osaamisen ja oppimisen rooli vähenee. On silti tärkeää oppia ymmärtämään työkalun ja työprosessin perusteet. Myöhempänä tulevaisuudessa, jos isojen tekoäly-yritysten suunnitelmat toteutuvat luoda huomattavasti kehittyneempi ihmisen tavoin toimiva tekoäly AGI (Artificial General Intelligence), tulee oletettavasti taas uusi muutoksen aalto.

 

Työn jälki on yleensä yhtä hyvää kuin tekijä osaa työkaluja käyttää.

 

Ajattelutapojen muutos keskiössä

Jos haluaa saada tekoälyn käyttöön omassa työssään, näen että tärkein tehtävä on muuttaa ajattelutapoja. Nämä muutokset voidaan jakaa ainakin kahteen osaan.

1. Voisinko käyttää tekoälyä tähän?

On hyvä siirtyä ajatusmallista “Kuinka voisin tehdä tämän?”  kohti“Voisinko käyttää tekoälyä tähän?” -mallia.

Mitä useammin tätä ajatusharjoitusta ja sitä seuraavaa käytännön kokeilua tekee, sitä luonnollisemmin tekoäly alkaa löytyä oman työelämän työkalupakista. Testien ja toistojen kautta pääsee lähemmäksi tekemisen ulkoistamista, jossa voi kokeilla missä asiassa tekoäly voi auttaa omissa töissä.

Se mikä on hyvä muistaa, että useimmat kokeiluista eivät mene kerralla maaliin, vaan usein voit saada ensin keskinkertaisia tai huonoja tuloksia. Kun kuitenkin opit promptaamisen perusteista ja miten tekoälyn saa sovellettua antamaan tehtävääsi sopiva vastaus, on ilo saada tekemisen ulkoistuksen oikopolku taitopankkiin.

2. Miten saisin sovellettua tekoälyä omiin työprosesseihini?

Kun tekoälyn käyttötapauksia alkaa löytymään, on seuraava ajattelutavan muutos tekoälyn sisällyttäminen prosesseihin.

Kuvitellaan esimerkiksi, että sinulla on tavoite tehdä laskeutumissivu uudelle tuotteelle. Prosessi saattaisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

1. Tutustua tuotteen ominaisuuksiin

Jos tuotteesta on paljon tietoa, voisit syöttää tekoälylle tuoteselosteen ja pyytää sitä tiivistämään tärkeimmät asiat myyntimielessä.

2. Tehdä tuotteelle yksilöllinen myyntiväittämä (USP) ja myyntitekstiä

Jos tuotteella on jo olemassaolevaa kilpailua voisit pyytää tekoälyä käymään kilpailijoidenne samantyyppisten tuotteiden sivuilla ja pyytää analysoimaan ne läpi. Tämän jälkeen voisit pyytää tekoälyä lukemaan tuotteenne tuoteselosteen ja kertoa sille kohderyhmänne. Yhdistämällä nämä tiedot kilpailija-analyysiin voit pyytää sitä tekemään ehdotuksen USP:stä ja myyntiteksteistä.

3. Tehdä laskeutumissivu

Teet alustavan laskeutumissivun rautalankamallin (tai pyydät tekoälyohjelmistoa tekemään sen). Liität materiaalit sinne ja otat sivusta ruutukaappauksen. Syötät tekoälylle jonkin konversio-optimoinnin viitekehyksen ja pyydät sitä arvostelemaan designia sen pohjalta. Katsot läpi ehdotukset ja teet sopivat muutokset.

4. Viimeistellä työ

Huomaat että tuotekuvien taustavärit eivät ole brändinne mukaiset ja yksi tärkeä kuvituskuva on rajattu liian pieneksi. Käytät tekoälyllä toimivaa kuvankäsittelyohjelmaa muuttaen parilla klikkauksella taustat ja luot generatiivisella tekoälyllä rajattuun kuvaan lisää kuvapinta-alaa.

Prosessin aikana sinä johdit ja teit työtä kuten ennenkin, mutta käytit tekoälyn kyvykkyyksiä analysoida, tuottaa tekstiä ja muokata kuvia. Sait tehtyä mahdollisesti syvällisempiä analyysejä kilpailijoista ja tuotteen tiedoista kuin olisit ennen ehtinyt tehdä. Tekoälystä puhutaan paljon työn nopeuttajana, mutta siinä on myös iso potentiaali työn laadun parantajana. Kun aikaa vieviä työvaiheita automatisoidaan, voidaan käyttää aikaa paremman laadun varmistamiseen.

Esimerkkejä sovellettavaksi

Itse olen huomannut että vaikkapa omassa työnkuvassani seuraavat työt hoituvat huomattavasti nopeammin generatiivisella tekoälyllä. Ehkä voit kokeilla jotain näistä tai lähteä soveltamaan niitä omiin tehtäviisi.

Tuotetekstien muunnokset

Verkkokaupalla voi olla valmistajalta saatu tuoteteksti, joka on myös useilla muilla kaupolla.  Tällöin Googlelle ei tarjota uniikkia sisältöä. Tekoäly voi uudelleenkirjoittaa tekstin yksilöllisesti toistettavalla promptilla. Vinkkinä, jos tuotteen faktat ovat tärkeitä, kannattaa pyytää tekoälyä myös tarkastamaan sisältävätkö alkuperäinen ja uusi teksti samat faktat.

Artikkelien hakukoneoptimointi

Artikkeli saattaa olla hyvin kirjoitettu, mutta ilman oikeita avainsanoja se saattaa sijoittua huonosti hakukoneessa. Voit antaa tekoälylle avainsanoja, joita se sijoittaa luonnollisesti tekstiin. Lisäksi voit pyytää sitä luomaan uuden tietylle hakusanalle optimoidun kappaleen alkuperäisen artikkelin sävyyn ja sijoittamaan sen sopivaan kohtaan artikkelia.

Tekstin tai otsikoiden ideointi ja viilaus

Tekoäly voi tehdä usein hyvän artikkelin rungon, josta voit lähteä rakentamaan omaa tekstiä. Lisäksi otsikoiden luomiseen tai artikkelin sujuvoittamiseen voi saada hyvin apua.

Excel-funktioiden luonti

Sen sijaan että miettisit itse tarkkoja funktioita tai hakisit verkosta ohjeita, voit kuvailla mahdollisimman tarkasti tekoälylle mitä haluaisit funktion suorittavan. Tekoäly ei anna sinulle pelkästään funktiota vaan usein myös logiikan, jolla funktio toimii, jolloin voit mahdollisesti soveltaa sitä pidemmälle.

HTML / SQL / Scheman koodin kirjoitus

Tekoäly pystyy auttamaan vaikkapa HTML-koodin kirjoittamisessa tai SQL-kutsun rakentamisessa.

Uusien asioiden opettaminen

Uusi asia saattaa olla työläs ymmärtää ja yhdistää aiemmin oppimaasi. Tekoäly voi olla kuin henkilökohtainen opettaja, kun voit kertoa sille mitä jo osaat, ja millä tasolla haluat että se kertoo tietystä asiasta.

Kuvien luonti

Vaikkapa tämän blogin kuvat on luotu tekoälyllä.

Lopuksi

Tällä hetkellä ollaan tekoälymurroksen alkuvaiheessa, joten isoja muutoksia tulee varmaankin tapahtumaan. Tärkeintä tällä hetkellä tapahtuvassa muutoksessa on muuttaa omaa ajattelutapaa, ja lähteä kokeilemaan saisiko tekoälyä otettua osaksi omaa työprosessia.

Tämän blogin oli alunperin tarkoitus sisällyttää myös Custom GPT, mutta se siirtyykin seuraavaan blogiin. Custom GPT:llä saat luotua omanlaisen botin työprosessin tueksi.

Jos kaipaat lisää tekoälytietoa voit lukea promptauksen perusteista ja eri promptaustekniikoista.

Jos tarvitsette yrityksessänne apua tekoälyn soveltamisessa digimarkkinointiin, niin ota yhteyttä ja autamme mielellämme.Joona Pelttari

SEO Consultant & AI Team Lead

Olen asiakaspalvelu- ja kehityshenkinen hakukoneoptimoinnin konsultti, jota kiinnostaa markkinointi kokonaisuutena ja hyvän tiimityön ja tekoälyn tuomat mahdollisuudet. Pyrin löytämään arvoa tuottavia ratkaisuita eri toimialoilla toimiville asiakkailleni.