Miltä näyttää ura OIKIOlla?

Lukuaika min

Oletko miettinyt millaista olisi työskennellä OIKIOlla? Tässä artikkelissa tutustutaan OIKIOn tarjoamiin uramahdollisuuksiin yhden oikiolaisen uratarinan kautta.

OIKIOn tavoitteena on olla alan paras vaihtoehto kunnianhimoisille asiantuntijoille. Yhtenä osana tätä tavoitetta haluamme tarjota meillä työskenteleville asiantuntijoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan jatkuvasti ja hyödyntää sitä mielekkäissä tehtävissä. Suunnittelemme yhdessä konsultin kanssa kehityspolun, jota seuraamalla konsultin asiantuntemus ja taidot toimia vastuullisemmissa rooleissa kasvavat. OIKIOn kasvun myötä olemme myös voineet tarjota uudenlaisia tehtäviä, joiden kautta konsultti on pystynyt laajentamaan omaa asiantuntemustaan esimerkiksi myynnin tai markkinoinnin parissa.

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntijat arvostavat uravalinnoissaan kehittymisen tai etenemismahdollisuuksien lisäksi paljon muitakin asioita. OIKIOn käymien keskustelujen mukaan alan asiantuntijat toivovat työpaikaltaan muun muassa yhteisöllisyyttä, tukea, joustavuutta sekä vaikutusmahdollisuuksia. OIKIOn arjessa näitä seikkoja on otettu huomioon, jotta voisimme tarjota asiantuntijoille erinomaiset työskentelyolosuhteet.

OIKIOlla Lead Paid Social Consultant -nimikkeellä työskentelevä Taru Paavola on oman kolmivuotisen OIKIO-uransa aikana kasvanut asiantuntijana sekä saanut myös mielenkiintoisia lisävastuita omien kiinnostuksenkohteidensa ja osaamisensa pohjalta. Jännittävä matka digimarkkinoinnin parissa on edellyttänyt jatkuvaa oppimista, vapautta kokeilla sekä tinkimätöntä tukea tiimiltä.

 

Muuttuva ympäristö kasvattaa mielenkiintoa

Digitaalisen markkinoinnin pariin voidaan päätyä useanlaisista lähtökohdista. Monen oikiolaisen ura on käynnistynyt tai ottanut vauhtia erilaisista koulutuksista, työpaikoista ja maista, mikä tuo tiimiimme rikkautta ja laajoja näkökulmia. Tarun ura digitaalisen markkinoinnin parissa alkoi ensin orgaanisten sisältöjen kautta, mutta kiinnostus maksettua mainontaa kohtaan vei lopulta mennessään:

“Erilaiset somekanavat ovat aina kiinnostaneet minua. Kiinnostus lähti ensin sisällöntuotannon puolelta ja kehittyi vuosien varrella teknisempään ja kaupallisempaan suuntaan.

Aloitin vuonna 2014 opinnot Oulun yliopiston kauppakorkeassa, missä pääaineeksi valikoitui markkinointi. Ensimmäiset työtehtävät digimarkkinoinnin ja somen parissa keskittyivät orgaanisten postausten tuottamiseen ja julkaisemiseen. Vähitellen maksettu mainonta tuli osaksi työnkuvaani. Kiinnostukseni kasvoi, kun pystyin ymmärtämään, miten erilaiset panostukset ja strategiat vaikuttivat mainonnan tuloksiin.

Some-mainonnan markkinan dynaamisuuden vuoksi mielenkiinto pysyy yllä. Kun uusia kanavia tulee lisää ja kilpailu kiristyy, tulee muutoksia tehdä jatkuvasti. Haasteita ja samalla mahdollisuuksia tuovat jatkuva uuden oppiminen niin eri kanavien parhaista käytännöistä kuin myös kuluttajien käyttäytymisen muutoksista.”

 

Apua saa aina

Oikiolaisia yhdistää kova halu oppia, mikä edistää vauhdikasta kehittymistä. Tavoitteenamme on, että erityisesti jokainen junior-konsulttina aloittava saa tukea ja työkaluja sekä oman substanssiosaamisensa että konsulttitaitojensa kehittämiseen.

“Sen, miten kasvoin junior-konsultista konsultiksi, voi tiivistää kolmeen asiaan: omaan halukkuuteen oppia, vahvaan tukiverkkoon, jolta pystyi kysymään apua mihin asiaan tahansa sekä suoraan ja nopeaan palautteenantoon.

Heti ensimmäisistä päivistä lähtien minulle on annettu vastuuta juuri oikea määrä. Olen saanut tukea oppimiseen lukuisia kertoja sparrailujen, kerhojen, esitysten ja henkilökohtaisen opetuksen kautta. Virheiden sattuessa moka on käyty läpi ja mietitty yhdessä oikea tapa hoitaa asia. Lisäksi olen arvostanut suoraa ja rehellistä palautetta, jota sain heti alusta lähtien. Esimerkiksi asiakaspalavereiden jälkeen käytiin läpi, mitkä asiat esitin hyvin ja mitkä asiat olisi voinut esittää toisella tapaa. Mielestäni tärkeää on ollut, että olen saanut aina rakentavaa palautetta enkä negatiivista palautetta. Rakentavan palautteen jälkeen on helpompi korjata virheensä, kun tietää mitä ja miten pitää tehdä toisin”, Taru kuvailee kokemuksiaan.

Taitojen kasvaessa kokeneempien konsulttien rohkaisemana oppii toimimaan asiantuntijana asiakkuuksissa ja lopulta pystyy itse ottamaan enemmän vastuuta. Vastuun kautta myös asiantuntijan vaikuttamis- ja päätöksentekomahdollisuudet lisääntyvät. Kokeneempana konsulttina toimiminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että avun tarve päättyy, vaan tarpeen painopisteet muuttuvat. Pidämme OIKIOlla tärkeänä sitä, että jokaisella on tasavertainen mahdollisuus sparrailuun ja että osaaminen pääsee syventymään systemaattisesti, vaikka kokemusta olisi karttunut jo enemmänkin.

“Junior-konsultista konsultiksi siirtyminen toi mukanaan vastuun omista asiakkaista. Junior-roolissa toimin enemmän apuna toiselle konsultille, mutta konsultti-roolissa sain omia asiakkaita. Vaikka vastuuta tuli enemmän, se ei tarkoittanut ettenkö olisi saanut enää apua. Edelleen sain kysyä neuvoja matalalla kynnyksellä ja sparrailla työkavereiden kanssa”, Taru kertoo muutoksista, joita konsultti-rooli toi tullessaan.

 

“Sain hyödyntää luovempaa puoltani”

Kasvun myötä OIKIOlle on syntynyt täysin uusia rooleja ja lisävastuualueita. Näiden tehtävien kautta asiantuntijat ovat pystyneet laajentamaan osaamistaan myös konsulttiroolin ulkopuolelle. Tällä hetkellä OIKIOlla voi toimia muun muassa myynti- tai markkinointiimissä, työskennellä tiiminvetäjänä tai kehittää palveluita ja osaamista lead-roolissa. Taru oli vuonna 2021 mukana perustamassa nykyisin kolmihenkistä markkinointitiimiä:

“Ennen omia asiakkuuksia pääsin OIKIOn somessa ja mainostileillä harjoittelemaan enemmän maksettua mainontaa. Myös in-house puoli saattoi vaikuttaa, sillä olin tehnyt edellisessä työpaikassani orgaanista ja maksettua somea. Syksyllä 2021 perustimme OIKIOn markkinointitiimin, johon päädyin oman kiinnostukseni ja taustan perusteella.

Markkinointitiimissä pääsin mukaan kokonaisvaltaisempaan markkinoinnin suunnitteluun. Konsultin roolissa vastaan vain maksetusta mainonnasta, mutta markkinointitiimissä pääsimme luomaan markkinointistrategiaa alusta ja miettimään esimerkiksi OIKIOn eri kohderyhmiä ja ostofunnelin vaiheita. Vastasin myös orgaanisesta somenäkyvyydestä, jossa sain hyödyntää luovempaa puoltani ja tuoda esiin OIKIOn osaamista sekä kulttuuria.”

 

Oppimiseen tulee panostaa

Sittemmin Taru on hypännyt markkinointitiimistä perhevapaan sijaisuuden ajaksi Lead Consultant -rooliin kehittämään OIKIOn some-palvelua ja -osaamista. Taru näkeekin, että alalla ei voi jäädä paikoilleen, vaan oppimiseen panostaminen on kriittinen tekijä:

“Oppimiseen panostaminen on hyvinkin tärkeää alallamme. Markkina muuttuu kovaa vauhtia, uusia teknologioita tulee jatkuvasti ja algoritmit kehittyvät nopeasti. Meidän tulee pysyä perässä, jolloin on tärkeää että voimme käyttää työajastamme tarvittavan ajan oppimiseen.” 

OIKIO on tunnettu rakentamistaan työkaluista sekä asiantuntijoidemme että asiakkaidemme arkea helpottavasta tavastamme jatkuvasti kehittää prosessejamme. Osaaminen ja uuden oppiminen ovat keskeisiä arvojamme, joita vaalimme esimerkiksi panostamalla henkilöstömme opiskeluun. Haluamme myös, että kaikki pääsevät hyötymään uusista opeista, joten jaamme ahkerasti tietoa myös tiimirajojen ylitse.

“Kaikilla oikiolaisilla on muuten käytössä vuosittainen koulutusbudjetti, mikä mahdollistaa esimerkiksi seminaareihin osallistumisen tai vaikkapa kurssikirjojen ostamisen. Myös sparrailu ja yhdessä oppiminen ovat OIKIOlla isossa roolissa, mitä olen itse arvostanut suuresti. Olen kokenut esimerkiksi kompetenssiesitykset oivana tapana oppia itse uudesta aiheesta tai ottaa oppia muiden esityksistä. Pidän myös siitä, että meillä oppimista ei rajoiteta vain omaan palvelualueeseen vaan uutta tietoa saa kokonaisvaltaisesti muistakin palvelualueista”, Taru jakaa ajatuksiaan oppimisesta.

Vaikka puhe urasta korostaakin usein ammattitaidon kehittymistä, myös yrityskulttuurilla on suuri rooli valinnoissa. Työpaikan valintaan vaikuttavat yhä useammin yrityksen arvot, toimintakulttuuri ja ilmapiiri. OIKIOn kulttuuria kehitetään jatkuvassa vuoropuhelussa koko henkilöstön kesken. Lopuksi Taru kertoo, mikä on saanut hänet valitsemaan OIKIOn jo kolmen vuoden ajan:

“Meillä OIKIOlla kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kaikki työntekijät saavat äänensä kuuluviin ja voivat kokea olevansa tärkeitä. Jokainen voi järjestää mm. yhteistä tekemistä, jokaisen kehitysehdotus otetaan huomioon ja jokainen on aina valmis auttamaan kaveria. Töihin on kiva tulla, kun tietää että vastassa on lämmin ilmapiiri. 

Lisäksi, OIKIOlla on joustavat etätyömahdollisuudet. Arvostan esimerkiksi sitä, että voin tehdä pidemmän jakson töitä Lapissa, jonka vuoksi voin viettää enemmän aikaa mm. harrastuksien parissa.

Koen myös, että vastuun saaminen ja sitä kautta vapauden tehdä omia päätöksiä on ollut tärkeää omaan viihtyvyyteeni yrityksessä. OIKIOlla työntekijöiden osaamiseen luotetaan, minkä vuoksi mikromanageerausta ei ole. Päätöksenteko nopeutuu ja oma sekä asiakkaan luottamus kasvaa yhteistyöhön.”

 

Kiinnostunut urasta OIKIOlla?

OIKIO jatkaa edelleen kasvuaan ja etsimme säännöllisesti uusia vahvistuksia tiimiimme. Mikäli olet kiinnostunut työskentelystä OIKIOlla, käy tutustumassa eri rooleihimme ja jätä hakemus urasivuillamme!

Hanna Mikkonen

HR Specialist

Mielestäni yrityksen menestys rakentuu hyvinvoivista, tyytyväisistä ja osaavista työntekijöistä. Minulle on tärkeää olla mukana kehittämässä työntekijäkokemustamme.