Miten OIKIOlla johdetaan?

Lukuaika min

Esihenkilötyöllä ja johtamiskäytännöillä on merkittävä rooli työhyvinvoinnin luomisessa. Tyytymättömyys johtamistapoihin myös ajaa monia vaihtamaan työpaikkaa. Tässä tekstissä pureudutaan siihen, miltä hyvä, oikiomainen, johtaminen näyttää. 

Esihenkilötyöllä ja johtamiskäytännöillä on merkittävä rooli työhyvinvoinnin luomisessa, sillä tyytymättömyys johtamistapoihin voi ajaa monia jopa vaihtamaan työpaikkaa. Tässä tekstissä kerron, miltä hyvä, oikiomainen, johtaminen näyttää. 

Esihenkilön rooli ei kuitenkaan ole helppo, sillä roolissa joutuu tasapainoilemaan erilaisten tarpeiden  ja odotusten välillä. Samaan aikaan esihenkilön tulee olla empaattinen, mutta asettaa tavoitteet ja raamit tekemiselle. Tulee pyrkiä olemaan avoin, mutta jotenkin luovia myös niissä tilanteissa, kun suoraa vastausta ei voida antaa tai sitä ei välttämättä ole edes vielä saatavilla. Esihenkilön tehtävänä on myös varmistaa, että tiimissä toimitaan kohti yrityksen yhteisiä tavoitteita, mutta antaa kuitenkin tilaa jokaiselle kokeilla, oppia, erehtyä ja korjata. Ei siis ihan helppo homma, eikä rooli myöskään sovi meistä jokaiselle.

OIKIOlla palvelutiimien esihenkilöt tekevät myös konsultointityötä, jolloin heillä on hyvä ymmärrys tiimiläisten arjesta sekä parhaat edellytykset onnistua esihenkilöroolissa. Koska esihenkilöillä on useampia hattuja, joita välillä lennostakin vaihdetaan, olemme halunneet luoda esihenkilötyölle yhteisiä pelisääntöjä ja periaatteita, joihin jokainen esihenkilö sitoutuu. Tämä auttaa varmistamaan, että johtamiskäytännöt ovat yhdenmukaiset kaikissa tiimeissämme, ja lisäksi ne selkeyttävät esihenkilön ydintehtäviä.

OIKIOn esihenkilöt ovat yhdessä määritelleet kolme peruspilaria, johon johtaminen nojaa. OIKIOlla esihenkilö on ensisijaisesti:

  • Valmentaja
  • Viestijä
  • Tukija

Näiden periaatteiden avulla pyrimme varmistamaan, että jokainen esihenkilömme on valmis tukemaan tiimiään menestymään parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Valmentaja – kasvun mahdollistaja

Meidän näkemys esihenkilöstä valmentajana tarkoittaa, että hän ymmärtää tiimiläisten arkea ja mahdollistaa tiimiläisen onnistumisen. Jokaisella oikiolaisessa on valtavasti ammattitaitoa ja potentiaalia, ja esihenkilön tehtävänä on luoda olosuhteet menestymiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa kannustamista, tavoitteiden asettamista ja resurssien tarjoamista, jotka tukevat ammatillista ja henkilökohtaista kasvua. Valmentavana esihenkilönä olemme sitoutuneita tiimiläistemme urapolkujen tukemiseen, auttaen heitä tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämään niitä. Välillä tämä voi tarkoittaa myös pientä eteenpäin työntämistä, sillä omien vahvuuksien ja taitojen tunnistaminen joskus sumentuu työarjessa to-do-listojen alle.  

Syksyn esihenkilövalmennuksissa paneuduimme vahvasti valmentavaan otteeseen. Näillä opeilla treenaamme tiimiläisiä itse löytämään ratkaisuja haasteisiin, tai ainakin ensimmäiset askeleet kohti toivottua lopputulosta. Uskomme, että pitkällä tähtäimellä valmentava ote lisää itseohjautuvuutta ja parantaa hallinnan tunnetta omasta työstä. Valmentava esihenkilötyö istuu myös hyvin OIKIOn arvoihin, joissa sparrailukulttuuri korostuu ideoinnissa ja haasteiden ratkaisemisessa.

 

Viestijä – selkeää kommunikointia ja yhdessä onnistumista

Viestinnän merkitystä työyhteisössä (tai muuallakaan) ei voi aliarvioida. Hyvän viestinnän tulee olla säännöllistä, avointa, selkeää ja tunneälykästä, jotta voimme luoda selkeät odotukset. Vastuu viestiä on meistä jokaisella, mutta esihenkilöroolissa tulee erityisesti huolehtia jokaisen tiimiläisen ymmärtävän tavoitteet, odotukset ja yrityksen suunnan. 

Säännöllinen ja selkeä kommunikaatio auttaa tiimiläisiä näkemään oman työnsä merkityksen laajemmassa kontekstissa. Antaessamme palautetta keskitymme rakentavaan ja kannustavaan otteeseen, joka ohjaa palautteen saajaa kohti parannusta ja kehittymistä. Palautteen antamisenkin tulee olla kaksisuuntaista, jonka vuoksi kaikki oikiolaiset ovat tänä vuonna tehneet useita harjoituksia palautekulttuurimme kehittämiseksi. 

Onnistumisia juhlimme yhdessä ja jaamme kunnian koko tiimille. Oikiolaiset ovat osaavia ammattilaisia yksilöinä, mutta yhdistämällä 35 fiksua tyyppiä yhteen saadaan vielä enemmän. Yksittäisen konsultin onnistuminen tarjousesittelyssä ansaitsee ehdottomasti aplodit ja tsemppiviestit, mutta yhtä tärkeää on kiittää heitä, jotka oikolukivat esityksen, neuvoivat graafien rakentamisessa ja antoivat esiintymisvinkkejä.

 

Tukija – luottamuksen ja turvallisuuden rakentamista

Kun esihenkilö toimii tukijana, hän on helposti saatavilla ja priorisoi tiimiläistensä tarpeet. He luovat turvallisen ja avoimen työympäristön, jossa kaikilla on mahdollisuus tuoda äänensä kuuluviin. Epäonnistumisia ei tarvitse piilottaa; sen sijaan etsimme yhdessä ratkaisuja niiden selvittämiseen. Ja koska meistä jokainen joskus mokaa, esihenkilöiden tehtävänä on rakentaa ympäristöä, jossa virheet ja niistä saadut opit voi jakaa myös koko porukalle. 

Tukeminen vaatii molemminpuolista luottamusta. Esihenkilöt luottavat tiimiinsä ja pyrkivät olemaan tiimiläisilleen luotettavia johtajia. Tämä tarkoittaa avointa kommunikaatiota, rehellisyyttä ja johdonmukaisuutta kaikessa toiminnassamme. Työarkeen pitäisi mahtua myös vapaamuotoisia keskusteluja, joiden avulla rakennetaan luottamuksellista ja avointa suhdetta. 

Tukijan rooli myös hyvin täydentää ja vahvistaa sekä Valmentaja- että Viestijä-periaatteita, luoden esihenkilötyön periaatteista yhtenäisen kokonaisuuden. Tiimiläisiään aidosti tukeva esihenkilö luo perustan luottamukselle, joka on välttämätöntä niin valmentavan johtamisen onnistumiselle kuin tehokkaalle viestinnällekin. Kun tiimissä on tunne aidosta tukemisesta ja psykologisesta turvallisuudesta, on helpompi olla avoin vastaanottamaan valmentavaa ohjausta ja palautetta. Tämä lisää tiimiläisten luottamusta siihen, että heidän esihenkilönsä ovat aidosti sitoutuneita tiimiläisten menestykseen, mikä taas tekee viestinnästä entistä tehokkaampaa ja merkityksellisempää. 

 

Onnistumisen mittarit

OIKIOlla kaikkea halutaan mitata, eikä esihenkilötyö ole siihen poikkeus. Kerta toisensa jälkeen on ollut ilahduttavaa huomata, miten kvartaaleittain toteutettava työtyytyväisyyskysely kerää kiitosta tiiminvetäjien työstä. Kaiken kaikkiaan kysymysten keskiarvot hipovat kiitettäviä arvosanoja teemasta riippumatta.

 

esihenkilötyöarvosana

 

Esihenkilöroolissa onnistumiseen vaikuttaa myös koko työyhteisö. Jokainen oikiolainen rakentaa työkulttuuriamme omalla toiminnallaan. Monesti nämä ovat niitä arkisia asioita, kuten kaverin auttamista, kehujen antamista, tarjousesityksen roastaamista ja viilaamista yhteistyössä paremmaksi sekä yksinkertaisesti kysymällä “Mitä kuuluu?”. Esihenkilö toimii näissä pienissäkin teoissa kuitenkin esimerkkinä ja näyttää omalla toiminnallaan, millaista toimintaa toivoisi näkevänsä lisää ja mikä on OIKIOn ja oikiolaisten tapa toimia eri tilanteissa.

OIKIOn 7-vuotiselle matkalle on mahtunut paljon muutoksia, joissa on täytynyt valmentaa, tukea tai viestiä. Monesti myös näitä kaikkia kolmea samanaikaisesti. Täydellisesti periaatteet eivät varmasti jokaisessa tilanteessa ole toteutuneet, mutta matkan varrella mukaan on tarttunut paljon oppeja, jotta seuraavalla kerralla onnistuisimme hieman paremmin. 

Haluamme olla alan paras vaihtoehto asiantuntijalle. Meiltä löytyy paljon kunnianhimoa digimarkkinoinnin kehittämiseen, mutta johtamiskäytäntöjen kehitys ei saa jäädä sen jalkoihin. Hyvä johtaminen toimii mahdollistajana ydinliiketoiminnalle, jonka vuoksi meidän tuleekin tähdätä jatkuvasti riman nostamiseen. Satu Tamminen

Head of Finance & People (vanhempainvapaalla)

Opiskelujen ja työelämän kautta olen löytänyt itseni kerta toisensa jälkeen numeroiden parista. Lähden innolla etsimään merkitystä luvuille ja tuottamaan hyödyllistä tietoa näiden pohjalta. Exceleiden ja talousraporttien lisäksi olen kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnin ja työntekijäkokemuksen kehittämisestä.