Menestystekijänä kulttuuri

Lukuaika min

Kasvutarinamme punaisena lankana on yhdessä rakentuva yrityskulttuuri

OIKIO perustettiin vuonna 2016 tekemään asiakas- ja tuloskeskeisempää digitaalista markkinointia. Neljästä perustajasta on skaalattu viidessä vuodessa 30 hengen asiantuntijatoimistoksi, joka työskentelee eri alojen johtavien brändien kanssa. Kannattava kasvu, poikkeuksellisen korkea asiakastyytyväisyys ja hyvin viihtyvät työntekijät eivät kuitenkaan ole tapahtuneet puolivahingossa. OIKIOlla on alusta alkaen tietoisesti rakennettu yrityskulttuuria, joka vie toimialaa asiakaskeskeisemmäksi, läpinäkyvämmäksi ja on alan paras vaihtoehto digitaalisen markkinoinnin osaajille.

Tiivistetysti OIKIOn kulttuurissa yhdistyy hauskuus ja ammattimaisuus. Oikiolaisilta kysyttäessä kulttuuria kuvataan poikkeuksellisen avoimeksi, rennoksi ja positiiviseksi. Keskustelujen ja kyselyiden perusteella kulttuuri on kiteytetty viiteen kulttuurielementtiin: itseohjautuvuuteen, sparraukseen, läpinäkyvyyteen, syväosaamiseen ja pingispöytään. Kulttuurielementit ovat arvoja, joita noudatamme päivittäisessä työssämme. Ne ohjaavat toimintaa kohti tavoitteitamme, ja ovat muistutus siitä, millainen kumppani ja kollega oikiolainen on nyt ja tulevaisuudessa. 

Avataan vähän OIKIOn yrityskulttuurielementtejä ja konkreettisia toimintatapoja, jotka tukevat meidän näkemystä parhaasta työympäristöstä.

 

OIKIOn kulttuurielementit

Itseohjautuvuus

Jokainen oikiolainen on oman työnsä paras asiantuntija. Annamme alusta asti vapautta vaikuttaa omaan työhön ilman, että jokaiseen asiaan tarvitsee pyytää tiimiläisten tai tiiminvetäjän hyväksyntää, toimitusjohtajasta puhumattakaan. Jokaisella on yrityksen luottokortti ja vastuu omasta kalenterista. Etätyökulttuuri on aina ollut vapaa, koska työntekijöihin aidosti luotetaan, eikä luottokorttiostojen kyseenalaistamiselle ole ikinä ollut tarvetta. 

Vapauden mukana tulee aina myös vastuu. Vastuu huolehtia, että sovitut asiat tulevat hoidetuksi ajallaan, ja muu tiimi tietää missä mennään. Työ on hyvin itsenäistä, mutta tavoitteet yhteisiä. Itseohjautuvuus ei kuitenkaan tarkoita tuen puutetta tai että kaikesta tulisi selvitä yksin. Kattava dokumentointi helpottaa asioiden itsenäistä selvittelyä, mutta keneltä tahansa voi kysyä apua, liittyi ongelma sitten asiakkaan sivustouudistukseen tai oman ajanhallinnan parantamiseen. 

Vapaus vaikuttaa omaan työhön antaa myös paremmat edellytykset hyödyntää omia vahvuuksia. Kenenkään ei tarvitse olla muiden ideoita tuottava taski-kone, vaan kaikki osallistuvat niin kehitysideoiden suunnitteluun kuin toteutukseenkin. Kun arvoista ja kulttuurista ollaan yhtä mieltä, voi päätöksiä tehdä itsenäisemmin sovittujen raamien sisällä.

 

Läpinäkyvyys

Toimintatapamme pohjautuvat läpinäkyvyyteen ja haluamme pelata avoimin kortein. Läpinäkyvät toimintatavat ja avoin viestintä ovat pohja luottamukselle, jolla tähtäämme myös asiakkaidemme osaamisen ja ymmärryksen kasvattamiseen. Emme halua toimia vain ulkoistettuna kumppanina, jonka vuoksi palautamme datan omistajuuden asiakkaalle. Lisäksi lähes kaikki sisäinen dokumentointi on kaikkien saatavilla, ja viestimme aktiivisesti yrityksen tapahtumista. Joka kuukausi, toisinaan joka viikko, käymme yhteisesti läpi OIKIOn talousluvut ja avoimet myyntihankkeet. 

Epätietoisuus tai edes tunne siitä, että jotain ei kerrota, syö valtavasti energiaa. Tästä johtuen pyrimme reagoimaan esille nouseviin kysymyksiin ja toiveisiin mahdollisimman pikaisesti tai reagoimaan niihin proaktiivisesti. Oikiolaisten toiveesta esimerkiksi palkitsemismalleja on avattu. Palkitsemisen periaatteet ovat olleet käytössä jo pitkään, mutta nyt konsulttitasojen palkkaluokat, sekä miten palkkaan voi itse vaikuttaa, ovat kaikille avoimet. Emme halua luoda yksilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkitsemista, jonka takia työsuhde-edut ja tulospalkkio ovat kaikille yhteiset. 

Tiiminvetäjät ovat rakentaneet konsulttitasoille osaamispolkuja, jonka avulla jokaisen on helpompi seurata omaa kehittymistä ja samalla löytää teemoja, joihin voisi seuraavaksi lähteä syventymään. OIKIOn hallitustyöskentelty herättää myös kiinnostusta, ja hallituksen kokousteemoja ja toimintatapoja pyritään jatkossa avaamaan entistä enemmän ja säännöllisemmin.

 

Sparraus

Sparraus nousee ensimmäisten sanojen joukossa, kun pyydetään kuvailemaan OIKIOn kulttuuria. Kaverin auttaminen on iso osa arkeamme ja osasyy kasvullemme. Lyhyet kompetenssiesitykset maanantaiaamuisin polkaisevat viikon käyntiin ja analytiikkakerhossa jokainen pääsee kehittämään analytiikkataitojaan. Menikö mielenkiintoinen aihe ohi, koska istuit asiakaspalaverissa tai olit viemässä lasta hammaslääkäriin? Ei se mitään, jokainen esitys tallennetaan videomuodossa, joten materiaaleihin voi palata parempana ajankohtana. 

Lisäksi seniori-konsulteilla  löytyy kalenterista kiinteät sparrausslotit, joita voi vapaasti varata, ja Lead-konsultit avaavat kehitysideoita kvartaaleittain. Asiantuntijoiden laskutusaste on asetettu niin, että uuden oppimiselle ja muiden auttamiselle jää oikeasti aikaa. Sparraamme muita oikiolaisia sekä pallottelemme asioita  asiakkaiden kanssa, mutta sparrikaverin voi hakea myös näiden ulkopuolelta, kuten mentoroinnin kautta.

 

Syväosaaminen

Kunnianhimoisesti haluamme tehdä Pohjoismaiden parasta tuloskeskeistä digitaalista markkinointia. Keskitymme kapeaan tarjoomaan ja rekrytoimme tietoisesti henkilöitä, jotka haluavat edetä näillä osaamisalueilla “syvään päätyyn”. Meiltä löytyy uteliaisuus oppia ja lähteä rohkeasti kokeilemaan uusia asioita käytännössä. Oikiolaisia yhdistää kiinnostus kehittää omaa teknistä osaamista ja ratkaista itse tilanteet, joihin kaupalliset työkalut eivät auta. Vahva panostus omaan teknologiakehitykseen auttaa tuottamaan arvoa asiakkaille, sekä vähentää oikiolaisten manuaalisen työn määrää.

Ala muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, eikä kukaan meistä koskaan ole “valmis”. Moni syttyy siitä, miten oma ammattitaito kasvaa ja syventyy, jotta voi entistä paremmin palvella asiakkaita, opettaa heitä ja viedä heidän osaamista uudelle tasolle. Kokeneempien konsulttien kanssa työskentely on mahdollisuus oppia sekä asettaa omalle urapolulle tavoitteita ja päämääriä. Sisäisten koulutusten ja sparrailun lisäksi jokaisella on vuosittainen koulutusbudjetti, jota on hyödynnetty esimerkiksi ulkomaan seminaarimatkoihin, avoimen yliopiston kursseihin sekä verkkokoulutuksiin.

 

Pingispöytä

Sanonnan mukaan asiakastyön kuuluisi olla enemmän pingistä kuin keilausta. Emme tavoittele yksittäisiä täyskaatoja, vaan panostamme jatkuvaan vuoropuheluun. Pyrimme olemaan yhden askeleen edellä, teemme aktiivisesti ehdotuksia  ja esittelemme asiakkaalle selkeät roadmapit tulevaisuuden suunnitelmista. Uskomme jatkuvaan kasvuun ja yläriman nostamiseen. Tarkoitus ei ole tehdä asioita helpommin, vaan järkevämmin. 

Ja kyllä meiltä löytyy myös pingispöytä. Pelasit sitten pingistä, rakensit palapeliä tai luit Aku Ankkaa,  haluamme luoda rennon ilmapiirin. Huonot vitsit on sallittuja, toimiston tv:stä saattaa pyöriä Norppalive ja meemit sopii hyvin tukemaan melkein mitä tahansa presentaatiota.

Kivat työkaverit on monelle iso ja tärkeä osa työelämää ja työpaikassa viihtymistä. Koronan takia peli-illat ja afterworkit on laitettu jäähylle, mutta tilalle on koitettu keksiä muita tapoja tehdä yhdessä muutakin kuin Google Slideja. Kalenteroidut pienen porukan etäkahvitauot ja arkiset kuvapostaukset Slackissa ovat tuoneet sitä kaivattua epävirallista yhteydenpitoa työkavereihin.

 

Oikiolaiset on oikiolaisia

Jokaisen oikiolaisen ei tarvitse olla toistensa kopioita, mutta edellä mainittuihin viiteen kulttuurielementtiin ja arvoon haluamme kaikkien sitoutuvan. 

Ennen kaikkea oikiolaisen tunnistaa positiivisesta asenteesta ja tavasta kohdella muita. Panostamme rekrytoinnissa sopivan tiimiläisen löytämiseen, ja annamme tiimille päätäntävaltaa rekrytointipäätöksissä. OIKIO on asiantuntijoiden toimisto, jonka takia on luonnollista osallistaa kaikkia myös yrityksen tärkeimpiin päätöksiin, kuten uuden työntekijän rekrytointiin. 

Meillä ei ole oman edun tavoittelevia egoilijoita eikä työkavereista lounastauolla juoruilevia kuppikuntia. OIKIOlla sytytään uuden oppimisesta ja fiilistellään, mitä kaikkea on saatu aikaiseksi yksin ja yhdessä. On mahtava huomata, miten joku kertoo todella innoissaan, kun oma auditoinnin purkupalaveri on mennyt nappiin. Tai miten Slackissa satelee liekki-emojeita, kun joku kehuu uuden oikiolaisen ensimmäisten kuukausien asiakastyöskentelyä. Toisen onnistuminen on yhteinen onnistuminen,  ja kollegoiden apua saa tilanteessa kuin tilanteessa.

OIKIOlla työskentely vaatii joustavuutta, kykyä muuttua ja mukautua. Muutos tarkoittaa kehittymistä, ja on välttämätön osa yrityksen kasvutarinaa. Jatkuva parantaminen ja riman nostaminen tarkoittavat sitä, että työkaluissa ja toimintamalleissa löytyy aina jotain hiottavaa. Tulee uusia juttuja, mutta uudelle raivataan myös tilaa luopumalla vanhoista malleista. 

Yrityskulttuuri ei ole skumppakilistelyjä, ilmaista pizzaa ja pikkujouluja. Niille on tietysti oma paikkansa ja merkityksensä, ja moni nostaa firman bileet OIKIO-ajan parhaisiin hetkiin. Kulttuuria ei kuitenkaan voida rakentaa yksittäisten erikoishetkien varaan, vaan on panostettava kokonaisvaltaisuuteen ja samalla varmistaa, että kaikkien ääni tulee kuulluksi. Kulttuuri on sitä, millä tavoin rekrytoimme, hoidamme rutiinitehtävät ja puhumme toisillemme. Myös silloin kun on kiire tai motivaatio on hukassa.

 

Alan paras vaihtoehto asiantuntijalle

Haluamme tarjota asiantuntijoillemme alan parhaan työympäristön. Paikan, jossa jokainen voi viedä omaa osaamistaan aina uudelle tasolle, ja kehitykselle on suunniteltuja steppejä myös senior-tittelin jälkeen. Tavoitteemme on toistuvasti ylittää asiakkaiden odotukset, mutta myös työntekijöidemme. Monet hyväksi havaitut tavat toimia ovat hyvin simppeleitä, mutta nekin vaativat ajatustyötä ja toistoja.

Alusta alkaen OIKIO on ollut asiantuntijoiden toimisto, jossa päätöksenteko ja kehittäminen on läpinäkyvää ja osallistavaa. Annamme oikiolaisille tilaa osallistua päätöksentekoon, liittyi se sitten uuden tiimiläisen rekrytointiin tai oman asiakassalkun suunnitteluun. Meille on tärkeää toimia tasapuolisesti tiimistä, roolista tai työsuhteen pituudesta riippumatta.

Jokaisessa oikiolaisessa on valtavasti potentiaalia. Parissa vuodessa on mahdollista ponnistaa junior-konsultista senioriksi tai ottaa isompaa vastuuta vaikkapa liiketoiminnan kehittämisestä. Uudet tiiminvetäjät ovat löytyneet talon sisältä, ja uuteen rooliin on kasvettu pikkuhiljaa. Kasvuyrityksessä työskentely tarjoaa “näytön paikkoja”, ja niihin pyritään löytämään sopiva tekijä kiinnostuksen kohteiden ja omien päämäärien perusteella. 

OIKIO on vasta matkansa alussa, mutta myös tulevaisuudessa kasvamme asiantuntijoiden ja asiakkaiden ehdoilla kulttuurin kulmakivistä kiinni pitäen. Haluamme olla työpaikka, josta ei haluta lähteä. Ja jos lähdetkin, voit aina palata takaisin.

 

Satu Tamminen

Head of Finance & People (vanhempainvapaalla)

Opiskelujen ja työelämän kautta olen löytänyt itseni kerta toisensa jälkeen numeroiden parista. Lähden innolla etsimään merkitystä luvuille ja tuottamaan hyödyllistä tietoa näiden pohjalta. Exceleiden ja talousraporttien lisäksi olen kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnin ja työntekijäkokemuksen kehittämisestä.